Ako otvoriť služby systému Windows: 5 krokov (s obrázkami)

Služby systému Windows (známe aj ako Services, služby.msc, service control manager, súčasť Microsoft Management Console a snap-in služby) je aplikácia v systéme Windows, ktorá umožňuje spravovať nastavenia iných aplikácií a procesov, ktoré bežia na pozadí. Najčastejšie sa používa na odstraňovanie problémov, ale najprv sa k nemu musí získať prístup.

Kroky

Použite ponuku/obrazovku Štart.

 • Stlačte tlačidlo Štart ( alebo ).
 • Zadajte adresu services.
 • Kliknite alebo ťuknite na zodpovedajúci výsledok.

Použitie dialógového okna Spustiť.

 • Stlačte tlačidlo ⊞ Win+R klávesov súčasne.
 • Zadajte adresu služby.msc.
 • Stlačte tlačidlo OK alebo stlačte ↵ Enter.

Používanie príkazového riadka.

 • Otvorte príkazový riadok. Stlačte tlačidlo Štart ( alebo ) a zadajte príkazový riadok. Kliknite alebo ťuknite na zodpovedajúci výsledok.
 • V okne Príkazový riadok zadajte služby.msc a stlačte tlačidlo ↵ Zadajte.

Použiť Prieskumníka súborov.

 • Otvorte Prieskumníka súborov alebo Prieskumníka Windows (Windows 7 a staršie).
 • Prejdite na jednotku, na ktorej je nainštalovaný systém Windows.
 • Prejdite do priečinka „Windows“.
 • Prejdite na „System32“.
 • Vyhľadajte „services“ alebo „services.msc“.
 • Otvorte ho. Kliknite pravým tlačidlom myši (v prípade zariadení s dotykovou obrazovkou stlačte a uvoľnite) na zoznam a zo zobrazenej kontextovej ponuky vyberte položku Otvoriť.
 • Začať používať služby. Klepnutím pravým tlačidlom myši (stlačte a uvoľnite v prípade zariadení s dotykovou obrazovkou) na konkrétnu službu zobrazíte kontextovú ponuku s viacerými možnosťami. Tu je vysvetlených niekoľko možností:

  • Spustiť/zastaviť: spustí alebo zastaví službu
  • Pozastaviť/obnoviť: pozastaví alebo zruší pozastavenie zadanej služby
  • Obnoviť: obnoví zoznam všetkých služieb
  • Properties (Vlastnosti): zmena rozšírených nastavení vybranej služby.
  • Pomoc: získajte pomoc pri používaní služieb systému Windows
 • Odkazy