Ako počítať do desať vo fínčine: 11 krokov (s obrázkami)

Fínsko je treťou najznámejšou severskou krajinou. Ich jazyk je známejší ako švédčina, ale nie tak známy ako nórčina. Pri počítaní do desať vo fínčine postupujte podľa nasledujúcich krokov!

Kroky


yksi. Poviete to ook-si.


Dva: kaksi. Poviete ho cuck-si.


Tri: kolme. Hovoríte to col-mey.


Štyri: neljä. Hovoríte to nell-yah.


Päť: viisi. Hovoríte to vee-si.


Šesť: kuusi. Vyslovíte to koo-si.


Sedem: seitsemän. Poviete to sates-eh-man.


Osem: kahdeksan. Poviete to kah-deck-san.


Deväť: yhdeksän. Toto je najťažšie. Poviete to yuh-deck-san.


Desať: kymmenen. Poviete ho kumm-en-en.


  • Spojte ich a vyslovte ich!