Ako pracovať s rodinou: 15 krokov

Ak začínate podnikať s rodinou alebo sa pripájate k rodinnému podniku, je dôležité naučiť sa spolupracovať ako rodina v profesionálnom prostredí. Keďže toho o sebe navzájom veľa viete, dynamika rodinného podnikania má potenciál fungovať úžasne alebo vyústiť do kriku. Stanovením svojej úlohy vo firme a vytvorením vzťahu špeciálne pre pracovisko môžete predísť potenciálnym konfliktom a naučiť sa dobre pracovať ako rodina.

1. časť z 3:Stanovenie vašej úlohy

Objasnite si kariérne ciele spoločnosti a individuálne zodpovednosti. Čo chce spoločnosť dosiahnuť a akú úlohu pri tom zohráva každý jednotlivec? Porozprávajte sa o tom, aké rôzne úlohy musia byť pokryté, napríklad financie alebo výroba, a prideľte úlohy, aby ste pokryli všetky základy. Pochopenie poslania a cieľov spoločnosti pomáha každému efektívne usmerňovať svoje správanie a pracovné úlohy.

 • Ak napríklad pomáhate v rodinnej fotografickej firme, nech je jeden človek zodpovedný za fotografovanie, ďalší za úpravu fotografií, niekto iný za snímanie videa a niekto za služby zákazníkom.
 • Pracovné vzťahy sa môžu rýchlo rozpadnúť, ak každý nemá jasno o svojej úlohe.[1]

Požiadajte o popis práce, aby ste pochopili, čo sa od vás očakáva. Chcete, aby vám boli vaše povinnosti jasne, objektívne a úplne opísané, aby ste presne vedeli, na čo sa musíte sústrediť. V rodinných podnikoch je menej pravdepodobné, že budú mať spísané formálne popisy pracovných úloh, hoci stanovenie jasného popisu práce vám pomôže určiť priority a udržať si prehľad o úlohách. [2]

Schválenie vášho odmeňovania vrátane mzdy, dní dovolenky a výhod. Pri podrobnom opise svojej pracovnej náplne uveďte aj podrobnosti, ako je váš plat, potenciálne bonusy a platené voľno. Ujasnite si, aká bude výška vašej odmeny, ako často budete dostávať plat a kedy môžete očakávať prvú výplatu. [3]

Dajte si všetko písomne, aby ste sa na to mohli neskôr odvolať. Písomne zdokumentujte poslanie a ciele spoločnosti, vašu presnú pracovnú pozíciu a dohodnutý plán odmeňovania. Získate tak dokumentáciu, na ktorú sa budete môcť odvolať v prípade problémov alebo ak si budete potrebovať dvakrát overiť svoje povinnosti, a zároveň sa uistíte, že všetci majú jasno v očakávaniach. [4]

2. časť z 3:Vytváranie pracovných vzťahov

Vytvorte si plán rozhodovania s cieľom maximalizovať produktivitu. Premyslite si, ako sa budú prijímať rozhodnutia spoločnosti a kto ich môže prijímať. Sú rozhodnutia vyhradené jednej osobe, alebo sa k nim vyjadria všetky strany? Pri rozhodovaní vám pomôže povaha vašej činnosti, pričom obe možnosti sú účinné. Vytvorenie štruktúry, ktorá sa bude denne uplatňovať, udrží všetkých sústredených a produktívnych. [5]

Zachovajte profesionálny tón za každých okolností. Aj keď už budete so svojimi novými spolupracovníkmi priateľskí a známi, je dôležité venovať pozornosť slovám a tónu, ktoré používate pri spoločnej práci. Snažte sa nenazývať sa navzájom prezývkami a zachovajte si vždy profesionálny jazyk.

 • Ak sa vám zdá, že oslovovanie otca krstným menom namiesto „tati“ je príliš nepríjemné, nemusíte ho nútiť. Ak ho však spomínate pred spolupracovníkom, ktorý nie je členom rodiny, používajte jeho krstné meno a nie „môj otec“.“[6]
  Dôveryhodný zdroj
  Harvard Business Review
  Online a tlačený časopis pokrývajúci témy týkajúce sa postupov riadenia podniku
  Prejsť na zdroj

Vytýčte hranicu medzi osobnými a obchodnými vzťahmi. Chcete si uvedomiť, akú úlohu pre vás zohrávajú vaši rodinní príslušníci v práci a akú doma. Počas pracovného času v spoločnosti nehovorte o svojich narodeninách alebo plánoch na dovolenku. Počas večere nediskutujte o kritických obchodných témach alebo rozhodnutiach. Je užitočné objasniť svoje rozhovory tým, že poviete niečo ako: „Hovorím s tebou teraz ako s tvojou dcérou, nie ako s návrhárom.“

Udržujte svoj osobný život, aby ste zachovali rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom. Ak chcete mať zdravý pracovný vzťah, stanovte si hranicu medzi pracovným a osobným časom. Vašu osobnosť môžu rýchlo prevýšiť požiadavky rodiny a práce, najmä ak sa tieto aspekty vášho života prelínajú. Uistite sa, že ste si vyčlenili čas mimo práce na svoje osobné záujmy a spoločenský okruh.

 • Nájdite si čas na svoje vlastné koníčky, ako je cvičenie, čítanie alebo záhradkárčenie.
 • Vezmite si dovolenku bez rodiny.
 • Urobte si pánsky večer s priateľmi.[7]
  Dôveryhodný zdroj
  Harvard Business Review
  Online a tlačený časopis pokrývajúci témy týkajúce sa postupov riadenia podniku
  Prejsť na zdroj

Časť 3 z 3:Predchádzanie konfliktom

Budujte si dôveru medzi všetkými členmi podniku. Vždy pracujte čestne a poctivo, podporte svoje slová činmi a ukážte svojim spolupracovníkom, že ste oddaný a schopný. Dodržiavajte svoje záväzky a sľuby, buďte dôslední a dochvíľni.

 • Toto môže byť najdôležitejšia časť práce s vašimi rodinnými príslušníkmi.[8]

Prejavte rešpekt každému, s kým pracujete, za každých okolností. Povzbudzujte schopnosti druhých, pretože sa týkajú vašej práce, a pochváľte náročné úsilie ostatných. Buďte vďační, úprimní, milí a pozorní. Zachovanie úrovne rešpektu medzi všetkými stranami zabráni konfliktom a udrží všetkých spokojných.

 • Aj keď váš brat urobil niečo, čo vás predtým rozrušilo, stále mu musíte na pracovisku preukazovať úctu. Spoločnosť nie je miestom na riešenie rodinných problémov.[9]

Komunikujte jasne a efektívne na pracovisku aj doma. Všetci vo vašej spoločnosti sa musia dohodnúť, že nedovolia, aby sa na pracovisko dostali osobné pocity, a zachovajú na pracovisku profesionálnu atmosféru.Svoje myšlienky vyslovujte jasne a dôkladne s podrobným vysvetlením. Ak poviete, že niečo zmeníte, urobte to podľa svojich najlepších schopností.

Riešte všetky problémy hneď, ako sa objavia, namiesto toho, aby ste ich nechali narásť. O svojich spolupracovníkoch v rodine budete vedieť veľa vrátane toho, čo ich teší alebo čo ich dráždi. Môže byť ťažké byť vždy racionálny alebo spravodlivý vo svojich myšlienkach a pocitoch. Namiesto toho, aby ste problémy nechali ležať a hnisať, uistite sa, že ich riešite hneď na začiatku. Takto si udržíte pracovný vzťah skôr profesionálny než emocionálny.[10]

Pozorne počúvajte a hovorte otvorene, aby ste predišli vzniku problémov. Nezhody sú nevyhnutné, ale nechcete, aby ovplyvnili vaše obchodné procesy alebo osobný rast. Používajte zručnosti na riešenie konfliktov, ako je pozorné počúvanie a otvorené rozprávanie o problémoch, aby ste znížili možnosť vzniku konfliktov.[11]

Zhodnoťte celkovú komunikáciu s členmi vašej rodiny. Pozrite sa na svoje súčasné komunikačné metódy a zamyslite sa nad tým, či je to najproduktívnejšia dynamika. Či každý komunikuje svoje myšlienky a pocity a počúva názory ostatných? Alebo emócie komplikujú obchodné rozhodnutia? Vaše správanie a postoje majú vplyv na ostatných, preto si nechajte vášnivú konverzáciu až mimo pracovného času.

 • Pozorovateľ z tretej strany alebo zamestnanec, ktorý nie je členom rodiny, môže byť užitočný, ak chce poukázať na problémy v komunikácii.[12]
 • Zhodnoťte svoju celkovú spokojnosť s prácou a podľa potreby vykonajte úpravy. Ste spokojní s náplňou svojej práce? Či každý plní svoju úlohu pri dosahovaní cieľov spoločnosti? Pokúste sa zorganizovať stretnutie s nadriadenými, aby ste prediskutovali svoje pocity z práce. Možno nájdete uspokojenie v tom, že prispievate k finančnému blahobytu svojej rodiny, alebo je pre vás práca s rodinou príliš emocionálne vyčerpávajúca a ťažko sa vyrovnáva.

  • V prípade potreby hľadajte iné profesionálne príležitosti.
  • Na rodinnom pracovisku môže byť ťažké uskutočniť štandardné 90-dňové hodnotenie, ale ak je to možné, je užitočné získať podklady k vášmu pracovnému výkonu.[13]
   Dôveryhodný zdroj
   Harvard Business Review
   Online a tlačený časopis, ktorý sa zaoberá témami súvisiacimi s postupmi riadenia podniku
   Prejsť na zdroj
 • Referencie