Ako prezentovať životopis na pohovore: 10 krokov

Pohovor je jednou z najdôležitejších častí procesu hľadania zamestnania. Najmä je to tiež skvelá príležitosť prezentovať svoj životopis tak, aby ste vynikli ako uchádzač a zdôraznili najsilnejšie stránky svojich kariérnych skúseností. Dodržiavaním jednoduchých techník formátovania a profesionálnym zostavením životopisu si môžete byť istí, že váš životopis bude prezentovaný tak, aby ste boli silným uchádzačom o prácu, o ktorú sa uchádzate.

Časť 1 z 2:Zostavenie a prezentácia životopisu

Uistite sa, že je váš životopis správne naformátovaný. Používajte profesionálne písmo, napríklad Times New Roman, veľkosti 10 až 12 a ponechajte 1 palec (2.5 cm) okraje na všetkých stranách životopisu. Umiestnite svoje kontaktné údaje vrátane svojho mena a e-mailovej adresy na začiatok stránky a uistite sa, že vyčnievajú z ostatného dokumentu.[1]

 • Napríklad zvážte, či by ste nemali svoje meno a kontaktné údaje vycentrovať namiesto toho, aby sa rozprestierali zľava. Aj vaše meno by malo byť napísané o niečo väčším písmom ako zvyšok životopisu.
 • Urobte svoj životopis čo najzrozumiteľnejší. Ľudia, ktorí čítajú váš životopis, budú musieť čítať desiatky alebo dokonca stovky ďalších podobných životopisov a nevyhnutne ich budú musieť prelistovať. Ak teda váš životopis ľahko prelistujete, čitateľ to ocení a venuje vám a vášmu životopisu ako uchádzačovi väčšiu pozornosť.

Zaobstarajte si portfólio alebo priečinok na uloženie životopisu a iných dokumentov. Pred odchodom na pohovor si zaobstarajte portfólio, do ktorého uložíte svoj životopis, referenčný list a vizitku, ako aj všetky ostatné dokumenty, ktoré plánujete priniesť na pohovor (napr.g., ukážku písania). Pre dosiahnutie najlepších výsledkov použite portfólio, ktoré vibruje kultúrou spoločnosti, do ktorej sa hlásite.[2]

 • Ak je napríklad spoločnosť umeleckejšia a obsahovo výraznejšia, zvážte použitie portfólia s kreatívnym dizajnom alebo takého, ktoré si môžete prispôsobiť vlastnými návrhmi. Ak chcete pôsobiť organizovane a profesionálne, použite jednoduché čierne portfólio.

Vytlačte si životopis na kvalitný papier. Môže sa to zdať ako nepodstatný problém, ale osoba, ktorá spracováva váš životopis počas pohovoru, si všimne, že je vytlačený na papieri, ktorý nie je rovnaký ako všetky ostatné životopisy, ktoré musela čítať. Zakúpte si v papiernictve ľanový alebo bavlnený papier a použite ho na vytlačenie životopisu.[3]

 • Použite tento papier na vytlačenie referenčného listu a všetkých ďalších materiálov, ktoré plánujete priniesť na pohovor.

Zakúpte si vizitky na papieri, ktorý zodpovedá vášmu životopisu. Vizitky sú vo veľkej časti profesionálneho sveta povinnou výbavou a rozhodne by mali byť priložené k životopisu. V tom istom papiernictve si zakúpte vizitky s vaším menom, kontaktnými údajmi a profesijnou príslušnosťou, ktoré priložíte k životopisu.[4]

 • Uistite sa, že vaše vizitky sú vytlačené na rovnakom type papiera, aký ste použili na vytlačenie svojho životopisu. Vaše dokumenty tak získajú konzistenciu, ktorá sa na vás počas pohovoru pozitívne odrazí.

Umiestnite svoj životopis, referencie a vizitku do svojho portfólia a prineste ho. Váš životopis by sa mal nachádzať na vrchu vášho referenčného listu, pokiaľ ich nemôžete umiestniť na opačné strany portfólia. Umiestnite 1 svoju vizitku do priehradky na karty v portfóliu. Prineste si portfólio v zostave, ktorú môžete použiť na pohovore ako referenciu.[5]

 • Ak vaše portfólio nemá priehradku na vizitky, jednoducho si vezmite vizitku so sebou a pri vhodnej príležitosti ju dajte ľuďom, ktorí s vami vedú pohovor.

Prineste si viacero kópií svojho životopisu a motivačného listu. Vždy vyzerá zle, keď uchádzači o zamestnanie nemajú dostatočný počet kópií svojho životopisu, ktoré by mohli poskytnúť viacerým účastníkom pohovoru. Urobte si niekoľko kópií životopisu a prineste ich v portfóliu, aby ste nevyzerali nepripravene.[6]

 • Mali by ste si priniesť aj viacero kópií motivačného listu a ďalších relevantných dokumentov, ktoré plánujete priniesť na pohovor.

2. časť z 2:Diskusia o životopise počas pohovoru

Ujasnite si, ktoré časti vášho životopisu zaujímajú personalistu na pohovore najviac. Je úplne prijateľné klásť personalistovi otázky o tom, ktoré aspekty vášho životopisu a skúseností by ste mali rozoberať. Týmto spôsobom môžete prejsť hneď k najdôležitejším častiam životopisu, čím si uchádzača o rozhovor získate a ušetríte mu čas.[7]

 • Opýtajte sa svojho respondenta napríklad niečo také: „Ktorá časť môjho vzdelania alebo pracovných skúseností je pre vás najzaujímavejšia.“ Ak sa vám zdá, že ste sa?“
 • Ak chcete byť ešte presnejší, môžete sa tiež opýtať osoby, ktorá vedie pohovor, koľko času by chcela venovať diskusii o konkrétnych častiach vášho životopisu.

Najskôr sa prioritne venujte svojim najdôležitejším pracovným skúsenostiam. Keď sa vás pýtajú na vaše predchádzajúce zamestnania a skúsenosti, nemajte pocit, že musíte prebrať celú svoju kariéru v chronologickom poradí. Namiesto toho uveďte, že by ste chceli začať konkrétnou prácou, ktorá zahŕňala zručnosti alebo činnosti, ktoré sú najrelevantnejšie pre pozíciu, o ktorú sa uchádzate, a pokračujte ďalej.[8]

 • Táto stratégia má navyše tú výhodu, že zabráni tomu, aby ste sa vo svojej odpovedi rozplývali. Okrem toho, ak sa osoba, ktorá vedie pohovor, bude naďalej zaujímať o iné aspekty vašich predchádzajúcich skúseností, s najväčšou pravdepodobnosťou sa na ne opýta v následnej otázke.
 • V každom prípade uveďte svoje dve posledné zamestnania a vysvetlite, prečo ste ich nakoniec opustili a uchádzali sa o toto nové zamestnanie.

Zdôraznite tie časti životopisu, ktoré vyzdvihujú váš prínos pre danú pozíciu. Konečnou pravdou je, že ten, kto s vami vedie pohovor, chce vedieť, prečo by mal zamestnať práve vás, a jednotlivé časti vášho životopisu sa k tejto otázke nevyjadrujú. Počas pohovoru by ste teda mali prevziať iniciatívu a hovoriť o jedinečných zručnostiach, vzdelaní alebo skúsenostiach, ktoré z vás robia najlepšieho uchádzača na danú pracovnú pozíciu.[9]

 • Ak napríklad jedno z vašich predchádzajúcich zamestnaní bolo veľmi podobné pracovnému miestu, o ktoré sa práve uchádzate, hovorte o relevantných skúsenostiach a zručnostiach, ktoré ste vďaka tomuto zamestnaniu získali, a o tom, ako by ste ich mohli využiť na novej pozícii.
 • Nesnažte sa zhrnúť každú predchádzajúcu pozíciu alebo vzdelanie v plnom rozsahu; namiesto toho sa zamerajte na opis tých aspektov práce alebo vzdelávania, ktoré sú pre túto pozíciu najdôležitejšie.

ODBORNÝ TIP

Colleen Campbell, PhD, PCC

Kariéra & Životný kouč dr. Colleen Campbell je zakladateľkou a výkonnou riaditeľkou spoločnosti The Ignite Your Potential Centers, ktorá sa zaoberá kariérnym a životným koučingom v oblasti Sanfranciského zálivu a Los Angeles. Colleen je akreditovaným profesionálnym certifikovaným koučom (PCC) Medzinárodnej federácie koučov. Colleen získala magisterský a doktorský titul v odbore klinická psychológia na Sofijskej univerzite a od roku 2008 sa venuje kariérnemu koučovaniu. Colleen Campbell, PhD, PCC
Kariéra & Životný kouč

Venujte sa tomu, čo hľadá osoba, ktorá vedie pohovor. Colleen Campbellová, generálna riaditeľka spoločnosti Ignite Your Potential, hovorí: „Pri tvorbe životopisu a príprave na pohovor sa pozrite na pracovnú pozíciu a nejakým spôsobom sa zaoberajte tým, čo hľadajú.“ Ak sa chcete dostať na pohovor, musíte sa. Vybudujte si zoznam vašich výhier v iných spoločnostiach a vytvorte si rozprávanie okolo nich, aby ste sa pripravili na pohovor. Vždy máte veci, o ktorých sa dá hovoriť, ktoré sú súvisiace s prvkami uvedenými v pracovnej pozícii.“

 • Vyhnite sa šetreniu na detailoch svojho životopisu. Hoci chcete byť v záujme času struční, mali by ste sa tiež vyhnúť tomu, aby ste svoj životopis prešli tak rýchlo, že nakoniec preskočíte príliš veľa detailov. Buďte struční, keď rozoberáte menej dôležité časti svojho životopisu, a podrobnejší, keď rozoberáte najdôležitejšie skúsenosti.[10]

  • Napríklad venujte dostatok času diskusii o všetkých predchádzajúcich zamestnaniach, ktoré mali podobné povinnosti a požadované zručnosti ako zamestnanie, o ktoré sa práve uchádzate. Medzitým venujte čo najmenej času predchádzajúcim zamestnaniam, ktoré vôbec nesúvisia s touto pozíciou.
  • Ak príliš šetríte na detailoch svojho životopisu, vaše odpovede môžu pôsobiť na pracovníka, ktorý vedie pohovor, ako povrchné.
 • Referencie