Ako predať nápad na knihu vydavateľovi: 4 kroky (s obrázkami)

Ak ste vypracovali nápad na knihu alebo ak ste skutočne napísali návrh na knihu, musíte vedieť, ako predať nápad na knihu vydavateľovi, najmä ak neplánujete spolupracovať s agentom. Svoju knihu môžete predávať aj bez agenta, ale budete súťažiť s inými spisovateľmi a autormi, ktorí majú agentov.

Kroky


Navštívte svoje kníhkupectvo alebo obecnú knižnicu a preskúmajte knihy o vydávaní, ako napr.“ Táto kniha by mala byť v referenčnej časti vašej knižnice, kde si môžete sadnúť a robiť si poznámky týkajúce sa vydavateľov a redaktorov.[1]

 • Poznačte si kompletné mená a adresy redaktorov a vydavateľstiev. Pritom dbajte na to, aby ste si všetko presne zapísali.


Vykonajte prieskum vydavateľstiev a kategórií, na ktoré sa špecializujú. Pri prieskume si nezabudnite zvýrazniť vydavateľstvá, ktoré sa špecializujú na žáner, v ktorom píšete. Vydavateľstvo mystery by neprijalo predloženie alebo návrh na vydanie rukopisu science fiction alebo fantasy pre mládež.[2]

 • Porozprávajte sa s kníhkupcami vo svojej komunite. Poskytnú vám dobré rady, na ktoré vydavateľstvá by ste sa mali zamerať, keď sa pripravujete na predloženie svojho nápadu na knihu.
 • Vezmite si poznámkový blok a pero do kníhkupectiev vo vašej komunite. Urobte cielený prieskum v kategórii, do ktorej patrí vaša kniha. Mali by ste sa pozrieť, ktoré vydavateľstvá sú najdominantnejšie.
 • Vyhľadajte v jednotlivých knihách poradové číslo – to vám povie, koľko výtlačkov kniha mala – čím viac výtlačkov, tým je kniha úspešnejšia. Nájdite túto postupnosť na strane s autorskými právami a poznačte si tieto knihy do poznámkového bloku.
 • Navštívte svoju knižnicu. Porozprávajte sa s referenčným knihovníkom, požiadajte ho o radu a zapíšte si ju.


Vyhľadajte si webové stránky vydavateľstiev a preskúmajte mená súčasných redaktorov, aby ste svoj nápad na knihu poslali správnej osobe.[3]


 • Napíšte návrh knihy, ktorý bude krátky, výstižný a zrozumiteľný. Ide o predajnú prezentáciu vášho nápadu a chcete mu dať čo najlepšiu šancu.[4]

  • Napíšte jednostránkový sprievodný list.
  • Napíšte úvod k nápadu na knihu, ktorý vyplní maximálne dve strany. Uveďte, o čom kniha je, čím sa líši od iných kníh, aký je trh pre váš nápad na knihu a ako plánujete tento trh osloviť.
  • Uveďte obsah. Ak je to potrebné, napíšte k nej poznámky.
  • Pridajte ukážku svojej knihy. V ideálnom prípade sú to prvé tri kapitoly.
  • Napíšte stránku o svojich osobných údajoch a o tom, prečo ste najlepším autorom pre túto knihu.
  • Zahrňte marketingové informácie. Patrí sem aj to, ako môžete svoju knihu uviesť na trh a predávať, akými spôsobmi ju možno predávať a kde by sa najlepšie predávala. Zahrňte nápady, ako možno vašu knihu propagovať.
 • Referencie