Ako počítať do dvadsať v bengálčine (s obrázkami)

Naučte sa počítať do dvadsať v bengálčine (bangla).
Bangla je indoeurópsky jazyk odvodený zo sanskrtu, ktorým hovoria obyvatelia Bengálska, ktorí sú známi aj ako bengálčina(y). Hovorí sa ním najmä v Bangladéši, Západnom Bengálsku a v iných častiach Indie. A ak sa učíte bengálčinu a chcete sa naučiť počítať od jednej do dvadsať v tomto jazyku, potom, tu je návod!

Kroky


One – Ek (এক). Znie to ako ack!


Dva – Du-i (দুই). Bangla má dva rôzne zvuky pre d. Toto je mäkšie – do-ee


Tri – Tin (তিন). Bangla má 3 rôzne zvuky t. Toto je mäkká t – teen


Štyri – Char (চার). Vyslovuje sa tak, ako sa vyslovuje anglické slovo „char.


Päť – Pa(n)ch (পাঁচ). Toto má nosový zvuk n, ktorý sa používa na vyslovenie niektorých francúzskych slov.


Šesť – Chhoy (ছয়). Bangla má dva zvuky pre ch. Jedna je zvuk, ktorý sa používa na vyslovenie anglických slov začínajúcich na ch, ako napríklad, church, child atď. Druhý zvuk je mäkší.


Sedem – Shaat (সাত). Bangla má 3 rôzne zvuky s. Toto je najbližšie k š.


Osmička – Aat (আট). Vyslovuje sa ako anglické slovo „art“ bez vyslovenia písmena r.


Nine – Noy (নয়). Jeho výslovnosť je podobná anglickému slovu „boy“.


Desať – Dosh (দশ). Toto slovo sa vyslovuje s mäkkým d.


Jedenásť – Ey-ga-ro (এগারো).


Dvanásť – Ba-ro (বারো).


Trinásť – Te-ro (তেরো). Vyslovuje sa s mäkkým t.


Štrnásť – Choud-do (চৌদ্দ). Ch a d sú mäkké, tu.


Pätnásť – Po-ne-ro (পনেরো).


Šestnásť – Sho-lo (ষোলো).


Sedemnásť – Sho-te-ro (সতেরো). T sa musí vyslovovať mäkko.


Osemnásť – Aa-tha-ro (আঠারো). Hláska th by mala znieť ako t, ktoré sa vyslovuje v slovách turmeric, ten atď.


Devätnásť – U-nish (উনিশ).


  • Dvadsať – Bish (বিশ). Slovo „Ku-ree – কুঁড়ি“ znamená aj dvadsať, ale je menej časté.