Ako previesť sekundy na minúty: 6 krokov (s obrázkami): Ako vypočítať minúty?

V každej minúte je 60 sekúnd, takže prevod sekúnd na minúty je jednoduchý. Stačí vydeliť počet sekúnd číslom 60 a dostanete odpoveď![1]

Kroky


Vieme, že v 1 minúte je 60 sekúnd. Bez ohľadu na to, v ktorej krajine alebo časti zemegule sa nachádzate, v každej minúte je vždy 60 sekúnd.[2]

 • Po uplynutí 60 sekúnd uplynula jedna minúta.
 • Po ďalších 60 sekundách (spolu 120 sekúnd) uplynuli dve minúty.
 • Po 180 sekundách (60 + 60 + 60) uplynuli tri minúty.


Počet sekúnd vydeľte 60 a prepočítajte sekundy na minúty. Každých 60 sekúnd uplynie celá minúta. Delenie čísla hovorí, koľkokrát sa jedno číslo „zmestí“ do druhého. Vezmite si otázku: „Ak uplynulo 360 sekúnd, koľko minút uplynulo?“ Potrebujeme vedieť, koľko 60-sekundových častí sa zmestí do 360 sekúnd, takže delíme. 360 / 60 = 6, takže naša odpoveď je 6 minút.[3]

 • Príklad: Koľko minút je v 240 sekundách?
 • 1 minúta = 60 sekúnd
 • 240 / 60
 • Odpoveď: Existujú 4 minúty za 240 sekúnd.


Desatinné čísla prepočítajte späť na sekundy tak, že ich vynásobíte 60. Často sa počet sekúnd neprepočíta na minúty. Toto desatinné číslo predstavuje počet zostávajúcich sekúnd. Napríklad 90 sekúnd sa rovná 1.5 minút (90 / 60). To znamená, že je 1 minúta plus pol minúty navyše (.5 minút) za 90 sekúnd. Ak to chcete previesť späť na sekundy, jednoducho vynásobte desatinnú hodnotu číslom 60. Odpoveď: Je 1 minúta a 30 (.5 x 60) sekúnd za 90 sekúnd.

 • Príklad: Koľko minút je 7600 sekúnd?
 • 7600 / 60 = 126.6 minút
 • 0.6 x 60 = 36 sekúnd
 • Odpoveď Tam sú 126 minút a 36 sekúnd za 7600 sekúnd.


Svoju prácu skontrolujte vynásobením odpovede číslom 60. Ak ste svoju prácu vykonali správne, skončíte s rovnakým počtom sekúnd, s akým ste začali. Pri pohľade na predchádzajúci príklad si všimnite, že 126.6 x 60 = 7600, takže odpoveď je správna.


Vyskúšajte si niekoľko úloh na precvičenie. Precvičte si prepočty na nasledujúcich príkladoch. V dolnej časti sú odpovede.

 • 1) Preveďte 45667 sekúnd na minúty
  • Odpoveď: 761 min a 7 sekúnd
 • 2) Preveďte 99800 sekúnd na minúty
  • Odpoveď: 1663 minút a 20 sekúnd
 • 3) Preveďte 4454457555 sekúnd na minúty
  • Odpoveď: 74240959 minút a 15 sekúnd

 • Ak chcete prepočítať sekundy na hodiny, vydeľte počet minút opäť číslom 60. V jednej hodine je tiež 60 minút, takže na určenie počtu sekúnd v jednej hodine použijeme rovnaký postup – vydelíme 60.

  • Príklad: Koľko hodín je 7200 sekúnd?
  • 7200 / 60 = 120 minút.
  • 120 / 60 = 2 hodiny
  • Odpoveď: 7200 sekúnd sa rovná 2 hodiny.
 • Odkazy