Ako používať Web Inspector na iPhone: 15 krokov (s obrázkami)

V tomto článku sa dozviete, ako používať počítačovú aplikáciu Apple Safari na kontrolu výkonu mobilných webových stránok v Safari pre iPhone.

Časť 1 z 3: Zapnutie webového inšpektora v iPhone

Otvorte Nastavenia iPhonu. Je to sivá ikona obsahujúca ozubené kolieska na domovskej obrazovke.

Prejdite nadol a ťuknite na položku Safari. Nachádza sa vo štvrtej alebo piatej skupine nastavení spolu s ďalšími aplikáciami Apple iPhone, ako sú Mail a Kontakty.

Prejdite nadol a ťuknite na položku Rozšírené. Nachádza sa v spodnej časti ponuky.

Posuňte tlačidlo vedľa položky „Web Inspector“ do polohy „On“. Je to posledná možnosť a po aktivácii sa zmení na zelenú.

Časť 2 z 3:Zapnutie webového inšpektora na Macu

Otvorte Safari v počítači Mac. Je to aplikácia, ktorá vyzerá ako modrý kompas.

Klepnite na Safari. Nachádza sa v paneli ponúk v ľavom hornom rohu obrazovky.

Klepnite na Predvoľby.

Klepnite na ⚙️Pokročilé. Je to najpravejšia karta pozdĺž hornej časti okna.

Začiarknite políčko „Zobraziť ponuku Vyvíjať v paneli ponúk“. Nachádza sa v dolnej časti okna.

Pripojte svoj iPhone. Na pripojenie iPhonu k Macu použite kábel USB dodaný so zariadením.

Časť 3 z 3:Používanie webového inšpektora v Safari pre iPhone

Otvorte webovú stránku. V Safari pre iPhone otvorte mobilnú webovú stránku, ktorú chcete ladiť.

Kliknite na Vyvíjať. V Safari pre Mac je to tretia rozbaľovacia ponuka sprava.

Kliknite na svoj iPhone. Bude uvedený v hornej časti ponuky.

Klepnite na webovú stránku. Zobrazí sa vo vyskakovacom okne na pravej strane iPhonu.

  • Ak ste neotvorili webovú stránku v aplikácii Safari na iPhone, zobrazí sa správa „No inspect able applications“ (Žiadne aplikácie schopné kontroly).
  • Skontrolovať stránku. Pomocou prehliadača Safari v počítači Mac môžete vylepšovať a merať výkon mobilných stránok na iPhone.

    • Webový inšpektor umožňuje spúšťať príkazy v jazyku JavaScript a vytvárať tak pre používateľa dynamickejšie, interaktívnejšie prostredie, napríklad animácie a správy v reálnom čase.
    • Kontrola prvkov DOM (Document Object Model) na prítomnosť chýb v príkazoch HTML, XML alebo JavaScript.
    • Používanie CSS na aktualizáciu alebo úpravu rozloženia, farieb a písma na mobilných stránkach.