Ako osloviť profesora: 9 krokov (s obrázkami)

V mnohých formálnych situáciách, ako je vzdelávanie, obchodné rokovania a iné situácie v profesionálnom svete, sa od vás bude vyžadovať, aby ste niekoho oslovovali formálnym titulom. Je naozaj dôležité uistiť sa, že pri rozhovore alebo písaní profesorovi používate vhodný formát a štýl jazyka, aby ste preukázali pocit vzájomného rešpektu a formálnosti.

Metóda 1 z 2:Oslovenie profesora písomnou formou


Používajte titul „profesor.“ Ten, komu píšete, má tento titul s najväčšou pravdepodobnosťou vďaka pozícii v akademickom prostredí. To znamená, že musíte oslovovať formálne „pán profesor.“[1]

 • Ak má profesor doktorát, môžete ho oslovovať „dr. Smith“ alebo akékoľvek jeho priezvisko. Ak nemajú doktorát, stačí povedať „Dobrý deň, pán profesor“.
 • Vyhnite sa používaniu krstných mien alebo iných názvov, kým vám profesor nepovie, že je v poriadku tieto názvy používať.


Používajte formálny jazyk a slová. Každú interakciu s profesorom by ste mali brať ako profesionálnu. Ak chcete, aby sa k vám správali ako k dospelému, úctivému človeku, musíte sa tak aj správať. To znamená, že používanie hovorových výrazov, slangu alebo iných neformálnych slovných spojení nie je vhodné.[2]

 • Namiesto: „Dobrý deň, pán profesor, môžem byť vo vašom výskumnom laboratóriu pre bio?“ Povedzte niečo ako: „Dobrý deň, pán profesor, zaujímalo by ma, či je vo vašom laboratóriu Biológia 101 nejaké miesto?“
 • Keď si s profesorom vytvoríte vzťah, môže byť v tejto oblasti priestor na rozvetvenie, ale vždy začnite formálnym jazykom.


Buďte pri písaní struční. Profesori sú zvyčajne mimoriadne zaneprázdnení ľudia, takže je mimoriadne dôležité, aby ste písali stručne a k veci. Vyhnite sa používaniu zbytočných výrazov alebo prílišnému vysvetľovaniu.[3]

 • Dostať sa priamo k vašej správe po vyslovení „Dobrý deň, pán profesor“ je dobrá voľba.
 • Snažte sa nechať si nezáväzné rozhovory na osobné rozhovory, pri ktorých môže byť vhodné neformálnejšie správanie.


Pred odoslaním správy si ju dôkladne prečítajte. Hľadáte, aby sa k vám táto osoba správala ako k spoločenskému a intelektuálnemu rovnocennému partnerovi. Z tohto dôvodu je naozaj dôležité uistiť sa, že vaše písanie neobsahuje preklepy alebo gramatické chyby.[4]

 • Ak máte s touto oblasťou problémy, môže vám pomôcť prečítať si správu nahlas, aby ste zistili, kde ste urobili chyby.
 • Nebojte sa požiadať priateľa, aby vašu správu skontroloval, pretože druhý pár očí je často naozaj užitočný pri hľadaní chýb.

Metóda 2 z 2:Osobný rozhovor s profesorom


Oslovujte ich správnym titulom. Pri rozhovore s profesorom je dôležité oslovovať ho jeho oficiálnym titulom. Vždy je bezpečné, ak ide o akademické prostredie, jednoducho ich osloviť „pán profesor“.“ Vždy sa treba vyhýbať krstným menám a prezývkam.

 • Mnohí profesori dávajú prednosť tomu, aby ich študenti oslovovali krstným menom alebo iným menom, ale ak to nebolo vopred dohodnuté, vyhnite sa tomu.
 • Ak má profesor doktorský titul, je prijateľné osloviť ho aj „doktor“, za ktorým nasleduje jeho priezvisko.[5]


Predstavte sa, keď máte prvú príležitosť. Vždy je dobré mať pozitívny vzťah so svojím profesorom, resp. s akýmkoľvek profesorom. Ako taký sa predstavte v prvý deň výučby alebo počas prvej interakcie.[6]

 • Príkladom dobrého predstavenia môže byť napr: „Dobrý deň, pán profesor Smith, volám sa Joe a dúfam, že sa s vami budem môcť porozprávať o vašej hodine biológie.“
 • Ak to urobíte, môže to znamenať, že keď budete neskôr potrebovať pomoc alebo asistenciu vášho profesora pri niečom, budete mať vopred nadviazaný vzťah.


Spýtajte sa ich, či je teraz vhodný čas na rozhovor s vami. Keďže profesori sú neustále zaneprázdnení, je pekné gesto, ak si overíte, či majú čas na rozhovor s vami, namiesto toho, aby ste predpokladali, že majú, a začali rozprávať.

 • Prípadne sa s nimi dohodnite na čase prostredníctvom e-mailu alebo iným spôsobom.[7]


Jasne povedzte, čo od nich žiadate. Ak máte otázku, snažte sa byť priami a struční. Keďže sa rozprávate osobne, je v poriadku, ak si krátko pohovoríte na úvod. Potom sa však snažte pekne a stručne vyjadriť, čo od nich žiadate.[8]


 • Zastavte sa v ich ordinačných hodinách, aby ste sa mohli nezáväzne porozprávať. Väčšina profesorov je povinná otvoriť svoje dvere študentom niekoľkokrát týždenne. Tieto časy však študenti využívajú len zriedka, takže profesor môže mať možnosť chatovať počas svojich úradných hodín.[9]

  • Tieto chvíle poskytujú skvelú príležitosť spoznať svojho profesora na trochu osobnejšej úrovni.
  • Využite príležitosť a povedzte im, čo vás na ich triede zaujíma, aký možný výskum máte v pláne do budúcnosti, alebo dokonca niečo o ich minulosti a záujmoch.
 • Odkazy