Ako písať do denníka v škole: 4 kroky (s obrázkami)

Nudíš sa v škole? Potom si zapíšte do svojho denníka v škole! Ale postupujte veľmi opatrne podľa týchto tipov a krokov.

Kroky


Vyberte si malý denník. Takto sa vám bude ľahšie schovávať v lavici a ľahšie sa vám bude držať. Obyčajný zošit je tiež dobrý, pretože nebude vyčnievať medzi ostatnými učebnicami.


Zapisujte si do neho, keď skončíte prácu, a počas prestávok a obedňajších prestávok.


Denník si nechajte vyložený na stole a počas písania ho držte v objatí.


  • Píšte si do neho počas vyučovacích hodín(keď sa učiteľ nedíva!) Noste ju so sebou aj na každú hodinu.
  • Odkazy