Ako označiť osi v programe Excel: 6 krokov (s obrázkami)

V tomto článku sa dozviete, ako umiestniť štítky na zvislé a vodorovné osi grafu v programe Microsoft Excel. Môžete to urobiť v systéme Windows aj Mac.

Kroky

Otvorte dokument programu Excel. Dvakrát kliknite na dokument programu Excel, ktorý obsahuje graf.

  • Ak ste ešte nevytvorili dokument, otvorte aplikáciu Excel a kliknite na Prázdny zošit, potom vytvorte graf pred pokračovaním.

Vyberte graf. Kliknutím na graf ho vyberte.

Klepnite na +. Nachádza sa vpravo v pravom hornom rohu grafu. Otvorí sa rozbaľovacia ponuka.

Kliknite na Názvy osí zaškrtávacie políčko. Je to blízko hornej časti rozbaľovacej ponuky. Týmto spôsobom skontrolujete Názvy osí a umiestni textové polia vedľa zvislej osi a pod vodorovnú os.

  • Ak je už v políčku zaškrtnuté Názvy osí zrušte začiarknutie políčka a potom ho znova začiarknite, aby sa zobrazovali textové polia osí.

Vyberte pole „Názov osi“. Kliknite na jedno z políčok „Názov osi“ a umiestnite doň kurzor myši.

  • Zadajte názov osi. Vyberte text „Názov osi“, zadajte nový štítok pre os a potom kliknite na graf. Tým sa uloží váš názov.

    • Tento postup môžete zopakovať pre názov druhej osi.