Ako používať „AKA“: 6 krokov (s obrázkami)

„AKA“ je skratka pre „also known as“ a v angličtine sa vyskytuje často.[1]
Zvyčajne sa AKA uvádza pred pseudonymom, čo je iné meno, pod ktorým môže osoba vystupovať, napríklad prezývka, právnické meno alebo rola, ktorú daná osoba hrá. Prečítajte si viac o bežných spôsoboch používania AKA, aby ste ho mohli začať začleňovať do svojho prejavu a písania.

Metóda 1 z 2:Identifikácia bežných použití AKA


Nahraďte slovo „tiež známy ako“ slovom AKA. Keďže skratka AKA znamená „also known as“, vymeňte „AKA“ za „also known as“ a zistite, či to stále dáva zmysel. Toto je najlepší spôsob, ako zistiť, či používate skratku AKA správne.[2]

 • Napríklad vo vete „Jennifer Jones, AKA moja najlepšia kamarátka“ by sa namiesto slova „AKA“ pridalo slovo „tiež známa ako“ a vznikla by veta „Jennifer Jones, tiež známa ako moja najlepšia kamarátka“.“ To stále dáva zmysel, takže AKA tu funguje dobre.
 • Avšak „tiež známy ako“ vo vete „Disneyland, AKA vytvorený Waltom Disneym“ by sa stal „Disneyland, tiež známy ako vytvorený Waltom Disneym.“ Spojenie „AKA“ alebo „tiež známy ako“ je v tejto vete zbytočné. Aj keby ste vynechali „created by“, stále by to nefungovalo, pretože Disneyland (miesto) nie je pseudonym pre Walta Disneyho (osobu).


Použite AKA na označenie ďalších mien alebo úloh osoby. AKA sa najčastejšie vyskytuje medzi dvoma menami, pod ktorými môže osoba vystupovať. Označuje význam osoby vo vašom živote, niečo, čo dosiahla, alebo úlohu, ktorú kedysi zohrávala.[3]

 • AKA môžete použiť napríklad na to, aby ste čitateľom oznámili, aké ďalšie úlohy hrá daná osoba vo vašom živote, napríklad „pani. McKraken, AKA moja suseda Phyllis,“ alebo „Deidre Smith, AKA moja matka.“
 • Ďalšou možnosťou môže byť označenie úlohy, ktorú niekto hral alebo stále hrá v televízii alebo vo filme, napríklad: „Orlando Bloom, AKA Legolas v Pán prsteňov,“ alebo „Retta, AKA Donna z Parky a oddych.“ Často sa stretnete s tým, že AKA sa používa týmto spôsobom, najmä v článkoch o filme a televízii.


Použite AKA na kreatívne podanie informácií o danej osobe. Skúste použiť AKA, aby ste osobe, miestu alebo veci dali osobitný význam, ktorý by inak nemala. Na AKA nadviažte slovom alebo frázou, ktorá čitateľom niečo povie o predmete alebo ktorá rozvádza vlastnosti predmetu.[4]

 • Napríklad, keď hovoríte alebo píšete o svojom najmenej obľúbenom učiteľovi angličtiny na strednej škole, môžete uviesť, aký bol tento učiteľ, pomocou AKA, napríklad: „Mr. Doherty, AKA najhorší učiteľ v celej škole.“
 • AKA môžete použiť aj na vyjadrenie svojich pocitov z nejakej veci, napríklad z jablkového koláča. Môžete napríklad povedať alebo napísať: „Jablkový koláč, AKA teplé objatie v podobe jedla.“[5]

Tip: Hoci skratka AKA môže označovať vzťah medzi slovami a pojmami, nezabudnite, že ide o skratku s veľmi špecifickým významom, takže jej použitie je obmedzené. Ak sa vám AKA nehodí, zvoľte niečo iné.

Metóda 2 z 2:Pravopis, písanie veľkých písmen a interpunkcia


Používajte AKA bez bodiek medzi písmenami. AKA zvykne medzi písmenami spravidla uvádzať bodky, ako napr.k.a.“ V mnohých zdrojoch sa však bodky vynechali a AKA sa už v slovníku neuvádza s bodkami. Písanie AKA bez bodky dokonca odporúča aj príručka štýlu Associated Press (AP).[6]

 • Majte na pamäti, že písanie „a.k.a“ nie je nesprávne, len je menej bežné ako kedysi. Stále môžete písať „a.k.a“ týmto spôsobom, ak sa vám to zdá lepšie alebo ak váš učiteľ uprednostňuje túto možnosť.


Píšte AKA všetkými malými alebo všetkými veľkými písmenami. Žiadne z písmen v AKA sa nemusí písať s veľkým začiatočným písmenom. Preto je bežnejšie, že všetky 3 písmená sa píšu s malým začiatočným písmenom, napr.“ Ak však chcete, môžete písať všetky 3 veľké písmená, napríklad „AKA.“[7]

 • Nepíšte AKA s 1 alebo 2 veľkými písmenami, napríklad „aKA“ alebo „AkA“.“
 • Pri tituloch a nadpisoch píšte AKA veľkými písmenami, napr.“

Tip: Ak máte pochybnosti o tom, ako písať AKA, poraďte sa s učiteľom alebo sa obráťte na príručku štýlu pre daný typ písania. Môžete si prečítať aj iné zdroje a zistiť, ako sa v nich AKA najčastejšie používa, a osvojiť si najbežnejšiu podobu.


 • Vyslovujte AKA ako „ay-kay-ay“, aj keď sa v ňom nenachádzajú bodky. Ak sa rozhodnete pri písaní AKA vynechať bodky, nezabudnite, že sa tým nemení spôsob jeho výslovnosti. Vyslovujte každé písmeno samostatne za sebou, napríklad „ay-kay-ay.“[8]
 • Odkazy