Ako počítať do desať v tagalógu: 10 krokov (s obrázkami)

Učenie sa počítania v tagalčine[1]
je, ako sa hovorí, jednoduché ako 1-2-3. Tu sú čísla od 1 do 10 v tagalčine a ako ich správne vysloviť.

Kroky
Isa (jedna) vyslovuje sa ako „ee-sah“[2]2Dalawa (dva) vyslovuje sa ako „dala-wa“3Tatlo (tri) vyslovované ako „tat-lo“[3]4Apat (štyri) sa vyslovuje ako „ah-pat“5Lima (päť) sa vyslovuje ako „lih-ma“6Anim (šesť) vyslovované ako „ah-nim“7Pito (sedem) sa vyslovuje ako „pi-to“8Walo (Osem) vyslovované ako „wah-lo“9Siyam (deväť) sa vyslovuje ako „see-yam“[4]  • 10Sampû (desať) vyslovované ako „sam-pu“
  • Odkazy