Ako písať exponenty na počítači Mac

Snažíte sa na počítači Mac napísať exponent? Máte šťastie. Jednoduché zadanie štvorcového čísla alebo zvýšenie niečoho na mocninu 100. V tomto článku sa dozviete, ako písať exponenty na počítači Mac v niekoľkých populárnych programoch, ako sú Microsoft Word, Google Docs, Pages a Numbers.

Metóda 1 zo 4:Písanie exponentu v programe Microsoft Word

Otvorte dokument programu Word. Vstúpte do aplikácie Microsoft Word. Buď vyberte možnosť vytvoriť „prázdny dokument“, alebo otvorte dokument, na ktorom ste už začali pracovať, z vašej knižnice.

Zadajte svoju základnú hodnotu a jej exponenciálnu mocninu. V dokumente programu Word zadajte číslo alebo písmeno základu a hneď vedľa základu napíšte jeho exponenciálnu hodnotu.

 • Nevkladajte medzeru medzi základ a exponenciálne hodnoty.

Zvýraznite exponenciálnu hodnotu. Pomocou myši zvýraznite tie písmená alebo číslice v texte, ktoré chcete zvýšiť ako exponent.

 • Nezvýrazňujte svoju základnú hodnotu.

Podržte Príkaz + Posunutie + +. Stlačte tieto tri tlačidlá na klávesnici Macu súčasne. Táto akcia zvýši akúkoľvek hodnotu, ktorú ste zvýraznili, aby sa v dokumente programu Word zobrazila v hornom indexe ako exponent.

 • Prípadne môžete v hornej ponuke kliknúť na tlačidlo Superscript. V hornej časti dokumentu Word sa zobrazí ponuka možností formátovania. V časti „Domovská stránka“ tejto ponuky vyhľadajte tlačidlo superskriptu, ktoré sa zobrazí ako „X²“[1]

Metóda 2 zo 4: Dokumenty Google

Otvoriť dokument Dokumenty Google. Prístup k Dokumentom Google nájdete tu. Ak chcete spustiť nový dokument, na domovskej stránke Dokumentov Google vyberte položku „Prázdny“. Ak už máte rozpracovaný dokument Google, otvorte ho v časti „Posledné dokumenty“ na domovskej stránke Dokumenty.

Zadajte hodnoty základu a exponentu. V dokumente zadajte základné číslo alebo písmeno a hneď za ním exponenciálnu hodnotu, na ktorú chcete základ zvýšiť. Exponenciálnu hodnotu preformátujete tak, aby sa zobrazovala ako exponent v hornom indexe.

 • Medzi hodnoty základu a exponentu nedávajte medzeru.

Zvýraznite exponenciálnu hodnotu. Potiahnite myšou po texte, ktorý chcete urobiť exponentom, aby sa zobrazil ako zvýraznený.

 • Ponechanie základnej hodnoty bez zvýraznenia.

Podržte Príkaz + .. Po zvýraznení exponenciálnej hodnoty stlačte na klávesnici tlačidlo Command a tlačidlo s bodkou. Táto akcia zvýši exponenciálnu hodnotu, ktorá sa zobrazí ako horný index nad základnou hodnotou.[2]

Metóda 3 zo 4: Stránky

Otvorenie dokumentu v aplikácii Pages. Pages je predinštalovaná platforma na písanie v počítačoch Mac. Otvorte aplikáciu Pages a na domovskej obrazovke vyberte možnosť „Nový dokument“. Ak už máte dokument Pages, v ktorom chcete písať exponenty, otvorte tento dokument na domovskej obrazovke Pages.

Zadajte základ a exponent. Zadajte základné číslo alebo písmeno a exponent, na ktorý chcete túto hodnotu zvýšiť.

 • Hodnoty základu a exponentu by mali byť hneď vedľa seba bez medzery medzi nimi.
 • Exponent sa pôvodne bude javiť v rovnakom skripte ako základ, ale my ho zvýšime na horný index pomocou nasledujúcich krokov.

Zvýraznite exponenciálnu hodnotu. Podržte kliknuté tlačidlo myši a potiahnite ho nad exponenciálnu hodnotu, aby ste ju zvýraznili.

 • Nezvýrazňujte svoju základnú hodnotu.
 • Všetko, čo zvýrazníte, sa zvýši na horné písmo.

Podržte stránku Shift + Ovládanie + Príkaz + +. Stlačte všetky tieto klávesy na klávesnici súčasne. Táto akcia zvýši zvýraznené znaky tak, aby sa zobrazovali v hornom indexe ako exponenciálna mocnina.[3]

Metóda 4 zo 4: Numbers

Otvorte tabuľku v aplikácii Numbers. Numbers je tabuľková platforma spoločnosti Apple a táto aplikácia je predinštalovaná na všetkých počítačoch Mac. Otvorte Numbers a vyberte buď „Nový dokument“, alebo zadajte tabuľku, ktorú ste už začali.

 • Kroky pri písaní exponentu v programe Numbers sú rovnaké ako kroky uvedené v metóde Pages.

Zadajte základ a exponent do bunky. Do bunky tabuľky zadajte základné číslo alebo písmeno a jeho exponenciálnu hodnotu.

 • Zadajte hodnoty základu a exponentu tesne vedľa seba bez medzery.
 • Exponent sa pôvodne bude javiť v rovnakom písme ako základ, ale nasledujúcimi krokmi ho zvýšime na horný index.

Zvýraznite exponenciálnu hodnotu. Podržte myš a potiahnite ju nad hodnotu exponentu, aby ste ju zvýraznili.

 • Nezvýrazňujte svoju základnú hodnotu.
 • Podržte Posuňte klávesnicu + Ovládanie + Príkaz + +. Stlačte všetky tieto tlačidlá na klávesnici súčasne. Táto akcia zvýši znaky, ktoré ste zvýraznili, aby sa zobrazovali v hornom indexe ako exponenciálna mocnina.
 • Odkazy