Ako otvoriť obal DVD: 9 krokov (s obrázkami)

Z času na čas sa môže stať, že sa vám puzdro na DVD zamkne. Možno ste si v knižnici vypožičali zamknuté DVD alebo ste si kúpili DVD, ktoré nebolo úplne odomknuté. Nech je to akokoľvek, puzdro na DVD môžete odomknúť pomocou magnetov alebo skrutkovačov, v závislosti od puzdra. Keď je DVD odomknuté, môžete ho otvoriť uchopením strednej časti každou rukou a oddelením strán palcom!

Metóda 1 z 2: Odomykanie pomocou magnetov

Zarovnajte magnet s bezpečnostným magnetom vľavo od uzamykacej lišty. Malý vnútorný magnet, ktorý sa nachádza naľavo od zámku, drží DVD uzamknuté. Umiestnite jeden magnet na ľavú, spodnú stranu uzamykacej lišty. Trochu ho posúvajte, kým neucítite, že magnety zapadli na svoje miesto.[1]

 • Zamykacia lišta je odsadený obdĺžnik umiestnený na okraji vášho DVD, ktorý slúži na pomoc pri otváraní obalu.
 • Použite akýkoľvek magnet z domácnosti, napríklad z chladničky.
 • Ak je váš obal na DVD priehľadný, mali by ste vidieť malé magnety.

Zarovnajte ďalší magnet s bezpečnostným magnetom vpravo od zámku. Vo vnútri vášho puzdra sa nachádza ďalší malý vnútorný magnet, ktorý sa nachádza hneď napravo od otvoru pozdĺž okraja puzdra. Sem umiestnite ďalšiu magnetku.[2]

Posuňte oba magnety doprava, aby ste odblokovali vnútorné magnety. Ukazovákom pomaly pohybujte oboma magnetmi súčasne. Potiahnite vnútorné magnety, čím presuniete zámok puzdra DVD z polohy „zamknuté“ do polohy „odomknuté“.[3]

 • Magnety stačí posunúť len o 1 palec (2.5 cm) doprava.
 • Ak magnety neodomknú puzdro, skúste to znova s použitím silnejších magnetov.

Pokračujte v posúvaní, kým sa červená ikona nezmení na zelenú. V strede lišty uzamknutia by sa mala nachádzať červená ikona zabezpečenia. Keď posuniete magnety, ikona by sa mala posunúť. Pokračujte v posúvaní, kým sa ikona pevne nedostane do zelenej polohy „odomknuté“.

Držte puzdro na DVD za blokovaciu lištu, aby ste puzdro otvorili ako knihu. Po odomknutí puzdra na DVD by ste mali byť schopní ľahko otvoriť kryt. Uchopte uzamykaciu lištu z prednej aj zadnej strany disku DVD. Jemným potiahnutím puzdra od seba otvorte DVD.[4]

Metóda 2 z 2:Odomknutie pomocou skrutkovača

Skrutkovače zasuňte do oboch uzamykacích výstupkov v blízkosti uzamykacej lišty. Na prednej a zadnej strane puzdra sa nachádzajú 2 malé otvory s priemerom asi 2-3 palce (5.1-7.6 cm) smerom nadol od uzamykacej lišty. K záložkám zámku sa dostanete cez tieto malé otvory. Do každého z týchto malých otvorov vložte samostatný skrutkovač.[5]

 • Zámkové lišty sú malé vnútorné uzamykacie mechanizmy umiestnené pozdĺž okraja obalu DVD.
 • Oba skrutkovače nechajte súčasne vo vnútri otvorov. Na otvorenie DVD je potrebné, aby ste súčasne stlačili obidva uzamykacie jazýčky.
 • Ak máte problémy s použitím viacerých skrutkovačov, požiadajte o pomoc priateľa.

Pichnite do červenej ikony zámku tretím skrutkovačom. Stlačte ďalší skrutkovač proti červenej ikone uzamknutia v strede uzamykacej lišty.

Posuňte stredný skrutkovač doprava, aby ste odomkli bezpečnostný prvok. Uistite sa, že sú obidve západky zatlačené. So skrutkovačom pritlačeným k plastu posúvajte červený zámok doprava, kým sa z neho nestane zelená ikona odomknutia.[6]

 • Mali by ste počuť cvaknutie, keď sa obal na DVD odomkne.
 • Vyberte všetky 3 skrutkovače a otvorte puzdro DVD. Po posunutí ikony zámku už nepotrebujete skrutkovače. Vyberte ich a odložte bokom. Potom jednou rukou držiac predné puzdro a druhou zadné puzdro otvorte DVD z uzamykacej lišty.[7]
 • Odkazy