Ako predať auto v Kalifornii: 10 krokov

Ak ste ako väčšina ľudí, posledná vec, ktorú pravdepodobne chcete robiť, keď ste pripravení predať svoje auto, je predierať sa kilometrami byrokracie. Hoci papierovanie a byrokracia spojené s predajom auta môžu byť zastrašujúce, pri správnej príprave nemusí byť tento proces bolestivý. Naučte sa orientovať v dokumentácii požadovanej v Kalifornii, aby ste sa mohli venovať tomu, čo je skutočne dôležité – predaju vášho vozidla.

Časť 1 z 2:Zhromažďovanie toho, čo potrebujete

Získajte oficiálne formuláre na prevod vozidla DMV. Keď vozidlo zmení vlastníka v Kalifornii (či už predajom alebo zdedením, darovaním atď.), DMV to považuje za „prevod.“ DMV používa určité formuláre na zdokumentovanie prevodov. Na legálne dokončenie predaja budete potrebovať úradné kópie nasledujúcich formulárov: [1]

 • Kalifornská žiadosť o duplikát titulu na tlačive REG 227. Tento formulár si môžete stiahnuť a vytlačiť online tu.[2]
  Ak máte svoj pôvodný titul, môžete použiť len ten; nepotrebujete formulár na duplikát titulu.
 • Formulár o prevode a prepise vozidla/plavidla REG 262. Tento formulár nie je dostupný online, pretože je vytlačený na špeciálnom bezpečnostnom papieri. Ak ho chcete získať, musíte zavolať do DMV na číslo 1-800-777-0133 a požiadajte o zaslanie kópie poštou.[3]
  Ak nepotrebujete zverejniť stav tachometra (auto staršie ako 10 rokov), môžete si stiahnuť a vytlačiť formulár Bill of Sale REG 135 (PDF) alebo formulár Power of Attorney REG 260 (PDF).

Buďte pripravení predložiť osvedčenie o smogovej kontrole, ak vaše vozidlo nie je oslobodené od dane. Predaj mnohých vozidiel si vyžaduje aktuálne osvedčenie zo stanice smogovej kontroly STAR. Stanice STAR vo vašom okolí môžete vyhľadať tu.[4]
Smogové osvedčenia sú platné 90 dní – v tejto lehote musíte dokončiť predaj alebo sa nechať opätovne otestovať. Všimnite si však, že mnohé autá Nevyberajte si potrebujú pri predaji smogové osvedčenie. Vozidlá, ktoré neberte si je potrebné otestovať, patria: [5]

 • „Hybridné“ vozidlá
 • Vozidlá s naftovým motorom
 • Vozidlá na elektrický pohon
 • Vozidlá na zemný plyn
 • Vozidlá mladšie ako štyri roky
 • Autá vyrobené pred rokom 1975

Buďte pripravení dať si skontrolovať svoje vozidlo. Prevažná väčšina spotrebiteľských príručiek odporúča kupujúcim, aby si auto, ktoré plánujú kúpiť, nechali skontrolovať licencovaným technikom ešte predtým, ako zaň vymenia akékoľvek peniaze.[6]
Zvyčajne je povinnosťou kupujúceho zaplatiť za kontrolu alebo ju vykonať osobne. V tomto okamihu je to však stále vaše auto, takže možno budete musieť vypracovať dohodu, aby ste vyhoveli požiadavke kupujúceho.[7]
Zvážte možnosť objednať si mobilnú inšpekčnú službu, ktorá skontroluje vozidlo na vašom pozemku, ak si nechcete dať tú námahu a vziať ho k mechanikovi.

 • Uistite sa, že ste si uchovali všetku dokumentáciu z prehliadky – najmä ak mechanik zistí problém, ktorý môže byť dôvodom na obavy.

Pripravte sa na zaplatenie niekoľkých menších poplatkov. V závislosti od špecifík vašej situácie sa poplatky, ktoré budete musieť zaplatiť vy a kupujúci, môžu líšiť. Poplatky, ktoré ste povinní zaplatiť, sa určia pri podaní žiadosti o prevod na DMV. Môžu to byť okrem iného: [8]

 • Poplatok za prevod (15 USD plus daň)[9]
  . Tá je platená kupujúci.[10]
 • Daň za používanie (závisí od okresu a mesta) Platí sa kupujúci.[11]
 • Poplatok za duplikát vlastníckeho práva

Za určitých osobitných okolností získajte rôzne formuláre. Pri väčšine predajov áut postačia vyššie uvedené formuláre. Niektoré situácie si však vyžadujú dodatočnú dokumentáciu. Pozri nižšie: [12]

 • Ak predávate úžitkové vozidlo, môžete potrebovať Vyhlásenie o celkovej hmotnosti vozidla/kombinovanej celkovej hmotnosti vozidla Formulár REG 4008.
 • Ak predávate rodinnému príslušníkovi, musíte Formulár REG 256 s vyhlásením o skutočnostiach.
 • Ak je na vaše vozidlo zriadené záložné právo, budete potrebovať notársky overené uvoľnenie záložného majiteľa. Všimnite si tiež, že vo vyššie uvedených formulároch o prevode sú časti, ktoré musí podpísať záložný veriteľ.
 • Ak je vaše meno na titule vozidla uvedené nesprávne alebo chybne, budete potrebovať Vyhlásenie o chybe alebo výmaze REG 101 (k dispozícii tu).[13]
 • Ak vášmu autu chýba evidenčné číslo, registračné nálepky alebo iná dôležitá dokumentácia, budete potrebovať Žiadosť o výmenu tabuliek, nálepiek, dokladov na tlačive REG 156 (k dispozícii tu).[14]

2. časť z 2:Realizácia predaja

Vyplňte všetky požadované formuláre. Stiahnite si video s originálnym kalifornským osvedčením o vlastníctve a vytlačte formuláre v časti vyššie, ktoré potrebujete. Zavolajte na DMV a požiadajte o formulár REG 262, pričom sa uistite, že máte dostatok času na jeho doručenie poštou.

 • Ak je na vaše vozidlo zriadené záložné právo, je vhodný čas na získanie súhlasu záložného veriteľa (ako aj jeho podpisu na tlačivách o prevode).

Skontrolujte a podpíšte formuláre s kupujúcim. Toto je vaša šanca na objasnenie prípadných nedorozumení a vyriešenie prípadných rozdielnych názorov. Najdôležitejšia vec, ktorú je potrebné skontrolovať a odsúhlasiť, je cena predaja (zdokumentovaná na REG 227), ale je dobré prejsť všetky dokumenty spoločne, aby ste sa uistili o úplnej zhode.

 • Okrem spoločného vyplnenia formulárov budete musieť podpísať aj titul vášho vozidla, aby ste potvrdili, že uvoľňujete jeho vlastníctvo.

Nezabudnite zverejniť stav tachometra. Keďže počet najazdených kilometrov môže ovplyvniť peňažnú hodnotu vozidla, táto informácia je veľmi dôležitá. Nezabudnite si zapísať stav tachometra na REG 262 a titul a uistite sa, že kupujúci vidí a rozumie čítaniu. Falšovanie týchto informácií, ich neoznámenie alebo manipulácia s počítadlom kilometrov je trestným činom. Avšak, nemusíte to robiť, ak je vozidlo staré 10 rokov alebo viac.[15]

Predložte všetky formuláre na DMV. Keď vy a váš kupujúci skontrolujete všetky dokumenty, odovzdajte ich spolupracovníkovi na oddelení DMV. Vaša žiadosť o prevod bude zaregistrovaná a zaznamenaná v úradných záznamoch.

 • Nahlásiť prevod na DMV. Ako predávajúci máte päť dní na nahlásenie prevodu. Našťastie to môžete urobiť online tu alebo na DMV pri podávaní dokumentov.[16]
  Budete potrebovať evidenčné číslo vozidla, posledných päť číslic VIN a meno a adresu nového majiteľa.

  • Kupujúci musí nahlásiť aj prevod vozidla. Má však na to 10 dní.
 • Referencie