Ako otvoriť Správcu úloh v systéme Mac OS X: 8 krokov (s obrázkami)

Správca úloh, ktorý v systéme Mac OS X nesie názov Monitor aktivít, je aplikácia, ktorá umožňuje zobraziť a monitorovať všetky aktívne procesy spustené v počítači. Ak váš počítač beží pomaly alebo neefektívne, môžete otvoriť Monitor aktivity a zistiť, ktoré aplikácie spotrebúvajú najviac zdrojov. Monitor aktivity je v systéme Mac OS X uložený v priečinku Nástroje.

Časť 1 z 2:Otvorenie nástroja Monitor aktivity

Kliknite na priečinok Applications (Aplikácie) a potom kliknite na Utilities (Nástroje).

Kliknite na položku „Monitor aktivity. Na obrazovke sa zobrazí Monitor aktivity a zobrazí sa zoznam aktívnych procesov.

Časť 2 z 2:Používanie nástroja Monitor aktivity

Kliknutím na stĺpec „CPU“ v hornej časti Monitora aktivity zoradíte procesy podľa CPU a zistíte, ktoré procesy spotrebúvajú najväčšie množstvo zdrojov. To môže byť užitočné, ak váš počítač beží pomaly a chcete identifikovať jednu alebo viac aplikácií, ktoré spomaľujú váš počítač.

Kliknite na názov procesu, ktorý chcete ukončiť, a potom kliknite na „Ukončiť proces. Tento konkrétny proces alebo aplikácia sa ukončí a uvoľní procesor vášho počítača. Ak ste si napríklad stiahli aplikáciu tretej strany, ktorá naďalej beží na pozadí, zvážte ukončenie tohto konkrétneho procesu, aby ste uvoľnili CPU.[1]

  • Vyberte možnosť „Vynútiť ukončenie“ všetkých procesov, ktoré nereagujú alebo sa nechcú ukončiť po výbere možnosti „Ukončiť“.“ Aplikácie, ktoré sa zacyklujú, nereagujú alebo sa načítavajú príliš dlho, môže byť potrebné ukončiť pomocou možnosti „Vynútiť ukončenie“.

Kliknutím na kartu „Pamäť“ alebo „Systémová pamäť“ zobrazíte informácie o množstve pamäte, ktorá sa používa v počítači. Záložka „Pamäť“ zobrazí prídely voľnej pamäte vášho počítača a je užitočná na určenie, či potrebujete nainštalovať viac pamäte RAM na zvýšenie rýchlosti a efektivity.

  • Ak je pri položke „Free (Voľná)“ zobrazená malá alebo žiadna pamäť alebo akákoľvek hodnota zobrazená pri položke „Swap Used (Použitá pamäť)“, možno budete chcieť zvážiť zakúpenie väčšej pamäte RAM pre váš počítač. Tieto príznaky naznačujú, že vášmu počítaču došla fyzická pamäť a časť pevného disku sa používa na dočasné ukladanie – čo vedie k dlhšiemu čakaniu.

Kliknutím na kartu „Energia“ zobrazíte prehľad celkovej spotreby energie počítača, ako aj množstvo energie, ktoré spotrebúvajú jednotlivé aplikácie. Na karte Energia sa zobrazia aj informácie o životnosti batérie vášho počítača.

Kliknutím na kartu „Disk“ zobrazíte celkovú aktivitu na disku vo všetkých procesoch, ako aj množstvo údajov, ktoré každý proces prečítal z disku a zapísal na disk.

  • Kliknutím na kartu „Sieť“ zobrazíte množstvo dát, ktoré váš Mac odosiela a prijíma cez sieť. Karta Sieť môže byť užitočná na identifikáciu procesov, ktoré odosielajú a prijímajú najviac údajov vo vašom počítači.[2]
  • Odkazy