Ako používať zošívačku: 10 krokov (s obrázkami)

Zošívačky sú účinným spôsobom spájania papiera. V kancelárskom prostredí sa najčastejšie používajú ručné stolové zošívačky, ale existujú aj elektrické zošívačky a zošívačky pre veľké zaťaženie.[1]
Zošívačky pre veľké zaťaženie a ručné stolové zošívačky pracujú rovnakým spôsobom, ale tie pre veľké zaťaženie sú zvyčajne väčšie a môžu mať na prednom konci rukoväť. Na pripevnenie papiera na stenu môžete použiť aj ručné a stolové zošívačky.

Časť 1 z 3: Príprava zošívačky a papiera

Otvorte zošívačku. Väčšina zošívačiek je zošívačkami s horným vkladaním. Ak ich chcete otvoriť, uchopte základňu zošívačky a potom ťahajte za hornú časť zošívačky, kým sa nezdvihne a neodhalí sa zásobník na zošívačky. Zošívačky so zadným vkladaním majú zvyčajne na zadnej strane tlačidlo, takže ak ich chcete otvoriť, stlačte tlačidlo, kým zásobník zošívačky mierne nevyskočí. Potom ťahajte za zásobník zošívačky, kým sa úplne nevysunie.

  • Elektrické zošívačky budú mať na zadnej strane aj tlačidlo na uvoľnenie.
  • Pri otváraní zošívačky držte základňu pevne.
  • Niektoré modely sa môžu líšiť, ale vo všeobecnosti platí, že zošívačku otvoríte ťahom alebo stlačením zadného tlačidla.


Naložte zošívačku. Vložte odporúčané zošívačky, pričom špicaté nožičky vložte do zásobníka na zošívačky ako prvé. Ak chcete zatvoriť zošívačky s horným vkladaním, zatlačte hornú časť zošívačky nadol, kým nezacvakne na miesto. V prípade zošívačiek so zadným plnením zatlačte zásobník zošívačky dovnútra, aby sa zatvoril.


Zhromaždite až 20 kusov papiera. Toto je množstvo, ktoré dokáže zviazať väčšina manuálnych stolových a elektrických zošívačiek, ale výkonné zošívačky zvládnu zviazať až 100 a viac kusov.[2]
Uistite sa, že všetky vaše papiere sú otočené rovnakou stranou a sú v poradí, v akom ich chcete zviazať.

Druhá časť z 3: Zošitie papiera


Ľavý horný okraj stohu papiera vložte do ústia zošívačky. Zošívačka bude vychádzať z vysúvacej medzery zošívačky (nachádza sa na samom konci zásobníka zošívačky), preto časť, ktorú chcete zošiť, umiestnite pod ňu.

  • Ak používate elektronickú zošívačku, zošívačka okamžite vystrelí.
  • Ak elektronická zošívačka nevystrelí zošívačku okamžite, posuňte papiere ďalej dozadu a uistite sa, že je zapojená do zásuvky.
  • Keď sú papiere zviazané, budete počuť „cvaknutie“ elektronických zošívačiek.


Pevne a rýchlo zatlačte na hornú časť zošívačky. Potom uvoľnite hornú časť zošívačky a vaše papiere by mali byť zviazané.


Skontrolujte, či sa zošívačkou zviazali papiere. Zošívačku môžete odstrániť, ak nie je na požadovanom mieste, ak je uvoľnená alebo ak je ohnutá. Roztvorte nožičky zošívačky, potom zošívačku vytiahnite a skúste ju zošiť znova.


V prípade potreby zošívačku rozpojte. Zošívačky sa často zaseknú, ak sa pokúšate zošiť príliš veľa papierov alebo ak sa zošívačka ohne neočakávaným spôsobom. Otvorte zošívačku a pomocou pinzety, klieští alebo podobného nástroja vytiahnite zaseknuté sponky. Pred opravou prípadného zaseknutia odpojte elektronické zošívačky od elektrickej siete.

Časť 3 z 3:Používanie zošívačky na spájanie


Otvorte zošívačku. Jednou rukou pevne držte základňu zošívačky a potom odklopte hornú časť zošívačky, kde sa nachádza zásobník na zošívačky.[3]
Ostatné modely zošívačiek obsahujú strieborný výstupok na spodnej strane zošívačky, smerom dozadu. Stlačte ho a zošívačka sa automaticky otvorí, čo vám umožní používať ju na účely spájania.

  • Nechajte základňu visieť, keď používate koniec zásobníka zošívačky na spájanie.
  • Na spájanie nepoužívajte elektronické zošívačky.


Podržte papier, ktorý sa snažíte zošiť. Možno budete musieť požiadať o pomoc priateľa, pretože nechcete pripevniť papier na stenu nakrivo a používanie zošívačky na pripevnenie si vyžaduje dve ruky. Ak vám priateľ nemôže pomôcť s pridržaním papiera, papier počas zošívania prilepte páskou.


  • Výsuvnú štrbinu zošívačky zatlačte pevne nadol na časť papiera, ktorú chcete prilepiť. Budete počuť, ako sponka vniká do steny. Tento proces spájania opakujte podľa potreby. Ak funkcia spájania nefunguje, nespájajte ju násilím. Vaše steny môžu byť jednoducho príliš hrubé na sponky a budete musieť použiť skrutky alebo háčiky.
  • Odkazy