Ako používať službu Google Street View: 11 krokov (s obrázkami)

Videli ste niekedy jedno z vozidiel Google Street View, ktoré jazdí po vašom okolí? Na streche majú pripevnenú veľkú kameru v tvare gule, ktorá im umožňuje robiť nepretržitý prúd 360° snímok. K týmto fotografiám potom môžete pristupovať pomocou aplikácie Mapy Google z počítača alebo mobilného zariadenia.

Metóda 1 z 2:Používanie počítača

Otvorte Mapy Google. Služba Street View je funkciou aplikácie Mapy Google. Autá Google vybavené špecializovaným kamerovým zariadením jazdia po cestných sieťach rôznych krajín a robia 360° fotografie, ktoré pomáhajú pri navigácii a prieskume. Mapy Google vám umožňujú zobraziť všetko, kde je služba Street View k dispozícii.

 • Prístup k službe Street View môžete získať aj prostredníctvom aplikácie Google Earth.

Nájdite miesto, ktoré chcete vidieť. Miesto môžete vyhľadať alebo sa po mape pohybovať pomocou myši. Vyhľadávanie niečoho často umiestni špendlík na mapu na danom mieste.

Aktivácia funkcie Street View. Po nájdení miesta, ktoré si chcete pozrieť, môžete zapnúť funkciu Street View. V závislosti od toho, ako ste našli miesto a akú verziu aplikácie Mapy používate, existuje niekoľko rôznych spôsobov, ako spustiť službu Street View.

 • Zobrazenie ulice pre výsledok vyhľadávania. Ak ste vyhľadali adresu alebo lokalitu a na mape bol umiestnený špendlík, môžete získať prístup k službe Street View pre túto lokalitu kliknutím na fotografiu v informačnom poli, ktoré sa zobrazí po výbere špendlíka.
 • Potiahnite a pustite Pegman. Kliknutím a podržaním ikony Pegman ju „uchopíte“. Cesty sa zvýraznia a ukážu, kde je služba Street View k dispozícii. Cesty s funkciou Street View budú mať modrú čiaru prebiehajúcu stredom. Budovy, ktoré môžete vidieť vo vnútri, majú žltý kruh. Scénické miesta budú mať modrý kruh. Ak používate nový náhľad máp Google, kliknutím na kolíček sa na mape prepne vrstva Street View.
 • Použite panel Preskúmať. Ak používate nový náhľad Mapy, môžete kliknutím na ikonu šípky v pravom dolnom rohu otvoriť panel Preskúmať. Na mape sa tak zobrazia významné miesta a pamiatky v blízkosti vašej aktuálnej polohy. Kliknutím na tieto fotografie sa dostanete priamo do služby Street View pre dané miesto.
 • Priblížte si mapu úplne. Priblížením za najbližšiu úroveň v Mapách sa automaticky načíta služba Street View pre dané miesto, ak je k dispozícii.

Rozhliadnite sa okolo. Počas zobrazenia Street View sa môžete rozhliadnuť kliknutím a potiahnutím myšou. Pozeranie sa zvyčajne vykonáva opačným smerom myši; napríklad ak sa chcete pozrieť doľava, kliknete, podržíte a presuniete myš doprava.

 • Na obhliadku môžete použiť aj tlačidlá okolo kompasu. To sa nachádza v ľavom hornom rohu pôvodných máp a v pravom dolnom rohu náhľadu nových máp.

Pohybujte sa. Skutočná krása služby Street View spočíva v možnosti úplnej navigácie počas jej používania. Kliknite kdekoľvek na obrázok a služba Street View sa vás pokúsi presunúť na najbližšie miesto. Použite to na preskúmanie okolia, virtuálnu dovolenku alebo hľadanie pamiatok pre osobnú návštevu.

 • Ulice budú mať pri pohľade na ne šípky. Kliknutím na tieto šípky sa posuniete o malú vzdialenosť na danej ulici v danom smere.[1]

Metóda 2 z 2: Použitie mobilného zariadenia

Otvorte aplikáciu Mapy Google. Ak ste na cestách, služba Street View môže byť skvelým nástrojom, ktorý vám pomôže nájsť to, čo hľadáte. Použite ho na to, aby ste sa pred cestou pozreli na cieľ vašej cesty, aby ste vedeli, na čo si máte dať pozor, alebo aby ste vyhľadali podnik na cudzom mieste.

 • Službu Street View môžete používať v ktorejkoľvek verzii aplikácie Mapy Google a v akomkoľvek mobilnom zariadení, ak máte dátové pripojenie.

Umiestnenie značky. Aby ste mohli využívať službu Street View, musíte mať na mape značku. Značku môžete umiestniť vyhľadaním miesta, ťuknutím na značku podniku na mape alebo stlačením a podržaním ľubovoľného miesta na mape prstom.

Potiahnite prstom nahor. Po umiestnení značky sa adresa zobrazí v lište v spodnej časti mapy spolu s tlačidlom Navigácia. Potiahnutím prsta nahor po lište otvoríte obrazovku Uložiť/Sprístupniť. Ak je na danom mieste k dispozícii služba Street View, zobrazí sa fotografia.

 • Ak si nevyberiete miesto na ceste, nemusí sa vám podariť načítať zobrazenie Street View. Skúste umiestniť značku bližšie k blízkej ceste.

Otvorte aplikáciu Street View. Ťuknutím na fotografiu načítajte režim Street View. Zobrazenie sa zmení a zobrazí sa 360° fotografia. Na stiahnutie snímky bude potrebné dátové pripojenie.

Rozhliadnite sa. Pohybom prsta po obrazovke sa môžete rozhliadnuť po službe Street View. Fotoaparát sa bude pohybovať v opačnom smere ako váš prst; napríklad ak potiahnete prstom nadol, fotoaparát bude smerovať nahor. Priblíženie a oddialenie môžete vykonať zoštipnutím prstov na obrazovke.

 • Ťuknutím na ikonu obhliadky nasmerujte telefón a obhliadnite si obrázok. Toto môže byť veľmi užitočné, ak ste blízko miesta, kde sa nachádzate, a chcete sa zorientovať. Ikona sa nachádza v ľavom dolnom rohu a vyzerá ako dve šípky smerujúce k sebe.
 • Pohybovať sa. Dvojitým ťuknutím sa môžete presunúť na ľubovoľné miesto na obrázku. Služba Street View sa pokúsi načítať najbližšie možné miesto. Po cestách sa môžete pohybovať aj tam a späť ťuknutím na šípky, ktoré sa na nich zobrazia. Je to užitočné pri simulácii jazdy, pretože na križovatkách sa zobrazia šípky odbočenia.[2]
 • Odkazy