Ako pridať značku v programe Pro Tools: 9 krokov (s obrázkami)

Pro Tools od spoločnosti Avid Technology je aplikácia digitálnej zvukovej pracovnej stanice (DAW) dostupná pre počítače so systémom macOS a Microsoft Windows. Tento softvér možno použiť na rôzne zvukové potreby vrátane nahrávania aj úpravy hudby a zvuku. Markery sú v programe Pro Tools známe aj ako pamäťové miesta. Slúžia ako určené miesta, ku ktorým sa možno budete chcieť neskôr vrátiť pri úprave alebo odstránení určitých segmentov. V tomto článku sa dozviete, ako pridávať značky v programe Pro Tools.

Kroky

Overte, či je k dispozícii možnosť označenia. Pomocou nasledujúcich krokov overte, či je k dispozícii možnosť markerov:

  • Kliknite na Zobraziť v hornej lište ponuky.
  • Prejdite kurzorom myši na Pravítka.
  • Overiť Markers má vedľa seba zaškrtávacie políčko. Ak to nie je možné, kliknite naň.

Kliknite na miesto, do ktorého chcete pridať značku. Tým sa hlava prehrávania umiestni presne na miesto, na ktoré ste klikli na časovej osi.

Stlačte tlačidlo ↵ Vstúpiť na vytvorenie značky. Otvorí sa dialógové okno Marker.

  • Ak používate MacBook Pro, podržte tlačidlo „Fn“ a stlačte tlačidlo „Return“.“ Tým sa kláves Return zmení na kláves Enter.[1]

Pomenujte svoju značku. Pomocou textového poľa vedľa položky „Name“ (Názov) pridajte názov značky (i.g. „Intro“, „Verse“, „Chorus“)

Určite číslo pre značku. Pomocou rozbaľovacej ponuky v hornej časti vyberte číslo pre značku. Pole s číslom môžete použiť na prepísanie existujúcich značiek alebo na zmenu poradia značiek.

Vyberte možnosť Marker (Značka). Kliknutím na prepínač vedľa položky „Marker“ pod položkou „Time Properties“ (Vlastnosti času) vyberte možnosť markera.

Spravovať všeobecné vlastnosti značky. Všetky možnosti v časti Všeobecné vlastnosti sú informácie, ktoré môžu byť uložené spolu s vašou značkou a sú úplne voliteľné. Výberom možnosti Nastavenie priblíženia sa s markerom uloží aktuálne nastavenie priblíženia a s markerom sa uložia aj časy pred a po preklopení, ak sú vybrané. Ďalšie možnosti, ktoré si môžete zvoliť, sú zobrazenie a skrytie stôp, uloženie výšky stopy a vyvolanie povolených skupín úprav a mixu.

Pridávanie komentárov k značke. Hoci pridanie komentárov je tiež voliteľné, možno budete chcieť pridať konkrétne informácie o pridávanej značke.

  • Kliknite na Ok a dokončite pridávanie značky. Toto umiestni značku. Markery sú viditeľné v hornej časti časovej osi. Môžete pridať toľko značiek, koľko potrebujete.

    • Ak chcete prejsť na značku, stlačte bodku („.“), po ktorom nasleduje číslo značky, a potom opäť kláves s bodkou na číselnom bloku (nie bežné číselné klávesy). Môžete tiež stlačiť kláves „Ctrl“ alebo „Command“ plus 5 na číselnej klávesnici, aby ste otvorili okno Memory Locators (Lokátory pamäte), ktoré vám umožní preskočiť na rôzne značky.[2]
    • Značku môžete presunúť na iné miesto na časovej osi tak, že na ňu priamo kliknete a potiahnete ju na nové miesto v rámci časovej osi.
  • Odkazy