Ako pripojiť nabíjačku batérie

Automobilový akumulátor poskytuje elektrickú energiu potrebnú na naštartovanie vozidla a prevádzku jeho elektrických zariadení. Hoci sa automobilová batéria bežne nabíja alternátorom vozidla počas jazdy, niekedy sa stane, že sa batéria z rôznych dôvodov vybije a je potrebné ju pripojiť k nabíjačke. Pri štartovaní automobilu v podstate dodávate vybitej batérii len dostatočný impulz na naštartovanie motora a potom sa spoliehate na alternátor, ktorý batériu nabije na zvyšok cesty. Pri používaní nabíjačky batérie nechajte batériu úplne nabiť, kým sa bude znova používať.

Časť 1 z 3:Príprava na nabíjanie batérie

Prečítajte si špecifikácie vašej batérie. Ak je batéria originálna, začnite s príručkou majiteľa. Toto by malo odpovedať na dôležité otázky, ako napríklad aké sú požiadavky na napätie pri nabíjaní batérie a či by ste ju mali pred nabíjaním vybrať z vozidla.[1]
Takmer všetky autobatérie sú 12-voltové, ale nabíjacie napätie sa môže líšiť v závislosti od aktuálneho stavu nabitia batérie a teploty.[2]

Prečítajte si špecifikácie nabíjačky batérie. K nabíjačke batérie bude priložená príručka, ktorá obsahuje podrobnosti o vhodnom používaní nabíjačky.

Vyberte si dobre vetraný pracovný priestor. Práca v dobre vetranom priestore pomôže rozptýliť plynný vodík, ktorý batérie vytvárajú z kyseliny sírovej vo svojich článkoch. Dbajte aj na to, aby sa v blízkosti batérie vždy nachádzali akékoľvek iné prchavé látky, ako napríklad benzín, horľavé materiály alebo zdroje vznietenia (plamene, cigarety, zápalky, zapaľovače).

Nasaďte si ochranný výstroj. Okuliare, rukavice a iné ochranné prostriedky sú dobrým preventívnym opatrením. Vodík uvoľnený v batérii sa rýchlo mení na plyn a rozpína sa, čo môže spôsobiť výbuch batérie, ak zlyhajú odvzdušňovacie mechanizmy. Keď sa vodík dostane do kontaktu s kyslíkom vo vzduchu, je vysoko horľavý a môže sa zapáliť aj statickou elektrinou.

Vypnite všetko príslušenstvo vozidla. Toto príslušenstvo odoberá energiu z batérie a pred vybratím alebo nabíjaním batérie by malo byť vypnuté.

Vyhľadajte svoju batériu. Väčšina batérií sa nachádza buď pod kapotou vozidla, alebo v kufri. Je tiež možné, že váš akumulátor sa nachádza pod zadným sedadlom a niekedy je prístup k akumulátoru možný len zospodu vozidla.

Identifikujte kladný a uzemnený stĺpik na batérii. Jeden stĺp bude uzemnený tým, že bude pripojený k podvozku vozidla. Druhý pól bude „horúci“, čo znamená, že z neho bude v obvode prúdiť do uzemneného pólu. Existuje niekoľko spôsobov, ako zistiť, ktorá je ktorá:

 • Na puzdre batérie hľadajte označenia ako „POS“, „P“ alebo „+“ pre kladný pól a „NEG“, „N“ alebo „-“ pre záporné (uzemnené) póly.
 • Porovnajte priemery pólov batérie. Pri väčšine batérií je kladný pól hrubší ako záporný pól.
 • Ak sú káble batérie pripojené k stĺpikom, všimnite si farbu káblov. Kábel pripojený ku kladnému pólu by mal byť červený, zatiaľ čo kábel pripojený k zápornému pólu by mal byť čierny.[3]

Odpojte káble batérie vozidla. Pred vybratím batérie odpojte uzemnený pól (záporný) a potom neuzemnený pól (kladný).

Vyberte batériu z vozidla. Niektoré vozidlá vyžadujú, aby ste pred nabíjaním batériu vybrali, iné nie. Postupujte podľa pokynov uvedených v návode na obsluhu alebo spolu s batériou.

 • Ak je batéria, ktorú nabíjate, zvyčajne určená pre loď, musíte batériu vybrať z lode a nabíjať ju na pevnine. Akumulátor môžete nabíjať v lodi len vtedy, ak máte nabíjačku a ďalšie vybavenie, ktoré je na to špeciálne určené.[4]
 • Na premiestnenie batérie z vozidla na miesto, kde ju pripojíte k nabíjačke, sa odporúča použiť nosič batérie. Zabránite tak tlaku na konce akumulátora a vytláčaniu kyseliny z ventilačných uzáverov, čo by sa mohlo stať, ak ho budete prenášať v rukách.

Časť 2 z 3:Pripojenie nabíjačky

Vyčistite póly batérie. Zmesou jedlej sódy a vody vyčistite svorky od korózie a neutralizujte prípadnú kyselinu sírovú, ktorá sa na ne mohla vyliať. Zmes môžete naniesť pomocou starej zubnej kefky. Prípadne môžete miernu koróziu vyčistiť pomocou drôtenej kefy. V obchodoch s autodielmi sa dokonca predáva špeciálna okrúhla drôtená kefa, ktorá sa nasadí na svorky.

 • Nedotýkajte sa očí, nosa ani úst hneď po čistení svoriek. Okamžite si umyte ruky. Nedotýkajte sa bielych nečistôt, ktoré sa môžu objaviť na svorkách, pretože ide o stuhnutú kyselinu sírovú.

Nalejte toľko destilovanej vody, aby ste dosiahli úroveň naplnenia každého článku batérie. Nalievanie vody do článkov batérie rozptyľuje plynný vodík z článku. Nepoužívajte vodu z vodovodu, pretože časom batériu poškodí.[5]

 • Po naplnení článkov vymeňte ich uzávery. Väčšina U.S. batérií, sú vybavené poistkami proti vznieteniu. Ak váš akumulátor nemá ochranné kryty proti vznieteniu, položte cez vrchné časti krytov mokrú handričku.
 • Ak máte batériu, ktorú nie je potrebné plniť vodou (tzv. bezúdržbové batérie), alebo ak sú uzávery batérie utesnené, potom by ste mali tento krok ignorovať a pri nabíjaní batérie postupovať podľa pokynov výrobcu.

Nabíjačku umiestnite tak ďaleko od batérie, ako to dovoľujú jej káble. Znížite tak možnosť poškodenia jednotky prípadnými výparmi kyseliny sírovej vo vzduchu.

 • Nikdy neumiestňujte nabíjačku priamo nad alebo pod batériu.[6]

Nastavte nabíjačku na správne napätie. To sa vykoná nastavením voliča výstupného napätia, zvyčajne na prednej strane nabíjacej jednotky. Ak požadované napätie nie je uvedené na samotnom puzdre batérie, malo by byť uvedené v návode na obsluhu vozidla.

 • Ak má vaša nabíjačka nastaviteľnú rýchlosť nabíjania, mali by ste začať pri najnižšej rýchlosti.

Pripojte jednu svorku nabíjačky ku kladnému pólu batérie. Tento krok je rovnaký bez ohľadu na to, či je batéria vybratá z vozidla na nabíjanie alebo nie.

Pripojte druhú svorku nabíjačky k uzemneniu. Existujú dva rôzne prípady pripojenia uzemnenia.

 • Ak akumulátor nebol z vozidla demontovaný, pripojte uzemňovací kábel nabíjačky k silnej kovovej časti bloku motora alebo podvozku. Zabránite tak vzniku elektrického oblúka na póloch batérie a nehrozí riziko výbuchu batérie. Pripnutie uzemňovacieho kábla priamo k zápornému pólu batérie môže byť nebezpečné.
 • Ak bol akumulátor z vozidla odstránený, mali by ste k uzemnenému stĺpiku pripojiť prepojovací kábel alebo izolovaný kábel akumulátora dlhý najmenej 24 palcov (60 cm). Potom k tomuto káblu pripojte svorku nabíjačky batérie pre uzemnený stĺpik. To vám umožní byť ďalej od batérie, keď dokončujete obvod v prípade, že by vybuchla. Je tiež dobré, aby ste pri pripájaní nabíjačky k prepojovaciemu káblu nestáli tvárou k batérii.

Zapojte nabíjačku do zásuvky. Nabíjačka by mala byť vybavená uzemnenou zástrčkou (trojkolíkovou zástrčkou) a mala by byť zapojená do riadne uzemnenej zásuvky (trojkolíkovej zásuvky). Adaptér by sa nemal používať.

 • Predlžovací kábel používajte len v nevyhnutných prípadoch. Ak je potrebný predlžovací kábel, mal by to byť uzemnený (trojžilový) predlžovací kábel a mal by mať správnu veľkosť vodičov, aby vyhovoval prúdovému zaťaženiu nabíjačky. Medzi nabíjačkou a predlžovacím káblom alebo predlžovacím káblom a stenou by sa nemal používať adaptér.

Nechajte batériu na nabíjačke, kým sa batéria úplne nenabije. To zistíte pomocou odporúčaného času nabíjania pre váš akumulátor alebo sa pozrite, či indikátor nabíjania ukazuje, že akumulátor bol úplne nabitý.

Časť 3 z 3:Odpojenie nabíjačky

Odpojte nabíjačku. Po úplnom nabití batérie je potrebné systematicky odpojiť komponenty. Začnite odpojením nabíjačky zo zásuvky.

Odpojte svorku uzemnenia nabíjačky od batérie. Najprv odpojte od uzemnenej svorky. Opäť to bude záporný pól batérie, ak bola batéria vybratá, a bude to svorka pripojená ku kovovej súčasti vozidla, ak batéria nebola vybratá.

Odpojte kladnú svorku od batérie. Toto bude svorka na kladnom póle batérie.

 • Niektoré nabíjačky batérie majú funkciu štartovania motora. Ak je nabíjačka batérie vybavená, môžete ju nechať pripojenú k batérii, keď naštartujete motor vozidla; ak nie, musíte nabíjačku pred naštartovaním motora odpojiť. V oboch prípadoch sa vyhnite pohybujúcim sa častiam motora, ak spúšťate motor so zdvihnutou kapotou alebo odstráneným krytom.

Opätovná inštalácia batérie. Toto bude potrebné len v prípade, že ste museli batériu vybrať kvôli nabíjaniu.

 • Opätovne pripojte káble batérie. Najprv sa pripojte k neuzemnenému (kladnému) pólu, potom k uzemnenému (zápornému) pólu.
 • Odkazy