Ako počítať do 10 v brazílskej portugalčine: 10 krokov

Čísla sú jednou z prvých vecí, ktoré sa ľudia učia pri učení sa nového jazyka. Brazílsko-portugalské číslovky od jednej do desiatich majú podobnosť s číslovkami v španielčine.

Kroky


Povedz jeden: Um (vyslovuje sa ako „oom“).[1]


Povedzte dva: Dois (vyslovuje sa ako „doy-z“).[2]


Povedzme tri: Très (vyslovuje sa ako „treh-z“).[3]


Povedzte štyri: Quatro (vyslovuje sa ako „kwah-troh“).[4]


Povedzte si päť: Cinco (vyslovuje sa ako „videl-coh“).[5]


Povedz šesť: Seis (vyslovuje sa ako „say-z“).[6]


Povedzte sedem: Sete (vyslovuje sa ako „seh-chee“).[7]


Povedzte osem: Oito (vyslovuje sa ako „oy-too“).[8]


Povedzte deväť: Nove (vyslovuje sa ako „noh-vee“).[9]


  • Povedzte desať: Dez (vyslovuje sa ako „deh-z“).[10]
  • Referencie