Ako písať zlomky (s obrázkami)

Naučiť sa písať zlomky je užitočná zručnosť, ktorú možno uplatniť v mnohých typoch ľudí. Učitelia a študenti môžu túto zručnosť využiť pri domácich úlohách alebo výskumných prácach, ako aj v chémii a geometrii. Šéfkuchári ju môžu využiť aj na profesionálne kartičky s receptami. Zadané zlomky sa zobrazujú aj vo finančných a štatistických správach. Niektoré zlomky možno pre uľahčenie písania previesť na desatinné čísla; niektoré zlomky však musia zostať vo forme čitateľa/menovateľa, aby správne vyjadrovali reprezentované údaje. Zadávanie symbolov zlomkov sa môže vykonávať pomocou funkcie automatického formátovania v niektorých programoch alebo pomocou stlačení klávesov špeciálne určených na vyjadrenie zlomkov v správnej forme.

Metóda 1 z 3:Zadávanie zlomkov na počítači


Na písanie zlomku použite symbol delenia. To možno vykonať tak, že najprv zadáte čitateľ (horné číslo zlomku), kláves s lomítkom vpred (/) a menovateľ (spodné číslo zlomku). Príklad by vyzeral takto: 5/32.[1]

 • Ak chcete zadať celé číslo so zlomkom, jednoducho zadajte celé číslo, za ktorým nasleduje medzera, a potom uveďte zlomok podľa vyššie uvedených pokynov. Napríklad 1 1/2.


Použite funkciu automatického formátovania v programoch Word. Existuje funkcia, ktorá prevedie zlomok napísaný pomocou lomítka vpred (ako vo vyššie uvedenom kroku) a prevedie ho na symbol zlomku, ktorý obsahuje čitateľ a menovateľ oddelené vodorovnou čiarou.

 • Táto funkcia je zvyčajne predvolene zapnutá. Môžete však skontrolovať, či je zapnutá, a to tak, že prejdete do „Možnosti programu Word“, v dialógovom okne, ktoré sa zobrazí, kliknete na „Korektúry“ a potom na „Možnosti automatickej opravy“. Tam môžete zapnúť alebo vypnúť funkciu AutoCorrect a môžete tiež upraviť, kedy a ako opravuje určité veci.[2]
 • Upozorňujeme, že táto funkcia nemusí fungovať pre všetky zlomky.


Používajte klávesové skratky pre bežné zlomky. Niekoľko bežných zlomkov má klávesové skratky, ktoré môžete použiť tak, že podržíte stlačené tlačidlo Alt a napíšte kódové čísla.

 • 1/2 = Alt+0189
 • 1/4 = Alt+0188
 • 3/4 = Alt+0190


Použitie poľa rovnice v programoch Word na zadanie zlomku. Zlomok môžete vytvoriť aj vo Worde pomocou funkcie rovnice.

 • Umiestnite kurzor na miesto, kde chcete mať zlomok.
 • Stlačte tlačidlo Ctrl+F9 a zároveň vložte dvojicu zátvoriek v poli.
 • Umiestnite kurzor do zátvorky poľa a zadajte EQ \F(n, d). „n“ je čitateľ a „d“ je menovateľ.
 • Musíte používať všetky veľké písmená a za EQ píšte medzeru.
 • Stlačte tlačidlo ⇧ Shift+F9 zároveň vytvoriť zlomok.


Použitie formátovania horného a dolného indexu na písanie zlomkov v programoch Word. V programe Word môžete formátovať písmo tak, aby sa zobrazovalo ako text s horným alebo dolným indexom. To vám umožní manipulovať s písmom tak, aby sa zobrazilo ako zlomok.

 • Zadajte čitateľa a zvýraznite ho.
 • V ponuke vyberte položku Formát, kliknite na položku Písmo a potom vyberte položku Horný index.
 • Stlačením klávesu Ctrl a medzerníka zrušíte formátovanie pre ďalší krok.
 • Zadajte lomítko vpred (/).
 • Zadajte menovateľa a zvýraznite ho. Vyberte položku Formát, potom položku Písmo a potom položku Odpis.
 • Stlačte tlačidlo Ctrl+Medzera na opätovné vymazanie formátovania a pokračovanie v písaní.

Metóda 2 z 3:Písanie zlomkov na počítači Mac


Prejdite na položku „Predvoľby systému“ v paneli ponúk. Tu nájdete všetky nastavenia pre váš Mac.

 • Vyberte položku „Jazyk a región“.
 • Kliknite na položku „Predvoľby klávesnice“.
 • Kliknite na kartu s názvom „Vstupné zdroje“.
 • Uistite sa, že je začiarknuté políčko „Zobraziť vstupnú ponuku v paneli ponúk“.
 • Ukončite predvoľby systému.
 • Teraz, keď ste to urobili, by sa v paneli s ponukou v pravom hornom rohu obrazovky mala objaviť vlajka vašej krajiny.


Kliknite na ponuku Input v paneli ponúk. To vám umožní prístup ku všetkým špeciálnym symbolom na vašom Macu.

 • Kliknite na „Zobraziť emotikony a symboly“.
 • Do vyhľadávacieho poľa zadajte zlomok, ktorý hľadáte (napr.g. 1/2 = polovica, 1/8 = osmina, 1/4 = štvrtina). Vo výsledkoch vyhľadávania sa zobrazí zlomok, ktorý chcete vložiť do dokumentu.
 • Dvakrát kliknite na zlomok v poli s výsledkami a mal by sa vložiť do akéhokoľvek dokumentu, v ktorom pracujete.


Uložte si zlomky, ktoré často používate, do obľúbených položiek. To vám umožní používať zlomky, ktoré často používate, rýchlo a bez ich hľadania.


Zapnutie funkcie automatickej opravy v programe Pages. Vo väčšine štandardných aplikácií Macu (napr.g. Mail, Safari, Úprava textu atď.) Táto funkcia je už zapnutá, ale ak používate Pages, musíte si ju zapnúť sami.[3]

 • Keď ste v Pages, prejdite do časti „Predvoľby“.
 • Vyberte položku „Automatické opravy“
 • Zobrazí sa okno s niekoľkými možnosťami. Tu by ste mali zaškrtnúť políčko vedľa položky „Substitúcie symbolov a textu“.
 • Ďalej skontrolujte symboly a substitúcie, ktoré chcete použiť. V tomto prípade sa uistite, že ste zaškrtli políčko „Zlomky“.


Zadajte zlomok do dokumentu Pages. Teraz ste pripravení. Začnite zadaním čitateľa (číslo na vrchu), lomítka vpred (/) a potom menovateľa (číslo na spodnej strane). Stránky by to teraz mali automaticky zmeniť tak, aby to vyzeralo ako zlomok.

Metóda 3 z 3:Kopírovanie a vkladanie


Skopírujte a vložte svoj zlomok. Ak máte problémy s použitím jednej z vyššie uvedených metód, vždy môžete skopírovať a vložiť svoj zlomok z iného dokumentu alebo z internetu.


Nájdite zlomok. Ak sa zlomok, ktorý chcete použiť, nachádza niekde inde v dokumente alebo možno v inom dokumente, môžete ho rýchlo skopírovať a vložiť.

 • Označte kurzorom zlomok, ktorý chcete použiť.
 • Kliknite pravým tlačidlom myši na zvýraznený text a kliknite na tlačidlo „kopírovať“.
 • Kliknite späť do dokumentu a umiestnite kurzor na miesto, kde chcete, aby sa text zobrazil. Opäť kliknite pravým tlačidlom myši a kliknite na položku „Vložiť“.
 • Ak text nezodpovedá formátu dokumentu, v ktorom pracujete, zvýraznite novo vložený zlomok a zmeňte písmo a veľkosť písma na text v dokumente.

 • Vyhľadávanie na internete. Ak nemáte zlomok po ruke v inom dokumente, môžete ho nájsť na webovej stránke vyhľadaním zlomku + slova „zlomok“. Ak chcete napríklad zahrnúť 1/10, vyhľadajte „zlomok 1/10“.

  • Klikajte na výsledky, kým nenájdete hľadaný zlomok. Potom, ako je uvedené vyššie, zvýraznite zlomok a skopírujte a vložte ho do dokumentu.
  • Ak potrebujete zmeniť formátovanie, zvýraznite zlomok znova a potom ho zmeňte na správne písmo a veľkosť písma. V prípade potreby ho môžete urobiť aj tučným (alebo obyčajným) písmom.
 • Odkazy