Ako prinútiť systém Windows rozpoznať USB flash disk: 9 krokov

USB flash disky umožňujú pohodlne prenášať dôležité dokumenty a iné informácie na prenosnom pamäťovom médiu. Systém Windows obsahuje funkciu Plug & Metóda prehrávania, ktorá umožňuje nainštalovať potrebné ovládače na spustenie USB disku v akomkoľvek počítači. Môžete sa stretnúť so situáciou, keď systém Windows už zariadenie USB nerozpozná z dôvodu problému s ovládačmi alebo samotným flash diskom. Overte inštaláciu ovládačov a vyskúšajte svoj USB flash disk na iných počítačoch, aby ste sa uistili, že zariadenie funguje správne.

Metóda 1 z 2: Overenie inštalácie ovládačov a zariadení USB

Odpojte a potom zapojte USB flash disk. Odpojte zariadenie a počkajte päť sekúnd, potom zariadenie opäť pripojte. To spôsobí, že sa systém Windows pokúsi o opätovné načítanie zariadenia, ak bolo na určitý čas odpojené.[1]
Dôveryhodný zdroj
Podpora spoločnosti Microsoft
Technická podpora a informácie o produktoch od spoločnosti Microsoft.
Prejdite na zdroj

 • Ak je zariadenie pripojené k rozbočovaču USB, ktorý nie je vybavený externým napájaním, skúste zariadenie pripojiť bez rozbočovača. Rozbočovač USB nemusí mať dostatok energie na spracovanie zariadenia. Ak je zariadenie vybavené externým zdrojom napájania, možno bude potrebné vymeniť rozbočovač.

Zapojte flash disk USB do iného portu USB. Ak počítač nedokáže rozpoznať zariadenie USB v aktuálnom porte, môžete vyskúšať iný port v počítači alebo ho vyskúšať na inom počítači.

 • Zapojenie zariadenia do iného portu spôsobí, že sa systém Windows pokúsi spustiť proces inštalácie.
 • Ak počítač nedokáže rozpoznať zariadenie, skúste pripojiť USB flash disk k inému počítaču, aby ste sa uistili, že zariadenie nie je poškodené.
 • Porty USB, ktoré sú súčasťou skupiny, budú zdieľať jeden zdroj napájania. Zapojenie USB flash disku vedľa zariadenia, ktoré odoberá veľa energie, ako je napríklad pevný disk pripojený cez USB alebo tlačiareň pripojená cez USB, môže spôsobiť nesprávnu funkciu USB flash disku.

Odinštalujte zariadenia USB zo Správcu zariadení. Otvorte program Správca zariadení stlačením tlačidla ⊞ Win+R vyvolať príkaz na spustenie. Zadajte „devmgmt.msc“ a stlačte tlačidlo ↵ Enter. Zobrazí sa zoznam pripojených zariadení. Vyhľadajte názov vášho USB flash disku, kliknite naň pravým tlačidlom myši a výberom možnosti „Odinštalovať“ odinštalujte zariadenie z počítača. Reštartujte počítač a pokúste sa znovu nainštalovať USB flash disk a jeho ovládače.

 • Vedľa vášho zariadenia sa môže zobraziť výkričník, ktorý znamená, že proces inštalácie ovládačov zlyhal. Po odinštalovaní poškodeného ovládača a reštartovaní počítača sa pokúste znova nainštalovať ovládače k zariadeniu.

Overte integritu úložiska USB Flash Disk v programe Správca diskov. Správca diskov je diagnostický nástroj v systéme Windows, ktorý monitoruje činnosť všetkých pripojených úložných riešení. Ak chcete spustiť Správcu diskov, vyvolajte príkaz Spustiť stlačením tlačidla ⊞ Win+R a zadajte do „diskmgmt.msc“ a stlačte tlačidlo ↵ Enter. Diagnostický nástroj sa otvorí v novom okne, v ktorom sa zobrazí zoznam diskov. Vyhľadajte svoj USB flash disk, či sa zobrazí, a skontrolujte, či nie sú prítomné nasledujúce príznaky.[2]

 • Skontrolujte, či sa zariadenie zobrazuje v Správcovi diskov, ale nie v Prieskumníkovi systému Windows. Ak sa nezobrazí ani v jednom z nich, môže to znamenať problém s portom USB. Uistite sa, že je k dispozícii dostatok energie na to, aby zariadenie USB fungovalo, inak skúste iný port USB.
 • Skontrolujte stav oddielu vedľa vášho USB flash disku. Ak sa jeho stav nezobrazuje ako zdravý a s písmenom jednotky, svedčí to o známkach poškodenia flash disku a bude potrebné ho opraviť alebo naformátovať.

Opravte USB flash disk. Ak je pamäťové zariadenie poškodené, budete musieť na internete vyhľadať nástroj na obnovu údajov, prípadne môžete disk naformátovať kliknutím pravým tlačidlom myši na USB flash disk v Správcovi diskov alebo v Prieskumníkovi súborov a kliknutím na položku „Formátovať“, čím odstránite všetky údaje na disku a umožníte, aby sa pamäťové zariadenie dalo používať.

Metóda 2 z 2:Inštalácia ovládačov

Prečítajte si pokyny, ktoré boli dodané so zariadením. Môže obsahovať špecifické pokyny, ktoré je potrebné dodržiavať pred prvým zapojením zariadenia.

Nainštalujte USB flash disk. Zapojte svoj USB flash disk do otvoreného USB portu v počítači. Systém Windows vás upozorní na ďalšie kroky, ktoré je potrebné vykonať, aby USB flash disk fungoval normálne.

 • Windows vám v oblasti oznámení na paneli úloh ukáže, kedy sa inštalácia dokončila.[3]

Nainštalujte ovládače z priloženého disku. Zatiaľ čo USB flash disky môžu obsahovať Plug & možnosť Play, ktorá nainštaluje ovládače automaticky, systém Windows vás môže upozorniť, že vaše zariadenie môže vyžadovať manuálnu inštaláciu ovládačov. Ak sa vaše zariadenie dodalo s diskom, vložte disk a postupujte podľa pokynov, ktoré zobrazí systém Windows na inštaláciu ovládačov. Proces inštalácie môžete začať ručne vyhľadaním inštalačného softvéru na disku otvorením diskovej jednotky v programe „Správca súborov“.

 • Vyhľadajte a stiahnite ovládače online. Ak nevlastníte disk, ktorý obsahuje ovládače vášho zariadenia USB, alebo ak sú ovládače zastarané, môžete na internete vyhľadať webovú stránku výrobcu USB flash disku a stiahnuť si ovládače. Spustite softvér ovládača ručne otvorením súboru z miesta, kam bol stiahnutý, v počítači.

  • Pokúste sa stiahnuť ovládače na pracovnú plochu, aby ste ich mohli ľahšie nájsť.
  • Táto metóda poskytne najaktuálnejšie dostupné ovládače pre vaše zariadenie. Toto môže byť potrebné, ak sa stretnete s nekompatibilitou so špecifickým hardvérom alebo novšími revíziami systému Windows.
 • Odkazy