Ako otvoriť súbory CR2 v programe Photoshop: (s obrázkami): Ako postupovať pri práci s programom Camera Raw: 15 krokov (s obrázkami)

Súbor CR2 je obrazový súbor RAW nasnímaný fotoaparátom Canon. Tieto súbory majú .CR2 ako rozšírenie názvu súboru. Dva rôzne fotoaparáty Canon budú oba vytvárať súbory CR2, ale súbor CR2 pre každý z nich bude iný. Aby ste mohli upravovať súbor CR2, musíte sa uistiť, že máte nainštalovanú najnovšiu verziu doplnku Adobe Camera Raw, pretože každý model fotoaparátu musí byť pridaný do doplnku. Ak používate staršiu verziu programu Photoshop, možno bude potrebné súbory najprv skonvertovať do formátu DNG.

Časť 1 z 2:Aktualizácia programu Photoshop

Otvorte program Photoshop. Budete kontrolovať všetky dostupné aktualizácie pre zásuvný modul Adobe Camera Raw. Tento zásuvný modul obsahuje podporu súborov CR2 a aktualizuje sa po vydaní novších modelov fotoaparátov.

Kliknite na ponuku „Help“ (Pomocník) a vyberte položku „Skontrolovať aktualizácie. Ak používate Photoshop CC, vyberte položku „Aktualizácie…“ namiesto. Vyhľadajú sa všetky aktualizácie dostupné online pre program Photoshop a jeho zásuvné moduly vrátane zásuvného modulu Camera Raw. Zásuvný modul Camera Raw pridáva podporu pre rôzne súbory raw vrátane formátu CR2.

Nainštalujte všetky dostupné aktualizácie Camera Raw. Ak je k dispozícii aktualizácia zásuvného modulu Camera Raw, bude uvedená v zozname Správca aplikácií Adobe. Vyberte ju a kliknite na tlačidlo „Aktualizovať“.

Ak sa aktualizácia nepodarí, nainštalujte najnovšiu aktualizáciu Camera Raw ručne. Ak proces automatickej aktualizácie zlyhá, môžete si stiahnuť najnovšiu aktualizáciu Adobe Camera Raw (ACR) dostupnú pre vašu verziu programu Photoshop. Verziu spusteného programu Photoshop môžete vidieť v titulkovom riadku programu. Skoršie verzie nepodporujú neskoršie vydania programu ACR. Postupujte podľa nižšie uvedených odkazov a spustením inštalačného programu nainštalujte zásuvný modul: [1]

 • Adobe CS4 – ACR 5.7 (https://www.adobe.com/support/downloads/thankyou.jsp?ftpID=4683&fileID=4375)
 • Adobe CS5 – ACR 6.7 (https://www.adobe.com/support/downloads/thankyou.jsp?ftpID=5603&fileID=5613)
 • Adobe CS6 – ACR 9.1.1 (https://helpx.adobe.com/camera-raw/kb/camera-raw-plug-in-installer.html)
 • Adobe CC 2014/15 – 9.7 (https://helpx.adobe.com/camera-raw/kb/camera-raw-plug-in-installer.html)

Pokúste sa znovu otvoriť súbor CR2 v programe Photoshop. Po nainštalovaní najnovšej verzie programu ACR pre Photoshop skúste znovu otvoriť súbor CR2. Ak aktualizácia ACR obsahovala podporu pre váš fotoaparát, súbor CR2 sa otvorí v okne Camera Raw.

 • Ak používate staršiu verziu programu Photoshop so staršou verziou programu ACR, možno nebudete môcť otvoriť fotografie zhotovené fotoaparátmi vydanými po tejto verzii programu ACR. Ak máte napríklad fotoaparát Canon EOS 5D Mark III, budete potrebovať program ACR 7.1 alebo novšiu, ktorá nie je k dispozícii v CS4 alebo CS5. V takom prípade si pozrite nasledujúcu časť, kde nájdete pokyny na konverziu.[2]

Časť 2 z 2:Konverzia do formátu DNG

Umiestnite všetky súbory CR2 do vlastného priečinka. Nástroj na konverziu vám umožní vybrať iba priečinky, nie jednotlivé súbory. Uistite sa, že sú súbory CR2 správne roztriedené do priečinkov, aby ste ich mohli ľahko konvertovať. Budete môcť konvertovať aj súbory v podpriečinkoch.

Stiahnite si program Adobe DNG Converter. Tento nástroj skonvertuje vaše súbory CR2 do kompatibilného formátu DNG. DNG je otvorený formát raw, ktorý vám stále umožní prístup ku všetkým farbám raw. Tento konvertor je potrebný, ak používate verziu programu Photoshop, ktorá je príliš stará na to, aby podporovala váš model fotoaparátu.

 • Najnovšiu verziu programu „DNG Converter“ si môžete stiahnuť z webovej stránky Adobe Updates (http://www.adobe.com/downloads/updates.html). Kliknutím na odkaz pre váš operačný systém stiahnite správny inštalačný program.

Nainštalujte program DNG Converter. Dvakrát kliknite na stiahnutý súbor EXE (Windows) alebo súbor DMG (Mac). Postupujte podľa výziev na inštaláciu programu konvertora.[3]

 • V systéme Windows to bude vyžadovať preklikanie sa cez niekoľko inštalačných obrazoviek. Pre používateľov počítačov Mac pretiahnite program DNG Converter do priečinka Applications (Aplikácie).

Spustite Adobe DNG Converter. Po inštalácii spustite program Adobe DNG Converter z ponuky Štart (Windows) alebo z priečinka Aplikácie (Mac).

Vyberte priečinok obsahujúci súbory CR2, ktoré chcete konvertovať. Kliknutím na tlačidlo „Vybrať priečinok“ vyhľadajte správny priečinok. Ak priečinok obsahuje ďalšie priečinky s ďalšími súbormi CR2, začiarknite políčko „Zahrnúť obrázky obsiahnuté v podpriečinkoch“.

 • Pri opätovnom spustení konvertora na konverziu novo pridaných súborov môžete začiarknuť políčko „Preskočiť zdrojový obrázok, ak cieľový obrázok už existuje“. Zabránite tak druhému konvertovaniu starých súborov.

Vyberte umiestnenie na uloženie konvertovaných súborov. V predvolenom nastavení sa skonvertované súbory umiestnia do rovnakého umiestnenia ako originály. Ak chcete, aby skonvertované súbory skončili niekde inde, môžete si vybrať iný priečinok.

Zadajte formát pre konvertované názvy súborov. Na konvertované názvy súborov môžete použiť automatické formátovanie vyplnením textových polí.

 • Kliknutím na prvú rozbaľovaciu ponuku vyberte formát názvu súboru. Potom môžete pridať ďalší text pomocou dodatočných polí. Prvé pole môžete napríklad použiť na označenie každého súboru štvormiestnym sériovým číslom a druhé na pridanie dátumu.

Kliknutím na tlačidlo „Change Preferences“ (Zmeniť predvoľby) nastavte verziu ACR, s ktorou majú byť súbory kompatibilné. Ak používate staršie verzie programu Photoshop, možno bude potrebné zmeniť kompatibilitu programu ACR tak, aby zodpovedala vašej verzii.

 • V ponuke „Change Preferences“ (Zmeniť nastavenia) použite rozbaľovaciu ponuku „Compatibility“ (Kompatibilita) a vyberte správnu verziu. Zoznam verzií, ktoré je potrebné previesť, nájdete v kroku 3 v prvej časti.

Kliknutím na tlačidlo „Konvertovať“ začnite konvertovať súbory CR2. Ak konvertujete stovky obrázkov, môže to trvať dlho.

 • Otvoriť súbory DNG v programe Camera Raw. Po konverzii súborov stačí na jeden z nich dvakrát kliknúť, aby sa otvoril v zásuvnom module Camera Raw v programe Adobe Photoshop.
 • Odkazy