Ako presunúť hudbu na kartu Sd v zariadení Samsung Galaxy: 7 krokov

V tomto článku sa dozviete, ako preniesť priečinok Hudba a celý jeho obsah z internej pamäte zariadenia Galaxy na kartu SD.

Kroky

Otvorte aplikáciu Moje súbory v zariadení Galaxy. Nájdite a ťuknite na ikonu žltého priečinka v ponuke aplikácií a otvorte položku Moje súbory.

Klepnite na Interné úložisko. Otvorí sa zoznam všetkých priečinkov v internom úložisku zariadenia Galaxy.

Prejdite nadol a nájdite Hudba priečinok. Tento priečinok obsahuje všetky hudobné súbory uložené v internej pamäti.

Ťuknite na položku a podržte ju Hudba priečinok. Tým sa zvýraznia Hudba priečinok na zozname. Vedľa sa objaví žltá kontrolka.

  • Voliteľne môžete vybrať a presunúť viacero priečinkov naraz. V tomto prípade ťuknite na všetky priečinky, ktoré chcete vybrať.

Klepnite na ikonu v pravom hornom rohu. Tým sa otvoria všetky možnosti priečinkov na pravej strane obrazovky.

Klepnite na Presun v ponuke. V spodnej časti obrazovky sa zobrazí zoznam dostupných adresárov úložiska.

  • Vyberte Karta SD možnosť vo vyskakovacej ponuke. Týmto sa presunú vaše Hudba priečinok a celý jeho obsah z interného úložiska zariadenia Galaxy na kartu SD.