Ako riadiť personálne oddelenie: 9 krokov

Oddelenie ľudských zdrojov každej spoločnosti alebo organizácie je zodpovedné za nábor a udržanie zamestnancov, riadenie benefitov a miezd, školenia a dodržiavanie predpisov, prácu na riešení problémov medzi vedením a zamestnancami a prispievanie k úspešnej kultúre práce.[1]
Niektoré spoločnosti majú len 1 osobu, ktorá riadi všetky funkcie ľudských zdrojov, a iné majú celý tím. Oddelenie ľudských zdrojov má priamy vplyv na úspech spoločnosti a jej zamestnancov. Riadenie oddelenia ľudských zdrojov pridelením konkrétnych funkcií členom vášho tímu a podporovaním profesionálneho a podporného prostredia.

Kroky

Zostavte pevný tím. Jednou z funkcií oddelenia ľudských zdrojov (HR) je zamestnávať kvalitných pracovníkov pre všetky oddelenia. Uistite sa, že oddelenie ľudských zdrojov je dobre personálne obsadené.

  • Zamestnajte toľko členov tímu, koľko vám dovolí rozpočet oddelenia. Počet zamestnancov, ktorých vaše personálne oddelenie potrebuje, bude závisieť od veľkosti spoločnosti, pre ktorú pracujete, a od funkcií, ktoré má vaše oddelenie vykonávať.[2]
  • Zamestnajte špecialistov na jednotlivé funkcie, napríklad správcu benefitov, školiteľa a náborára. Alebo, ak máte menej zamestnancov, zamestnajte generalistov, ktorí môžu riadiť viacero funkcií.

Komunikujte so svojím tímom o svojich očakávaniach. Uistite sa, že všetci členovia oddelenia ľudských zdrojov rozumejú svojim povinnostiam.

Informujte o zodpovednosti jednotlivcov celú spoločnosť. Vaše personálne oddelenie bude fungovať efektívnejšie, ak zamestnanci spoločnosti budú vedieť, na ktorého člena tímu sa majú obrátiť v prípade otázok týkajúcich sa miezd, prihlasovania benefitov atď.

Trvajte na zachovaní dôvernosti. Oddelenie ľudských zdrojov má prístup k množstvu osobných informácií. Oddelenie sa zaoberá aj citlivými otázkami, ako sú sťažnosti na obťažovanie a pracovné spory. Diskrétnosť je nevyhnutná.[3]

Udržujte politiku otvorených dverí pre manažment a zamestnancov. Pracovníci spoločnosti, ako aj jej vedúci pracovníci by sa mali cítiť pohodlne, keď sa obracajú na oddelenie ľudských zdrojov so žiadosťou o pomoc.[4]

Uistite sa, že ste krížovo vyškolili členov personálneho tímu. Pomôže vám to pokryť dovolenky, dni práceneschopnosti a iné voľné dni. Nikto nebude musieť čakať na pomoc, ak niektorý z vašich zamestnancov chýba.

  • Umožnite členom tímu vášho oddelenia, aby sa navzájom školili. Tým zabezpečíte, že každý bude rozumieť základom práce každého človeka.

Podporujte odborný rast vo svojom tíme. Umožnite svojim zamestnancom personálneho oddelenia zúčastňovať sa na seminároch, kurzoch a stretnutiach, ktoré prehĺbia ich znalosti v oblasti ľudských zdrojov.[5]

  • Navrhnite príležitosti, ak sú v tíme slabé miesta. Ak sa napríklad na získavanie talentov nikto nešpecializuje, vyhľadajte kurzy alebo publikácie a odporučte ich svojmu tímu.
  • Informujte sa o vývoji a osvedčených postupoch v oblasti ľudských zdrojov. Pridajte sa k profesijným organizáciám, ako je napríklad Spoločnosť pre riadenie ľudských zdrojov (SHRM), prihláste sa na odber informačných bulletinov a nadviažte kontakty s inými manažérmi ľudských zdrojov.

Buďte dobrým príkladom. Ak si budete sami udržiavať profesionálne a pozitívne správanie, pomôže to aj vášmu oddeleniu. Tento postoj sa potom prenesie do celej spoločnosti.[6]

  • Dbajte na to, aby sa v rámci vášho oddelenia dodržiavali všetky firemné zásady a postupy. Vykonávajte revízie načas, dodržiavajte svoj rozpočet a podľa potreby podávajte správy vedeniu.
  • Referencie