Ako presunúť súbory Dropbox v systéme Android: 7 krokov (s obrázkami)

Tento článok vás naučí, ako vybrať súbor a presunúť ho do iného priečinka v službe Dropbox pomocou systému Android.

Kroky

Otvorte aplikáciu Dropbox v systéme Android. Ikona Dropboxu vyzerá ako biely rámček v modrom štvorci v ponuke aplikácií.

Ťuknite na položku ikonu v ľavom hornom rohu. Otvorí sa vám panel s ponukou na ľavej strane.

Klepnite na Súbory na paneli s ponukou. Otvorí sa zoznam všetkých uložených súborov a priečinkov.

Ťuknite na položku ikonu vedľa súboru, ktorý chcete presunúť. Vaše možnosti sa zobrazia v novej ponuke.

  • Ak chcete presunúť viacero súborov naraz, ťuknite na prvý súbor a podržte ho. Keď sa vedľa súboru zobrazí sivá kontrolka, môžete ťuknúť na iné súbory a vybrať ich.

Klepnite na Presun v ponuke. Zobrazí sa zoznam všetkých dostupných priečinkov na novej stránke.

Vyberte priečinok na presunutie súboru. Ťuknutím na názov priečinka v zozname sa otvorí jeho obsah.

  • Ťuknite na modré tlačidlo Presunúť Tlačidlo. Nachádza sa v pravom dolnom rohu obrazovky. Tým sa váš súbor presunie do vybraného priečinka.