Ako prijímať oznámenia na zariadení Fitbit Versa 2 (s obrázkami)

S hodinkami Fitbit Versa 2 môžete dostávať upozornenia na hovory, textové správy (vrátane aplikácie WhatsApp), upozornenia a pripomenutia kalendára a aktualizácie aplikácií v zariadení pomocou aplikácie Fitbit. V tomto článku sa dozviete, ako získať oznámenia z telefónu na zariadení Fitbit Versa 2.

Metóda 1 z 2:Používanie systému Android

Aktualizujte aplikáciu Fitbit v systéme Android a Fitbit. Aby ste mohli bez problémov prijímať oznámenia medzi telefónom a hodinkami, musíte používať najnovšiu verziu aplikácie v telefóne alebo tablete aj v hodinkách.

 • Ak máte oneskorenie medzi oznámením v telefóne a oznámením na hodinkách, aplikácia nemusí byť aktuálna.
 • Ak chcete aktualizovať firmvér v hodinkách, musíte sa uistiť, že aplikácia Fitbit v systéme Android má povolenie na spustenie na pozadí, kde stiahne a vykoná aktualizáciu hodiniek.[1]

Zapnite Bluetooth na svojom systéme Android. Potiahnutím prstom nadol z hornej časti obrazovky telefónu alebo tabletu sa dostanete na panel rýchlej ponuky a potom ťuknutím na ikonu Bluetooth ju aktivujte. Prípadne otvorte Nastavenia a prejdite na Pripojené zariadenia > Predvoľby pripojenia > Bluetooth.

Povoľte nastavenia oznámení. Uistite sa, že máte v nastaveniach oznámení nastavené zobrazovanie oznámení na uzamknutej obrazovke, a to tak, že prejdete na Nastavenia > Aplikácie & Oznámenia > Oznámenia > Upozornenie na uzamknutej obrazovke.

 • Uistite sa tiež, že v Nastavenia > Aplikácie & Oznámenia > Upozornenia > Nedávne že máte povolené oznámenia od spoločnosti Fitbit.

Otvorte aplikáciu Fitbit a klepnite na svoj profilový obrázok. Po otvorení aplikácie by ste sa mali otvoriť na karte „Dnes“, ale ak nie, použite značky kariet v dolnej časti obrazovky na zmenu karty.

Ťuknite na svoj Fitbit Versa 2. Tým sa dostanete do nastavení hodiniek.

Ťuknite na stránku Oznámenia. Podľa pokynov na obrazovke spárujte telefón a hodinky a zapnite oznámenia.

Vyberte predvolené aplikácie, ktoré chcete používať pre oznámenia. Ak napríklad chcete dostávať upozornenie zakaždým, keď vám niekto zavolá prostredníctvom aplikácie Google Voice namiesto aplikácie v telefóne, uistite sa, že ste vybrali možnosť Google Voice.

 • Urobte to pre každý typ oznámenia, ako sú textové správy, kalendár a e-mail.

Klepnite na Oznámenia aplikácie. Budete si môcť vybrať, ktoré ďalšie aplikácie vám môžu posielať oznámenia.

 • Ak to urobíte, umožníte zariadeniu Fitbit Versa 2 zobrazovať oznámenia zo systému Android; oznámenia sa budú stále zobrazovať aj v telefóne.
 • Ak chcete vypnúť upozornenia na upozornenia, môžete v systéme Android zapnúť funkciu Nerušiť. Telefón a hodinky Versa 2 budú stále prijímať oznámenia, ale nebudete na ne upozornení.[2]

Metóda 2 z 2:Používanie iPhonu alebo iPadu

Aktualizujte aplikáciu Fitbit v zariadení iPhone alebo iPad a Fitbit. Aby ste mohli bez problémov prijímať oznámenia, musíte používať najnovšiu verziu aplikácie v telefóne alebo tablete aj v hodinkách.

 • Ak máte oneskorenie medzi oznámením v telefóne a oznámením na hodinkách, aplikácia nemusí byť aktuálna.
 • Ak chcete aktualizovať firmvér v hodinkách, musíte sa uistiť, že aplikácia Fitbit v telefóne alebo tablete má povolenie na spustenie na pozadí, kde stiahne a vykoná aktualizáciu hodiniek.

Zapnite Bluetooth na svojom telefóne alebo tablete. Ak to chcete urobiť, otvorte Nastavenia, prejdite na Bluetooth a ťuknite na ikonu informácií vedľa názvu vášho zariadenia Fitbit; nakoniec sa uistite, že prepínač vedľa položky „Zdieľať systémové oznámenia“ je zapnutý.

Povolenie nastavení oznámení. Uistite sa, že máte v nastaveniach upozornení povolené upozornenia pre telefón, správy, kalendár a iné aplikácie.

 • Prejdite na Nastavenia > Oznámenia a skontrolujte, či je položka „Zobraziť náhľady“ nastavená na možnosť „Vždy“ alebo „Pri odomknutí“.“ Prejdite do každej aplikácie, ktorá odosiela oznámenia, ako napríklad telefón, e-mail a udalosti kalendára, a uistite sa, že ich Upozornenia pre Centrum oznámení sú „Zapnuté“.“ Ak máte iné aplikácie, z ktorých chcete dostávať oznámenia na zariadenie Versa 2, uistite sa, že máte tieto oznámenia povolené v telefóne alebo tablete.

Otvorte aplikáciu Fitbit a ťuknite na svoj profilový obrázok. Keď otvoríte aplikáciu, mali by ste ju otvoriť na karte „Today“ (Dnes), ale ak nie, pomocou značiek kariet v spodnej časti obrazovky ju môžete zmeniť.

Ťuknite na svoj Fitbit Versa 2. Tým sa dostanete do nastavení hodiniek.

Ťuknite na položku Oznámenia. Podľa pokynov na obrazovke spárujte telefón a hodinky a zapnite oznámenia.

Vyberte typy oznámení, ktoré chcete prijímať. Môžete sa rozhodnúť neprijímať upozornenia na pripomenutia kalendára, ale povoliť upozornenia z telefónu.

 • Ťuknite na položku Oznámenia aplikácie. Budete si môcť vybrať, ktoré ďalšie aplikácie vám môžu posielať oznámenia.

  • Ak chcete vypnúť upozornenia, môžete na iPhone alebo iPade zapnúť funkciu Nerušiť.
 • Odkazy