Ako predávať dlhopisy: 12 krokov

Dlhopisy vydávajú spoločnosti a vlády s cieľom získať peniaze. Ako investor do dlhopisov v podstate požičiavate peniaze emitentovi dlhopisov. Po splatnosti dlhopisu dostanete svoje peniaze späť. Medzitým získate úrok definovaný kupónovou sadzbou dlhopisu.[1]
Dôveryhodný zdroj
Investor.gov
Webová stránka spravovaná Úradom pre vzdelávanie a propagáciu investorov Komisie pre cenné papiere a burzy, ktorá poskytuje bezplatné zdroje o investovaní.
Prejsť na zdroj
Okolnosti sa môžu zmeniť tak, že budete chcieť predať svoje reklamné tabule pred dátumom splatnosti. Spôsob predaja dlhopisov pred splatnosťou závisí od typu dlhopisov, ktoré máte.[2]
Dôveryhodný zdroj
Regulačná agentúra pre finančný priemysel
Mimovládna organizácia zodpovedná za reguláciu maklérskych spoločností a burzových trhov
Prejdite na zdroj

Metóda 1 z 2:Predaj firemných a komunálnych dlhopisov

Predaj akcií dlhopisových fondov obchodovaných na burze (ETF). Ak máte akcie v dlhopisovom ETF, svoje akcie môžete vo všeobecnosti kedykoľvek predať. Akcie ETF bývajú likvidnejšie ako ostatné dlhopisy. ETF sa zvyčajne skladajú z podnikových dlhopisov.[3]

 • S niektorými akciami ETF sa stále obchoduje mimo burzy (OTC). Ak potrebujete predať svoje akcie dlhopisov prostredníctvom mimoburzového trhu, musíte si najať dealera-brokera, ktorý za vás predaj zrealizuje.

Spolupracujte s obchodníkom – maklérom na predaj jednotlivých dlhopisov. S individuálnymi podnikovými a komunálnymi dlhopismi sa zvyčajne obchoduje prostredníctvom mimoburzových trhov prostredníctvom dealerov – maklérov. Aj keď už máte vzťah s konkrétnou firmou, oplatí sa poobzerať, či dostanete najlepšiu sadzbu.[4]

 • Informácie o minulosti a skúsenostiach jednotlivých maklérov môžete preskúmať na webovej stránke regulačného orgánu pre finančný priemysel (FINRA) na adrese https://brokercheck.finra.org/.
 • Mimoburzové obchody nepodliehajú dohľadu a regulácii hlavných búrz. Z dôvodu relatívneho nedostatku regulácie a dohľadu mnohí považujú mimoburzové obchody za rizikovejšie ako burzové obchody.

Rozhodnite sa, ako chcete svoje dlhopisy predať. Môžete vydať limitný príkaz, v ktorom uvediete presnú sumu, ktorú chcete za svoje dlhopisy, alebo trhový príkaz, v ktorom akceptujete najlepšiu ponuku. Spôsob predaja dlhopisov závisí od toho, či je pre vás dôležitejšie načasovanie alebo cena.[5]

 • V niektorých prípadoch môže byť načasovanie dôležitejšie pre vonkajšie faktory. Môžete mať napríklad naliehavú finančnú situáciu a okamžite potrebujete peniaze. Ak je to vaša situácia, trhový pokyn bude vašou najlepšou voľbou.
 • Pri absencii vonkajších motívov predaja je zvyčajne potrebný prieskum spoločnosti alebo obce, aby ste sa mohli rozhodnúť, ktorý pokyn je pre vás najlepší.

Odovzdajte príkaz svojmu maklérovi-dealerovi. Predaj vašich dlhopisov na mimoburzovom trhu realizuje váš maklér-dealer podľa vašich špecifikácií. V niektorých situáciách môže byť maklérska spoločnosť ochotná prevziať vaše dlhopisy z vašich rúk v rámci interného obchodu.[6]

 • internými obchodmi môžete ušetriť na poplatkoch a províziách. Mnohí makléri si za interné obchody účtujú len paušálnu sadzbu.

Potvrďte svoj príkaz. Predtým, ako váš maklér-dealer prijme ponuku na vaše dlhopisy, požiada vás o potvrdenie, že chcete svoje dlhopisy predať aj naďalej za rovnakých podmienok. Môžu vám tiež ponúknuť poradenstvo, ale v konečnom dôsledku je rozhodnutie o uskutočnení obchodu na vás.[7]

 • Ak ste si napríklad objednali obchod na trhu, váš maklér-dealer môže byť presvedčený, že sa objaví lepšia ponuka, než akú ste dostali. Počúvajte ich rady, ale ak sa aj tak rozhodnete, že chcete ponuku prijať, musia za vás obchod uzavrieť.

Vysporiadanie obchodu. Po potvrdení pokynu váš broker-dealer obchod zúčtuje a nahlási ho FINRA. Obchod je vyrovnaný, keď doručíte svoje dlhopisy investorovi, ktorý ich kúpil, a ten vám zaplatí dohodnutú sumu.[8]

 • Za proces vyrovnania obchodu je zodpovedný aj váš maklér – predajca. Niektoré maklérske spoločnosti riešia vyrovnanie priamo, zatiaľ čo iné využívajú služby tretích strán.

Metóda 2 z 2:Predaj U.S. Štátne dlhopisy

Prihláste sa do svojho účtu TreasuryDirect. Ak vlastníte U.S. Štátne dlhopisy, ktoré ste kúpili priamo od U.S. vlády, previesť ich do banky alebo maklérskej spoločnosti a predať ich. Môžete to urobiť zo svojho účtu TreasuryDirect.[9]
Dôveryhodný zdroj
Treasury Direct
Webová stránka, ktorú prevádzkuje U.S. Bureau of Fiscal Service, ktorý umožňuje jednotlivcom nakupovať U.S. Štátne cenné papiere
Prejsť na zdroj

 • Navštívte stránku https://www.treasurydirect.gov/tdhome.htm na prihlásenie do svojho účtu.
 • U.S. Ministerstvo financií už nevydáva papierové dlhopisy. Posledné papierové štátne dlhopisy boli splatné v roku 2016. Ak nemáte účet TreasuryDirect, založte si ho, aby ste mohli spravovať svoje cenné papiere.[10]
  Dôveryhodný zdroj
  Treasury Direct
  Webová stránka, ktorú prevádzkuje U.S. Úrad finančnej správy, ktorý umožňuje jednotlivcom nakupovať U.S. Štátnych cenných papierov
  Prejsť na zdroj

V ponuke ManageDirect vyberte položku „Prevod cenných papierov“. Na stránke svojho účtu kliknite na položku „ManageDirect“, čím sa dostanete do ponuky, ktorá vám umožní spravovať vaše cenné papiere. Možnosť „Previesť cenné papiere“ vám umožňuje predať vaše štátne dlhopisy.[11]
Dôveryhodný zdroj
Treasury Direct
Webová stránka, ktorú prevádzkuje U.S. Bureau of Fiscal Service, ktorá umožňuje jednotlivcom kúpiť U.S. Cenné papiere Štátnej pokladnice
Prejsť na zdroj

 • Vyhľadajte dlhopisy, ktoré chcete predať, a označte ich na externý prevod. Potom si stiahnete a vyplníte formulár. Informácie o vybraných dlhopisoch sa vo formulári vyplnia automaticky, ale mali by ste ich prekontrolovať, aby ste sa uistili, že sú všetky správne.

Vyplňte formulár FS 5511. Formulár 5511 vám umožňuje previesť vaše dlhopisy na maklérsky účet. Dlhopisy nemôžete previesť na bežný alebo sporiaci účet. Prevod dlhopisov je rovnocenný s ich predajom, pretože na váš účet sa uloží hotovosť.[12]
Dôveryhodný zdroj
Treasury Direct
Webová stránka, ktorú prevádzkuje U.S. Bureau of Fiscal Service, ktorý umožňuje jednotlivcom kúpiť U.S. Štátne cenné papiere
Prejsť na zdroj

 • Ak nemáte maklérsky účet, otvorte si ho pred začatím procesu prevodu svojich dlhopisov.
 • Niektoré dlhopisy je možné rozdeliť, takže si môžete vybrať menej, ako je nominálna hodnota dlhopisu. Sporiace dlhopisy série EE a série I však nemožno rozdeliť a musia sa previesť vcelku.

Nechajte si potvrdiť formulár. Odneste formulár do svojej banky alebo maklérskej spoločnosti, aby ho overil oprávnený certifikátor. Musíte im poskytnúť preukaz totožnosti s fotografiou vydaný vládou, aby mohli overiť vašu totožnosť.[13]
Dôveryhodný zdroj
Treasury Direct
Webová stránka prevádzkovaná U.S. Úrad finančnej správy, ktorý umožňuje jednotlivcom nakupovať U.S. Štátne cenné papiere
Prejdite na zdroj

 • Formulár nepodpisujte, kým nie ste v prítomnosti úradníka. Musia dodržiavať váš podpis. Podpíšu a zapečatia formulár, čím uvedú, že si všimli váš podpis a overili vašu totožnosť.
 • Po podpísaní a overení formulára si urobte jeho kópiu pre svoje záznamy.

Pošlite svoj formulár ministerstvu financií. Formulár obsahuje pokyny, ako poslať podpísaný a overený formulár. Uistite sa, že k formuláru neprikladáte pokyny. Po spracovaní vašej žiadosti ministerstvo financií prevedie dlhopisy na maklérsky účet, ktorý ste uviedli vo formulári.[14]
Dôveryhodný zdroj
Treasury Direct
Webová stránka, ktorú prevádzkuje U.S. Úrad finančnej správy, ktorý umožňuje jednotlivcom nakupovať U.S. Štátne cenné papiere
Prejsť na zdroj

 • Za určitých okolností si môže finančná správa pred vyplnením žiadosti od vás vyžiadať ďalšie dôkazy alebo dokumenty. Vyhnite sa zasielaniu originálov, pretože vám nebudú vrátené.
 • Dajte pokyn svojmu maklérovi, aby predal vaše dlhopisy. Keď ministerstvo financií prevedie vaše dlhopisy na váš maklérsky účet, váš maklér môže dlhopisy predať podľa vašich špecifikácií. Môžete zadať príkaz na ich predaj za určitú cenu (limitný príkaz) alebo prijať najlepšiu ponuku (trhový príkaz).[15]
  Dôveryhodný zdroj
  Treasury Direct
  Webová stránka prevádzkovaná U.S. Úrad finančnej správy, ktorý umožňuje jednotlivcom nakupovať U.S. Štátne cenné papiere
  Prejsť na zdroj

  • Keď váš maklér dokončí predaj, vyrovná obchod a uloží peniaze na váš maklérsky účet.
 • Odkazy