Ako písať hindskú poéziu: 4 kroky (s obrázkami)

Písanie básne alebo piesne je najlepší spôsob, ako sa vyjadriť. Báseň je niečo, čo vychádza zo srdca, takže na jej zvládnutie nemusíte mať vrodený talent.

Kroky


Vymyslite si dobrú tému. Žiadna báseň sa nepovažuje za geniálnu, ak nie je dobrý námet. Môže to byť tá najjednoduchšia téma, napríklad zachrániť svet, báseň o láske, zrade, smútku atď. Uistite sa, že téma, ktorú ste si vybrali, je niečo, s čím by sa ľudia mohli tak či onak spojiť. Môžete napísať báseň o osobnom probléme, ale malo by to byť aj niečo, s čím by sa ľudia mohli stotožniť, pretože je fakt, že čitatelia vo všeobecnosti oceňujú veci, s ktorými sa môžu stotožniť.[1]


Urobte obsah zaujímavým. Hindské básne sú zvyčajne plné emócií. V skutočnosti je väčšina slávnych hindských básní taká preto, lebo sú veľmi emotívne a dojímavé. Ak chcete upútať pozornosť akéhokoľvek čitateľa, musíte svoju báseň urobiť emocionálnou. Nie je nevyhnutné, aby báseň, ktorú napíšete, MUSELA BYŤ emocionálna, môžete napísať vtipnú, duchaplnú alebo akúkoľvek inú báseň, ale v skutočnosti vás napísanie emocionálnej básne zvyčajne odlišuje od davu a vždy vás vysoko ocenia.[2]


Buďte originálny. Nikdy sa nesnažte napodobňovať štýl iných básnikov. Môžete sa odvolávať na spôsob, akým píšu svoje básne, ale nikdy to nerobte rovnako ako oni. Experimentujte a zachovajte jednoduchosť. Vytvorte si jedinečný spôsob písania, ale neváhajte sa odvolať na tvorbu iných básnikov, aby ste získali návod.[3]


  • Nestrácaj sa. Pri písaní básne sa sústreďte, aby ste nezabudli na body, ktoré potrebujete napísať. Je lepšie, ak si najprv v bodoch poznačíte, čo chcete napísať alebo aký bude váš obsah & potom s pokojnou a sústredenou mysľou napíšte báseň tak, ako sa na vaše body odvolávate. Niekedy môžete mať myšlienkový blok (neviete, čo ďalej písať), v takých chvíľach si urobte prestávku a osviežte sa možno ovocím alebo tým, že vyjdete na nejaké otvorené miesto, napríklad do parku.[4]
  • Odkazy