Ako previesť Kelvina na Fahrenheita alebo Celzia: V 8 krokoch si môžete prepočítať teplotu v stupňoch Kelvin a Kelvin

Kelvinova stupnica je termodynamická teplotná stupnica, kde nula definuje bod, v ktorom molekuly nevyžarujú žiadne teplo a všetok tepelný pohyb sa zastaví. Na prepočet nameraných hodnôt Kelvina na Fahrenheita alebo Celzia stačí jednoduchá zástrčka a prepínač.

Metóda 1 z 2:Prevod Kelvin na Fahrenheit


Napíšte vzorec na prevod Kelvinovej stupnice na Fahrenheitovu stupnicu. Vzorec je: ºF = 1.8 x (K – 273) + 32.[1]


Zapíšte teplotu v Kelvinoch. Kelvinova teplota v tomto príklade je 373 K. Nezabudnite, že by ste mali nie pri meraní teploty v Kelvinoch použite stupne.[2]


Od Kelvinovej teploty odpočítajte 273.[3]
Stačí od 373 odčítať 273. 373 – 273 = 100.


Výsledok vynásobte 9/5 alebo 1.8.[4]
Teraz vynásobte odpoveď 100 číslom 1.8. 100 * 1.8 = 180.


Ku konečnej odpovedi pridajte 32. Stačí k číslu 180 pripočítať 32, aby ste dostali konečnú odpoveď. 180 + 32 = 212. Preto 373 K = 212ºF.

Metóda 2 z 2:Prevod Kelvina na Celzia


Napíšte vzorec pre prevod Kelvinov na Celzia. Vzorec je: ºC = K – 273.[5]


Zapíšte Kelvinovu teplotu. V tomto prípade použime 273 Kelvinov.


  • Odpočítajte 273 od kelvinovej teploty.[6]
    Stačí odčítať 273 od 273. 273 – 273 = 0. Preto 273K = 0 ºC.
  • Odkazy