Ako pochopiť správanie hovädzieho dobytka: 6 krokov

Hovädzí dobytok má iný spôsob komunikácie o sebe a svojich zámeroch ako iné zvieratá, napríklad ľudia, psy, mačky a kone. Väčšinou je správanie kravy nesprávne interpretované alebo nesprávne pochopené osobou, ktorá sa ho snaží interpretovať.

Psychológia a správanie hovädzieho dobytka je niečo, čo musí poznať každý chovateľ hovädzieho dobytka, aby mohol vlastniť tieto zvieratá, pracovať s nimi a zaobchádzať s nimi. Pochopenie správania hovädzieho dobytka je dôležité aj pre tých, ktorí mu nerozumejú alebo majú z neho strach, pretože pochopenie môže zmierniť dôvody strachu a dúfajme, že vám pomôže vybudovať si k týmto zvieratám väčší rešpekt.

Kroky

Prečítajte si niekoľko kníh o správaní zvierat alebo o pasení/obsluhe dobytka. Najlepšie je začať knihami, ktoré napísali ľudia, ktorí študovali správanie zvierat.

 • Miestne kníhkupectvá často nemusia mať takéto knihy, takže najlepšie je kúpiť si ich buď v internetovom kníhkupectve, ako je Amazon.com, alebo v kníhkupectve na vysokej škole alebo univerzite, ktoré predáva takéto knihy pre študentov navštevujúcich kurzy zamerané na starostlivosť o zvieratá/poľnohospodárstvo.
 • Webové stránky ako Grandin.com[1]
  a iné vedecké časopisy môžu byť tiež dobrým zdrojom informácií o správaní hovädzieho dobytka. Najnovšie vedecké práce, ako napríklad tie uverejnené v časopise Journal of Animal Science, sú jedny z najlepších, ktoré si môžete prezrieť, ak hľadáte výskumné práce o správaní hovädzieho dobytka.

Ísť na farmu alebo ranč a pozorovať a študovať skutočné správanie dobytka. Uistite sa, že vás zvieratá nevidia ani necítia, inak prídu k plotu a budú sa na vás pozerať v očakávaní nejakej pochúťky alebo utečú preč, kde ich nemôžete pozorovať.

 • Niekedy však môže byť to, že vás vidia, dobré a môže to zvieratá povzbudiť k určitému správaniu voči vám, či už dobrému alebo zlému.

Všímajte si správanie, ktoré sa prejavuje medzi zvieratami a/alebo voči vám. Stádo hovädzieho dobytka je usporiadané hierarchicky, pričom jedno zviera je šéfom a postupuje až k tomu na konci. Tomuto sa hovorí aj „poradie v klietaní“ alebo „efekt totemového stĺpa“, akokoľvek to chcete vyjadriť:

 • „Alfa“ hovädzí dobytok, či už je to býk, krava, vol alebo jalovica, bude šéfovať „omega“ hovädziemu dobytku tak, že sa naň bude pozerať priamo, až kým sa nepohne, alebo skloní hlavu (aby odhalil pysk, s bradou zastrčenou) a udrie do hlavy zvieraťa na nižšej úrovni. Ak omega vyzve alfu na súboj o vodcovstvo, dôjde k bitke a strkaniu, kým jeden z nich nevyhrá. Víťaz bude naháňať alebo hnať porazeného okolo ohrady, kým sa porazený, nová omega, nepodriadi miernym sklonením hlavy (podobne ako pes alebo vlk skloní hlavu k alfa samcovi alebo samici) alebo sa odvráti od alfa zvieraťa. Často je podriadené správanie také nenápadné, že ho človek, ktorý nepozná správanie hovädzieho dobytka, môže len ťažko postrehnúť.
 • Tento druh boja sa vyskytuje v dvoch typoch situácií: nové zvieratá vstupujú do stáda alebo býky bojujú o práva na chov a pri obrane svojho háremu.
 • Boj medzi kravami, jalovicami alebo volmi sa veľmi zriedkavo končí smrťou. Častejšie sa však vyskytuje u býkov, najmä medzi dvoma súpermi, ktorí sú rovnako veľkí ako ten druhý, alebo ak starší býk cíti, že mladší býk je hrozbou, ktorú treba riešiť viacerými spôsobmi, než sa ho snažiť prinútiť, aby sa podriadil staršiemu kolegovi. Ak je jeden z býkov rohatý, je to ešte rizikovejší faktor.

Položte si otázku, či dobytok prejavuje dobré alebo zlé správanie.

 • Medzi dobré alebo normálne správanie patrí:
  • Pasenie alebo jedenie zo žľabu alebo balíka sena
  • Zvedavosť na vašu prítomnosť alebo na niečo, čo je v ohrade alebo na pastvine iné (tu sa pozerajú, očuchávajú a dokonca olizujú, ak majú odvahu sa k tejto zvláštnej „veci“ dostatočne priblížiť)
  • Škrabanie svrbenia na plote, strome alebo boku budovy
  • Prehodenie hlavy cez plece (len ak ich obťažujú muchy)
  • akákoľvek iná činnosť, ktorá zahŕňa olizovanie seba alebo iného priateľa
  • Prežúvanie, či už v stoji alebo v ľahu
  • Hľadanie miesta na ležanie
  • Pozoruje vás s výrazom mierneho až mierne zámerného záujmu
  • Zdvíhajú a kývajú hlavou, aby vás zacítili, ak ste si získali ich pozornosť
  • Býk sa „dvorí“ kravám (oňucháva a olizuje oblasť genitálií, pokúša sa nasadnúť atď.)
 • Medzi zlé alebo ohrozujúce správanie patrí (väčšinou ho prejavuje príliš ochranársky býk alebo matka krava):
  • Zvraštenie papule podobne ako u psa (je menej zjavné, ako by ste videli u psa, ale ak sa pozriete dostatočne zblízka [pozor, v bezpečnej vzdialenosti], môžete ho vidieť)
  • pozeranie alebo sústredené pozeranie alebo fixácia na vás alebo na dravca
  • Ťapkanie po zemi
  • Ukázať ich bok
  • Vrčanie (znie to ako tiché „RRrrrruuumph!“ Rrrruummph!“)
  • Trasenie alebo hádzanie hlavou
  • Prudký nájazd na vás a krátke zastavenie (určite výzva a hrozba)
 • Medzi neohrozujúce správanie, ktoré znamená, že zviera je všetko iné, len nie pokojné a uvoľnené, patrí:
  • Hlava hore, uši nastražené dopredu znamenajú ostražitosť, veľkú nervozitu, napätie a trochu strach a neistotu.
  • Strnulá, vysokokročná chôdza, stále na vás pozerá rovnakým spôsobom, ako bolo uvedené predtým, znamená, že zviera je v strehu a na pokraji úteku zo strachu.
  • Ukazovanie očných bielok – môže znamenať, že zviera je neisté, nervózne, napäté alebo mierne vystrašené
  • Šialené prepínanie chvosta (znamená to intenzívnu úzkosť, okrem prípadov, keď teľatá cicajú od mamy alebo keď dobytok naozaj otravujú muchy).
  • Vyplašenie pri náhlom pohybe, uhýbanie pred niečím atď. všetko naznačuje napätie, neistotu a strach.
  • Stampede vzniká len vtedy, ak strach, ktorý cítia, je ohromujúci a potrebujú sa od neho čo najrýchlejšie dostať preč. Keďže dobytok je dravé zviera, útek a držanie sa v stáde je jeho najlepším (ale nie jediným) obranným mechanizmom proti urážajúcemu podnetu.

Zvážte, v akom rozpoložení sa dobytok môže nachádzať. Sú nervózne, pokojné, vzrušené, rozrušené, neisté alebo vystrašené? Pozrite si vyššie uvedené body pre indikátory.

 • Dôležité je uvedomiť si, že ako všetky zvieratá, aj dobytok je citlivý na to, čo vaše pocity sú. Ak ste napätí, frustrovaní, vystrašení, neistí alebo vzrušení, budú tieto pocity odrážať tým, že sa budú správať rovnako alebo reagovať na vaše pocity. Hovädzí dobytok sa vždy bude správať nervózne, bojazlivo a neisto, kedykoľvek sa stretne s niekým novým, ale ak s ním strávite dostatok času (aspoň 30 minút) a zostanete pokojní a uvoľnení, potom bude aj ono pokojné a uvoľnené.
 • Oboznámte sa s takýmto správaním a pokúste sa zapamätajte si ich pre budúcnosť.  Zapamätanie si správania a psychológie hovädzieho dobytka vám pomôže zlepšiť vaše postupy pri práci s dobytkom, a ak trpíte bovinofóbiou, pomôže vám prekonať vaše obavy.
 • Odkazy