Ako presunúť aplikácie na kartu SD v zariadení Samsung Galaxy: 7 krokov

Tento článok vás naučí, ako zmeniť umiestnenie úložiska aplikácie z interného úložiska zariadenia Samsung Galaxy na externú kartu SD. Tým sa všetky systémové súbory a súbory s obsahom vybranej aplikácie presunú na kartu SD a uvoľní sa miesto v internom úložisku.

Kroky

Uistite sa, že je karta SD vložená do zariadenia Samsung Galaxy. Otvorte slot na kartu SD v zariadení Galaxy vedľa batérie a vložte sem kartu SD.

Otvorte aplikáciu Nastavenia zariadenia Galaxy. Nájdite ikonu v ponuke Aplikácie a ťuknite na ňu, čím otvoríte Nastavenia.

  • Prípadne môžete posunúť notifikačnú lištu z hornej časti obrazovky nadol a klepnúť na ikonu v pravom hornom rohu.

Klepnite na Aplikácie. Túto možnosť nájdete v spodnej časti obrazovky. Zobrazí sa zoznam všetkých nainštalovaných aplikácií v zariadení Galaxy.

Klepnite na aplikáciu, ktorú chcete presunúť na kartu SD. Otvoria sa podrobnosti o vybranej aplikácii na novej stránke.

Klepnite na Úložisko na stránke Informácie o aplikácii. Toto tlačidlo nájdete nižšie Mobilné údaje a Batéria na stránke s informáciami o aplikácii. Otvorí sa ponuka informácií o úložisku.

Tah Zmena Tlačidlo. Toto tlačidlo sa nachádza pod položkou „Použité úložisko“. To vám umožní presunúť aplikáciu na SD kartu na novej stránke.

  • Ťuknite na položku PRESUNÚŤ v pravom dolnom rohu. Tým sa aplikácia a všetky jej obsahové súbory presunú do úložiska na karte SD.

    • V novom vyskakovacom okne sa zobrazí priebeh súborov. Vyskakovacie okno sa automaticky zatvorí, keď sa presunú všetky vaše súbory.