Ako previesť Mph na Kph: 6 krokov (s obrázkami)

Ak ste niekedy premýšľali, aká bude rýchlosť vozidla po prepočte z míľ za hodinu na kilometre za hodinu, alebo dokonca ak ste fanúšikom kriketu a chcete vedieť prepočítať uvádzanú rýchlosť nadhodov, netrápte sa. S malým základom a kalkulačkou po ruke môžete ľahko previesť rýchlosti vyjadrené v MPH na KPH.

Časť 1 z 2:Pochopenie jednotiek merania


Naučte sa dĺžku míle. Míľa je jednotka dĺžky, ktorá v skutočnosti vychádza z rímskeho „mille passus“ alebo „tisíc krokov“.“[1]
Hoci sa presná dĺžka jednotky v priebehu času menila, v súčasnosti je stanovená na 5 280 stôp.[2]


Naučte sa dĺžku kilometra. Kilometer je bežná jednotka dĺžky v metrickej sústave. Metrická sústava je systém merania, v ktorom je každá jednotka násobkom desiatich predchádzajúcich jednotiek. Základnou jednotkou je meter a kilometer zodpovedá 1 000 metrom.[3]


Pochopte vzdialenosti v čase. Každá jednotka vzdialenosti sama o sebe nič neznamená. Aby bolo možné vypočítať každú vzdialenosť ako rýchlosť, musí byť pridaná časová zložka. Najbežnejší spôsob merania míľ a kilometrov ako rýchlosti je v tom, koľko míľ alebo kilometrov prejde objekt za jednu hodinu – teda za hodinu, čo je ekvivalentné vyjadreniu X počet míľ alebo kilometrov delené jednou hodinou.

Časť 2 z 2:Prevod z MPH na KPH


Prevod míle na kilometer. Keďže míle a kilometre sú dve samostatné merné jednotky, je potrebné najprv prepočítať jednu míľu vzdialenosti na jeden kilometer vzdialenosti a až potom ich prepočítať ako vzdialenosť v čase. 1 míľa = 1.6093440 kilometrov.[4]

  • Ak chcete prepočítať kilometre na míle, budete potrebovať inverzný faktor. 1 kilometer = 0.6214 míľ.[5]


Získajte rýchlosť v MPH. Teraz, keď poznáte základy vzdialeností, ste pripravení previesť ich ako rýchlosti. Jedinou ďalšou informáciou, ktorú potrebujete, je rýchlosť MPH, ktorú chcete prepočítať. Povedzme napríklad, že je to 95MPH.


  • Vynásobte 1.60934 (ekvivalent kilometrov). Keď máte správnu rýchlosť v míľach za hodinu, môžete ju previesť na kilometre tak, že ju vynásobíte 1.60934. Pre príklad 95MPH, 95 x 1.60934 = 152.887KPH.

    • Ak robíte prepočet pre KPH na MPH, potom by ste namiesto toho použili opačný prepočet vzdialenosti (1km = 0.6214 míľ) a vynásobte KPH x 0.6214. V prípade predchádzajúceho príkladu, ak vezmete 152.887KPH, 152.887 x 0.6214 = 95MPH.
  • Odkazy