Ako reagovať na odmietnutie: 10 krokov

Odmietnutie je súčasťou života. Každý je niekedy odmietnutý, bez ohľadu na to, o čo sa snaží. Súčasťou života je naučiť sa reagovať na odmietnutie spôsobom, ktorý je produktívny a nepoškodzuje vašu pohodu. Musíte sa vyrovnať s následkami odmietnutia, starať sa o seba a pozitívne napredovať.

1. časť z 3:Zvládanie situácie bezprostredne po odmietnutí

Snažte sa situáciu nekatastrofizovať. Väčšina ľudí nereaguje dobre na odmietnutie a má tendenciu si ho okamžite personalizovať. To môže viesť ku katastrofickému mysleniu. Napríklad: „Túto prácu som nezískal, preto ju nikdy nezískam.“ Ak si myslíte, že sa vám nepodarilo získať prácu.“ Skúste sa vyhnúť takýmto myšlienkovým vzorcom bezprostredne po odmietnutí.

 • Jedno odmietnutie, dokonca ani niekoľko odmietnutí, nie je adekvátnym odrazom celého vášho ja alebo vašej hodnoty. Ak vás osoba alebo organizácia odmietla, nemá to vplyv na to, čo sa stane v budúcnosti. Prijatie môžete nájsť aj niekde inde.
 • Ľudia často berú odmietnutie ako príležitosť stať sa sebakritickými. Napríklad: „Tento človek so mnou nechce chodiť, a preto som neranditeľný.“ Alebo: „Tomuto vydavateľstvu sa nepáčila moja kniha, preto som zlý spisovateľ.“ Hoci môže byť zdravé a produktívne preskúmať veci, ktoré ste mohli urobiť lepšie, pochopte, že je ťažké byť objektívny voči sebe bezprostredne po odmietnutí. Pripomeňte si, že odmietnutiu čelili aj mnohí iní ľudia. Spomeňte si na nedávno vydatého priateľa, ktorý prešiel sériou zlých rozchodov, kým našiel dobrú partiu. Zamyslite sa nad tým, koľko slávnych autorov, ako napr.K. Rowlingová, boli neustále odmietaní, kým našli to správne vydavateľstvo. Pokúste sa vnímať odmietnutie ako znak pokroku. Každá zlá skúsenosť vás vedie bližšie k úspechu.

Vnímajte odmietnutie ako príležitosť na rast. Odmietnutie je o perspektíve. Vaša osobná reakcia diktuje, aký význam bude mať táto skúsenosť. Vnímajte odmietnutie skôr ako príležitosť učiť sa a rásť než ako neúspech. Keď sa upokojíte, zvážte, či ste mohli urobiť niečo inak. Pripravili ste sa dostatočne na ten pracovný pohovor? Strávili ste nad príbehom dostatok času, než ste ho poslali? aj keď konanie z vašej strany nemusí byť nevyhnutne dôvodom, prečo ste boli odmietnutí, stále môžete získať náhľad prostredníctvom sebareflexie, ku ktorej vás odmietnutie núti.

 • Ak by všetko vždy vychádzalo vo váš prospech, mali by ste málo príležitostí rásť a meniť sa. Odmietnutie vám dáva príležitosť zamyslieť sa nad sebou a nad svojou situáciou a núti vás k väčšiemu úsiliu. Tí, ktorí nečelia odmietnutiu, trpia nedostatkom osobného rozvoja.[1]
 • Pri skúmaní situácie bez toho, aby ste sa obviňovali alebo súdili, máte možnosť preskúmať a spoznať všetky faktory, ktoré sa na situácii podieľali, dokonca aj tie, ktoré nemôžete ovplyvniť. Dáva vám možnosť dozvedieť sa viac o vonkajších faktoroch, ktoré ovplyvňujú situácie, a psychologicky a emocionálne sa pripraviť na tieto vplyvy v budúcnosti.
 • Ak ste napríklad absolvovali dve kolá pohovorov na pracovné miesto a spoločnosť sa rozhodla pre niekoho iného, môžete uznať skutočnosť, že v tejto situácii existuje mnoho faktorov, ktoré nemôžete ovplyvniť, a možno mali pocit, že jeden z iných kandidátov sa na danú prácu hodí lepšie.
 • Hoci práca na vlastných schopnostiach je vždy skvelý nápad, odmietnutie sa ľahšie zvládne, ak si zvyknete uvedomiť, že existuje nespočetné množstvo vonkajších faktorov, ktoré nemôžete ovplyvniť. Preberanie všetkej viny na seba nie je realistický pohľad. Rozšírenie pohľadu tak, aby ste akceptovali všetky ostatné vplyvy, vám pomôže vyhnúť sa obviňovaniu seba samého, čo nie je zdravý spôsob, ako sa vyrovnať s odmietnutím.

Pochopte, že odmietnutie zvyčajne nie je odrazom vašej osoby. V drvivej väčšine prípadov nie je odmietnutie odrazom vašej osoby. Mnoho kvalifikovaných, talentovaných a atraktívnych ľudí je odmietnutých z dôvodov, ktoré s nimi osobne nemajú nič spoločné. Niekedy niekoho jednoducho nepriťahujete alebo má osobné problémy, ktoré mu bránia nadviazať vzťah. Niekedy sa príbeh alebo báseň, ktorú ste napísali, naozaj nehodí pre konkrétnu publikáciu. Niekedy sa o jedno pracovné miesto uchádzalo príliš veľa uchádzačov. Je pravdepodobné, že ak vás odmietnu, nie je to priamy odraz vášho talentu alebo hodnoty.[2]

2. časť z 3:Starostlivosť o seba

Buďte k sebe láskaví. Po odmietnutí musíte byť k sebe láskaví. Vyhnite sa bitiu po odmietnutí. Nájdite si čas na potvrdenie vlastnej hodnoty.

 • Pripomeňte si, že je v poriadku robiť chyby. Je v poriadku zažiť neúspech a občas urobiť chybu. V skutočnosti je to normálna súčasť života.
 • Vytvorte si zoznam svojich doterajších úspechov. Veci, ako je vaše vzdelanie, práca, kariérny úspech a osobné úspechy, napríklad vzťahy s priateľmi a členmi rodiny, sú úspechy, na ktoré môžete byť hrdí. Pravdepodobne ste dosiahli veľa.
 • Skúste si predstaviť, že niekto iný, napríklad priateľ, zažíva rovnaký druh odmietnutia. Čo by ste povedali tomuto priateľovi? Niekedy vám externalizácia situácie pomôže vidieť ju objektívne.

Oboznámte sa s iracionalitou odmietnutia. Odmietnutie je neuveriteľne iracionálny proces. pochopenie, že pocity, ktoré zažívate po odmietnutí, nemusia byť nevyhnutne založené na realite.

 • Odmietnutie nie vždy reaguje na rozum. Bola vykonaná psychologická štúdia, v ktorej účastníci boli odmietnutí cudzím človekom. Dokonca aj po tom, ako bolo účastníkom povedané, že odmietnutie bolo súčasťou podrazu, sa stále cítili skľúčene z toho, že boli odmietnutí. V inej štúdii bolo účastníkom povedané, že aktéri, ktorí ich odmietli, sú súčasťou odporných skupín, ako je KKK. Prekvapivo to nijako nezmiernilo štipľavosť odmietnutia.[3]
  Dôveryhodný zdroj
  Americká psychologická asociácia
  Popredná vedecká a profesijná organizácia licencovaných psychológov
  Prejsť na zdroj
 • Z uvedenej štúdie vyplýva, že je ťažké rozlúčiť sa s odmietnutím, aj keď viete, že dôvody, pre ktoré ste boli odmietnutí, boli bezvýznamné. Pochopte, že môžete byť istý čas smutní a nemusí sa vám podariť túto emóciu vyrozprávať. Pokúste sa zvládnuť smútok tým, že sa rozptýlite a necháte ho prežiť.[4]

Presne identifikujte svoje emócie. Ak si odmietnutie hlboko personalizujete, môže byť v hre niečo iné. Emócie môžu riadiť myšlienky. Ak máte zo seba zlý pocit z iných dôvodov, môžete na odmietnutie reagovať mimoriadne zle.

 • Základné psychické poruchy, ako je depresia a úzkosť, môžu viesť k negatívnym myšlienkam o sebe samom. Medzi príznaky týchto porúch patria časté nepríjemné myšlienky, pocity beznádeje a bezcennosti a pretrvávajúce pocity smútku a úzkosti. Ak máte pocit, že môžete trpieť depresiou alebo úzkosťou, poraďte sa s psychiatrom.
 • Chronická nízka sebaúcta sa môže prejaviť aj neschopnosťou zvládnuť odmietnutie. Môžu existovať dôvody, prečo sa cítite zle, ktoré môžete zmeniť. Návšteva terapeuta vám môže pomôcť spracovať vaše sebavedomie a nájsť cestu k tomu, aby ste sa celkovo cítili lepšie.

3. časť z 3: Pohyb vpred

Precvičte si odmietnutie. Znie to zvláštne, ale dobre reagovať na odmietnutie si vyžaduje prax. Z psychologického hľadiska môže byť skutočne prospešné zúčastňovať sa súťaží alebo sa uchádzať o pracovné miesta, pri ktorých viete, že odmietnutie je pravdepodobné, ak nie isté. Toto môže skutočne pomôcť otupiť vašu reakciu na odmietnutie v priebehu času. Vopred si premyslite stratégiu, ako reagovať na odmietnutie, a potom sa začnite zapájať do podujatí a súťaží s nízkou stávkou, pri ktorých viete, že odmietnutie je pravdepodobné.

Predtým, ako sa pokúsite o úlohu, zistite si šance na úspech. Príprava na odmietnutie pomáha zmierniť štipľavosť. Predtým, ako sa zapojíte do konkrétnej akcie, zistite, aká je šanca, že budete úspešní. Zo štúdie napríklad vyplýva, že len 2 % životopisov sa prezerajú pri každej žiadosti o zamestnanie. Pochopenie, že nemusíte dostať spätné volanie, môže znížiť odmietnutie po ceste.[5]

Usilujte sa o viacero vecí naraz. Jedným z najlepších spôsobov, ako zvládnuť odmietnutie, je venovať sa viacerým veciam naraz. Odoslať príbeh do viacerých časopisov, pokiaľ ich webová stránka nezakazuje súčasné odosielanie. V takom prípade skúste vyslať viacero príbehov naraz. Uchádzajte sa o stovky pracovných miest. Ak sa snažíte nájsť romantický vzťah, choďte na rande s mnohými rôznymi ľuďmi. Ak máte veľa vecí na práci, môže vám to zabrániť sústrediť sa na jedno odmietnutie. Zvyšuje to aj pravdepodobnosť prípadného úspechu.[6]

 • Trávte čas s ľuďmi, ktorí vás oceňujú. Ak sa cítite odmietnutí, môže vám pomôcť stráviť čas s tými, ktorým na vás záleží. Strávte noc s priateľmi alebo členmi rodiny, ktorí vás a vaše snaženie podporujú. To vám pripomenie vašu vlastnú hodnotu a to, že nie ste všeobecne odmietaní, pretože vaši priatelia budú nadšení, že s vami môžu tráviť čas.
 • Referencie