Ako prednášať efektívne prezentácie: 15 krokov (s obrázkami)

Prednášanie prezentácií je každodenná forma umenia, ktorú môže zvládnuť každý. Ak chcete upútať pozornosť publika, prezentujte svoje informácie s ľahkosťou a sebavedomím. Správajte sa, akoby ste viedli rozhovor s publikom, a ono vám bude venovať pozornosť. Ak chcete dosiahnuť túto úroveň plynulosti, napíšte pútavý príbeh, v prezentáciách používajte viac vizuálnych prvkov ako textu a cvičte, cvičte, cvičte.

Časť 1 z 3:Nácvik prezentácie


Urobte si „barový“ test. „Čiarový“ test zabezpečí, že vaša myšlienka je jasná a vaše rozprávanie je účinné. Pred napísaním prezentácie si urobte poznámky, v ktorých načrtnete svoje posolstvo. Myslite na to ako na príbeh so začiatkom, stredom a koncom. Potom požiadajte kolegu alebo priateľa, ktorý o vašom projekte nič nevie, aby si vypočul vaše zhrnutie.[1]

 • Predložte im svoje zhrnutie priateľským, priamym jazykom, ako keby ste rozprávali príbeh kamarátovi v bare.
 • V skutočnosti môžete tento príbeh povedať priateľovi v bare. Rovnako dobre však môže fungovať aj rozprávanie kolegovi pri káve.
 • Nechajte ich, aby vám povedali, čo si odniesli. Ak dokážu presne zhrnúť vaše posolstvo, je to dobré znamenie.


Precvičujte si svoj prejav pred kolegom, kým ho ešte len pripravujete. Nájdite si priateľa, kolegu alebo mentora, ktorému dôverujete a ktorý vám poskytne užitočnú spätnú väzbu. Nečakajte, kým bude vaša prezentácia „hotová“, ale predveďte ju, kým je ešte len jej návrh. Takto vám môžu dať tipy nielen na váš prednes, ale aj na organizáciu vášho obsahu.[2]

 • Požiadajte ich, aby boli vaším trénerom.
 • Raz alebo dvakrát im predveďte svoju prezentáciu a nechajte ich, aby vám kládli otázky a poskytli spätnú väzbu.
 • Požiadajte ich, aby vás upozornili na momenty, ktoré sú nudné alebo mätúce.


Pripravte sa na nervozitu. Je dôležité nacvičovať pred ľuďmi, pretože vďaka tomu budete menej nervózni, keď príde čas. Ak máte pri prezentáciách tendenciu byť nervózni, môžete počas skúšok zájsť ďalej, aby ste znížili svoju nervozitu.[3]

 • Napíšte si, z čoho máte strach. Čo presne vás znepokojuje, keď prednášate? Vyzerať hlúpo? Keď vám položia ťažkú otázku? Napíšte si presne svoje obavy a potom ich zvážte každú zvlášť.
 • Premyslite si, čo budete robiť v každej situácii. Ak sa napríklad obávate, že „zabudnem, čo hovorím“, môžete si pripraviť plán typu: „Ak zabudnem, čo hovorím, urobím prestávku, prezriem si poznámky a nájdem ďalšiu dôležitú vec, ktorú potrebujem povedať.“
 • Zachyťte svoje negatívne myšlienky a upokojte ich. Ak si myslíte: „Budem nervózny a spotený,“ nahraďte to myšlienkou: „Musím predniesť dôležité informácie a všetci tomu budú venovať pozornosť.“ Ak si myslíte, že ste nervózny a spotený, nahraďte to myšlienkou.“


Starostlivo si načasujte čas. Nechcete prekročiť svoj časový rámec a nechať sa odrezať, alebo unaviť trpezlivosť svojich poslucháčov. Načasujte si skúšky, najmä tie, ktoré robíte pred ostatnými, aby ste sa uistili, že ste dodržali čas, ktorý máte k dispozícii.

 • Ak plánujete odpovedať na otázky alebo ak očakávate veľa odbočiek, dajte si čas navyše.


Cvičte opakovane. Skúste si to nacvičiť pred svojím psom, zrkadlom alebo rodinou. Precvičujte si hovorenie pútavým tónom. Gestikulujte a vyjadrujte sa, akoby ste sa obracali na publikum. Poznajte svoju prezentáciu odzadu aj dopredu.[4]

 • To neznamená, že sa musíte zakaždým držať striktného scenára. Namiesto toho pri nácviku voľne improvizujte. Prednášajte svoje hlavné body, ale zahrňte do nich aj vtipy a anekdoty, ktoré vás napadnú počas práce. Tie najlepšie si zapamätáte, keď prezentáciu skutočne prednesiete.

2. časť z 3:Sebavedomé prednesenie prezentácie


Predstierajte sebadôveru. Je úplne v poriadku cítiť sa nervózne, ale nemusíte sa tak správať. Čím sebavedomejšie budete konať, tým istejšie sa budete cítiť. To neznamená, že sa musíte správať arogantne. Snažte sa upokojiť a pripomeňte si, že to, čo robíte, nie je nič nezvyčajné. Je to skôr potrebné, zaujímavé a bežné.

 • Pripomeňte si, že vaše publikum pravdepodobne nevidí vašu nervozitu.[5]
 • Predtým, ako vyjdete na javisko, sa zhlboka nadýchnite a vydýchnite.


Ukážte svoje emócie. Usmievajte sa, dvíhajte obočie a inak rozprávajte svoj príbeh prostredníctvom pocitov aj faktov. Ukážte publiku svoje vlastné nadšenie pre danú tému. Hovorte všetko tak, akoby vás to zaujímalo, a očakávajte, že to bude zaujímať aj ich. Vaše nadšenie bude nákazlivé.[6]


Hovorte k svojmu publiku. Čím priamejšie oslovíte publikum, tým viac sa bude cítiť zaujaté. Buďte uvoľnení a konverzujte. Namiesto toho, aby ste svoje body chrlili, prednášajte ich publiku tak, ako keby ste si boli istí, že budú zaujímavé. Pozerajte sa priamo do tvárí ľudí, ktorých oslovujete.[7]

 • Ak je tam príliš veľa ľudí na to, aby ste skutočne videli tváre, stačí sa odvážne pozrieť do davu.


Pozor na reč tela. Postavte sa rovno a postavte sa tvárou k publiku. Hlavu majte vztýčenú a ramená vzadu a uvoľnené. Nevykrúcajte žiadnu časť svojho tela (ramená, boky) smerom od publika.

 • Počas reči pohybujte rukami. Nemávajte nimi, pretože tak budete vyzerať nervózne. Namiesto toho skúste pokojne gestikulovať vystretou dlaňou, keď hovoríte o nejakom bode. Ak opisujete nejaký tvar, nakreslite ho rukami vo vzduchu.

3. časť z 3:Tvorba presvedčivej prezentácie


Myslite na svoju prezentáciu ako na príbeh. Pri písaní prezentácie ju namiesto usporiadania podľa tém a podtém usporiadajte podľa príbehového oblúka. Začnite tým, že pripravíte scénu, a potom vtiahnite publikum do príbehu so vzrušujúcim vyvrcholením. Môže pomôcť začať prezentáciu otázkou alebo dilemou, aby sa cítili od začiatku zapojení.[8]

 • Majte jasnú prierezovú líniu, ktorá prechádza všetkými časťami vašej prezentácie a vedie k hlavnému bodu.
 • Zahrňte príbehy, ktoré poslucháčov vžijú do situácie. Získajte ich energiu pomocou hmatových detailov (zvuk, zrak, čuch, chuť, dotyk) a opisov emocionálneho stavu.
 • Zahrňte momenty zamyslenia, v ktorých sa podelíte o to, čo ste cítili alebo cítite.


Urobte svoje prezentácie čo najvizuálnejšie. Vyhnite sa odrážkam, ktoré vysvetľujú všetko, čo sa chystáte povedať. Namiesto toho prezentujte tabuľky, grafy, fotografie alebo ilustrácie, ktoré môžete vysvetliť len vy. Takto sa vaše publikum sústredí na vás.[9]


Osobitne upozornite na kľúčové body. Predtým, ako prednesiete niečo, čomu chcete, aby publikum venovalo pozornosť, upozornite ho na to. Ak môžete, vytvorte v poslucháčoch pocit, že majú podiel na tom, či pochopia vašu myšlienku, alebo nie. Povedzte niečo ako: „teraz tu strácame veľa ľudí“ alebo „toto je jedna z častí, ktorú je najťažšie vysvetliť“.“[10]


Zahrňte humor. Vtipkujte a rozprávajte zábavné anekdoty. Skúste publikum priviesť k bodu, ktorý znie, akoby bol vážny, technický alebo dokonca nebezpečný, a potom ho prekvapte vtipom. Ak vaša prezentácia obsahuje veľa údajov, môžete prechádzať medzi témami pomocou zábavných vizuálov.

 • Ako vždy pri humore v pracovnom prostredí, nezabudnite, že humor sa v jednotlivých kultúrach veľmi líši. Vyhnite sa vtipom, ktoré by zosmiešňovali pohlavie, rod, rasu, triedu alebo schopnosti kohokoľvek. Nezabudnite na „punch up“ – ak vaše vtipy niekoho zaujmú, zaujmite radšej niekoho, kto má väčšiu silu ako vy, než menšiu.
 • Ak ste nervózni, skúste začať prezentáciu jednoduchým vtipom alebo vtipnou príhodou. Uvoľní to vás aj vaše publikum.


Nájdite spôsoby, ako urobiť prezentáciu interaktívnou. Ak pracujete s malým publikom, môžete hovoriť priamo k členom publika. Požiadajte niekoho, aby povedal vtip na rozohriatie, alebo sa opýtajte členov publika na ich skúsenosti s niečím, čo súvisí s vašou témou. Ak ide o veľkú skupinu, položte otázky, na ktoré môže každý člen publika odpovedať zdvihnutím ruky. Hlasujte alebo robte ankety.

 • Požiadajte publikum, aby sa nad niečím zamyslelo alebo si niečo predstavilo, a chvíľu sa pri tom odmlčte.
 • Interaktívne momenty sú skvelými obratmi z jednej časti vašej prednášky do druhej.

 • Zvážte svoje publikum. Napíšte prezentáciu, ktorá vám pomôže efektívne komunikovať s publikom, ktoré máte. Spýtajte sa sami seba:

  • Budú to odborníci alebo nováčikovia, ktorí sa oboznámia s vašimi myšlienkami? Ak ide o odborníkov, budete im musieť prezentovať konkrétne, technické a nové myšlienky. Ak sú to nováčikovia, naplánujte im všeobecnejšie predstavenie vašej témy a vyhnite sa odborným termínom.
  • Budú diváci od začiatku na vašej strane, alebo ich bude treba presvedčiť?
  • Budete mať veľký dav bez tváre alebo malú skupinu? Ak pracujete s malou skupinou, môžete ju zapojiť do častí prezentácie prostredníctvom otázok, osobných odbočiek a rozhovorov.
 • Odkazy