Ako odstrániť všetky existujúce údaje na pevnom disku pomocou programu HP Disk Sanitizer

Samotné vymazanie súborov z počítača nemusí nevyhnutne znamenať, že vaše súbory sú natrvalo vymazané a nedajú sa obnoviť. Ani formátovanie počítača alebo pevného disku to nezabezpečí, pretože sú k dispozícii nástroje, ktoré dokážu vymazať a obnoviť vaše údaje, čím sa stanú zraniteľnými a nezabezpečenými. HP Disk Sanitizer poskytuje používateľom počítačov HP bezpečný spôsob trvalého vymazania pevných diskov počítača. Prechádza naprieč pevným diskom, pričom zapisuje rôzne a náhodné vzory údajov, aby sa zabezpečilo trvalé odstránenie údajov a ich zneprístupnenie. Toto je užitočné najmä pri odovzdávaní počítačov novým používateľom alebo pri predaji použitých počítačov v ich predvolených továrenských nastaveniach.

Časť 1 zo 4:Stiahnutie programu HP Disk Sanitizer

Navštívte webovú lokalitu Centra podpory spoločnosti HP.

Stiahnite si aplikáciu HP Disk Sanitizer, External Edition. Vyhľadajte tlačidlo „Stiahnuť“ a kliknite naň. Súbor sa stiahne na vašu plochu.

 • Upozorňujeme, že tento program by sa mal spúšťať len na firemných stolových počítačoch, notebookoch a počítačoch HP.

Rozbaľte obsah súboru. Stiahnutý súbor je spustiteľný súbor, ktorý rozbalí celý obsah do iného priečinka vo vašom počítači. Spustite súbor dvojitým kliknutím naň a všimnite si, kam sa súbory extrahujú.

Zobrazte extrahované súbory. Prejdite do priečinka, do ktorého boli vložené rozbalené súbory. Medzi extrahované súbory patrí disksan.exe, disksan.iso, ReadMe.txt a HP_EULA.txt.

 • Disksan.exe súbor je nástroj založený na systéme DOS, ktorý bezpečne vymaže pevný disk prostredníctvom viacerých prechodov prepisovania. Toto je hlavný program, ktorý vykonáva sanitáciu disku.
 • Disksan.iso je bootovateľný obraz ISO disku CD, ktorý obsahuje disksan.exe.
 • ReadMe.txt je pracovná pomôcka alebo návod na použitie nástroja.
 • HP_EULA.txt je licenčná zmluva s koncovým používateľom.
 • Podrobnejšie pokyny nájdete v časti ReadMe.txt súbor.

Časť 2 zo 4: Príprava na Sanitáciu disku

Zálohujte počítač. Pred začatím akéhokoľvek vymazávania, formátovania alebo sanácie disku sa uistite, že ste si riadne zálohovali všetky dôležité súbory z počítača. Vypáľte súbory na CD alebo DVD, skopírujte ich na USB alebo externý pevný disk alebo ich odošlite na cloudové úložisko súborov.

 • Po spustení vymazávania disku už nebudete mať prístup k svojim súborom v počítači.

Vytvorenie spúšťacieho disku CD. Vypálenie programu disksan.iso na prázdne zapisovateľné CD alebo DVD. Toto CD alebo DVD použijete na spustenie programu disksan.exe.

 • Disksan musí byť umiestnený mimo vášho pevného disku, aby to fungovalo. Súbor je možné skopírovať aj na zavádzací disk USB.

Nastavenie poradia zavádzania počítača. Aby sa program Disk Sanitizer spustil správne, musí ho počítač rozpoznať ako prvú položku pri štarte systému. Ak bola vynechaná, počítač sa len normálne spustí pomocou vášho aktuálneho operačného systému. V poradí spúšťania musí byť CD alebo USB disk ako prvý.

 • Po zistení jednotky CD alebo USB počas spúšťania systému sa automaticky spustí program HP Disk Sanitizer.

Odstráňte všetky externé pevné disky. Aby ste zabránili náhodnému vymazaniu iných pamäťových zariadení, odpojte ich alebo odpojte od hlavného počítača. Do procesu môžu byť zahrnuté všetky pevné disky, ktoré program Disk Sanitizer zistil počas svojho spustenia.

Reštartujte počítač. Vložte bootovacie CD alebo DVD alebo USB disk, ktorý obsahuje súbor disksan. Reštartujte počítač a po spustení by sa mala zobraziť obrazovka programu HP Disk Sanitizer.

Časť 3 zo 4:Pochopenie metód vymazávania

Použitie možnosti Single Pass Erase (Vymazanie jedným priechodom). Ak vyberiete túto možnosť, program HP Disk Sanitizer zapíše nuly na všetky adresovateľné miesta na pevnom disku. Bude to trvať len jeden prechod.

 • Toto je najrýchlejšia možnosť vymazania pevného disku.

Použitie 3 Pass Erase (Vymazanie 3 prechodov). Toto je metóda bezpečného vymazania pevného disku akreditovaná DoD. Ak je zvolená táto možnosť, program HP Disk Sanitizer prejde cez pevný disk trikrát. Pri prvom prechode sa zapíšu nuly, pri druhom prechode sa zapíšu jednotky a pri treťom prechode sa zapíšu náhodné bajty.

Použitie 5 priechodového vymazania. Ak je zvolená táto možnosť, program HP Disk Sanitizer prejde cez pevný disk päťkrát. Prvý priechod zapíše nuly, druhý priechod zapíše jednotky, tretí a štvrtý priechod zapíše náhodné bajty a piaty priechod opäť zapíše nuly.

Použitie vymazania 10 priechodov. Ak je zvolená táto možnosť, program HP Disk Sanitizer prejde cez pevný disk desaťkrát. Prvý priechod zapíše nuly, druhý priechod zapíše jednotky, ďalších sedem priechodov zapíše náhodné bajty a posledný priechod opäť zapíše nuly.

Použitie 15 prechodov vymazania. Ak je zvolená táto možnosť, program HP Disk Sanitizer prejde 15-krát cez pevný disk. Prvý priechod zapíše nuly, druhý priechod zapíše jednotky, ďalších 12 priechodov zapíše náhodné bajty a posledný priechod opäť zapíše nuly.

 • Toto je najdlhšia možnosť. Ak nejde o skutočne kritické alebo bezpečnostné riziko, nie je potrebné prechádzať posledné možnosti.

Časť 4 zo 4:Vymazanie pevného disku

Vyberte možnosť Vymazať. Po spustení systému sa načíta program HP Disk Sanitizer a zobrazí sa ponuka. Vyberte prvú možnosť „Vymazať pevný disk“.“

Vyberte pevné disky, ktoré chcete vymazať. Na ďalšej obrazovke sa zobrazí otázka, ktoré pevné disky by sa mali vymazať. Vyberte pevný disk, ktorý chcete vyčistiť.

 • Môžete tu tiež vybrať všetky zistené pevné disky, aby ste vymazali všetko, čo je pripojené k počítaču.

Výber metódy vymazania. Na ďalšej obrazovke vyberte metódu vymazania, ktorú chcete použiť (sú uvedené v časti „Pochopenie metód vymazania“).

 • Upozorňujeme, že dokončenie sanitácie disku potrvá určitý čas, najmä ak ste zvolili vyšší počet priechodov. Záleží aj na veľkosti pevných diskov, pretože prechod cez pevný disk s veľkou kapacitou bude trvať dlhšie.
 • Zobrazenie priebehu. Po dokončení výberu sa spustí sanitácia disku. Postup budete môcť vidieť na lište priebehu na obrazovke.

  • Počas prebiehajúcej sanitácie disku nebudete môcť používať počítač.
  • Po dokončení procesu nebudete môcť používať počítač v pôvodnom stave. Je potrebné, aby sa znovu zaviedol nový operačný systém, ktorý je správne nainštalovaný.
 • Odkazy