Ako robiť samohlásky v posunkovej reči: 12 krokov (s obrázkami)

Chceli ste sa naučiť posunkovú reč, ale neviete, kde začať? Tento článok vám ukáže, ako sa znakujú všetky samohlásky v anglickom posunkovom jazyku, čo je skvelý začiatok pri učení sa abecedy posunkového jazyka. Môžete sa naučiť obidve alebo len jednu z nich, podľa toho, kde žijete. (Americký posunkový jazyk [alebo ASL] sa používa v Spojených štátoch a Kanade a hlásky sú rovnaké ako v írskom posunkovom jazyku, známom aj ako ISL. Britský posunkový jazyk [BSL] sa používa vo Veľkej Británii a hlásky v BSL sa zhodujú s hláskami používanými v NZSL [novozélandský posunkový jazyk] a austrálskom posunkovom jazyku [AUSLAN].

Metóda 1 z 2:Hlásky v BSL/AUSLAN a NZSL


Vedieť, ktorú ruku použiť. V britskom, austrálskom a novozélandskom posunkovom jazyku sa dominantná ruka používa na znakovanie na prsty nedominantnej ruky, ktoré tvoria „základ“ pre hlásky.

 • Ak ste ľavák, ako základnú ruku použite pravú ruku. [1]
 • Ak ste pravák, použite ľavú ruku ako základnú ruku na podpisovanie samohlások. [2]
 • Pri podpisovaní samohlások sa vyžaduje, aby ste ukazovákom ukázali na prsty druhej ruky, preto sa uistite, že máte dostatočnú obratnosť na vykonanie týchto znakov.


Podpíšte písmeno A. [3]
[4]
Vystrite dlaň nedominantnej ruky tak, aby bola otočená hlavne bokom, ale mierne naklonená smerom von k osobe pred vami. Pomocou ukazováka na dominantnej ruke umiestnite časť odtlačku prsta na palec nedominantnej ruky.

 • Nakloňte palec mierne dopredu, aby bolo druhej osobe jasné, že podpisujete písmeno A.
 • Dbajte na to, aby ostatné zostávajúce prsty na nedominantnej ruke zostali otočené smerom nahor a boli rovnomerne rozložené tak, aby bol znak ľahko zrozumiteľný.


Podpíšte písmeno E. [5]
[6]
Vystrite dlaň nedominantnej ruky tak, aby bola otočená hlavne bokom, ale mierne naklonená smerom von k osobe pred vami. Ukazovákom dominantnej ruky priložte časť s odtlačkom prsta na ukazovák nedominantnej ruky.

 • Nakloňte ukazovák nedominantnej ruky mierne dopredu, aby bolo druhej osobe jasné, že sa podpisujete písmenom E.
 • Uistite sa, že ostatné prsty na nedominantnej ruke smerujú nahor a sú rovnomerne rozložené, aby bolo znamenie ľahko zrozumiteľné.


Podpíšte písmeno I. [7]
[8]
Vystrite dlaň nedominantnej ruky tak, aby bola otočená hlavne bokom, ale mierne naklonená smerom von k osobe pred vami. Ukazovákom dominantnej ruky položte časť odtlačku na prostredník nedominantnej ruky.

 • Nakloňte prostredník nedominantnej ruky mierne dopredu, aby bolo druhej osobe jasné, že sa podpisujete písmenom I.
 • Uistite sa, že ostatné zostávajúce prsty na nedominantnej ruke smerujú nahor a sú rovnomerne rozložené tak, aby bol znak ľahko zrozumiteľný.


Podpíšte písmeno O. [9]
[10]
Držte dlaň svojej nedominantnej ruky tak, aby bola otočená hlavne bokom, ale mierne naklonená smerom von k osobe pred vami. Ukazovákom dominantnej ruky umiestnite časť odtlačku prsta na prstenník nedominantnej ruky.

 • Nakloňte prstenník na nedominantnej ruke mierne dopredu, aby bolo druhej osobe jasné, že podpisujete písmeno O.
 • Uistite sa, že ostatné zostávajúce prsty na nedominantnej ruke zostávajú otočené smerom nahor a sú rovnomerne rozložené, aby bolo možné znak ľahko pochopiť.


Podpíšte písmeno U. [11]
[12]
Vystrite dlaň nedominantnej ruky tak, aby bola otočená hlavne bokom, ale mierne naklonená smerom von k osobe pred vami. Ukazovákom dominantnej ruky priložte časť odtlačku prsta na malíček nedominantnej ruky.

 • Nakloňte malíček na nedominantnej ruke mierne dopredu, aby bolo druhej osobe jasné, že sa podpisujete písmenom U.
 • Uistite sa, že ostatné zostávajúce prsty na nedominantnej ruke zostávajú otočené smerom nahor a sú rovnomerne rozložené tak, aby bolo možné znak ľahko pochopiť.

Metóda 2 z 2:Samohlásky v ASL/ISL


Pochopte, že samohlásky v ASL a ISL nie sú rovnaké ako samohlásky v AUSLAN a BSL. V britskom, novozélandskom a austrálskom posunkovom jazyku sa pri podpisovaní samohlások používajú obe ruky, avšak v americkom posunkovom jazyku a írskom posunkovom jazyku sa samohlásky podpisujú len dominantnou rukou.

 • Ostatné písmená všetkých posunkových jazykov založených na angličtine nie sú univerzálne a každá krajina môže mať svoje vlastné jedinečné alebo odlišné znaky pre ostatné písmená abecedy, preto sa uistite, že ste preskúmali správne znaky pre miesto, kde žijete.


Podpíšte písmeno A. [13]
S dlaňou smerujúcou nahor a priamo k druhej osobe zovrite všetky prsty, akoby ste tvorili päsť. Palec nechajte otočený smerom nahor.


Podpíšte písmeno E. [14]
S dlaňou smerujúcou nahor a priamo pred osobou, ktorej sa podpisujete, prekrížte palec s dlaňou. Potom ohnite všetky zvyšné prsty len natoľko, aby sa končeky prstov dotýkali palca.

 • Neprekrižujte palec cez hornú časť ostatných prstov, pretože by ste sa tak podpísali pod písmeno S. Uistite sa, že je jasné, že podpisujete písmeno E.


Podpíšte písmeno I. [15]
S dlaňou smerujúcou nahor a priamo pred osobou, ktorej sa podpisujete, ohnite všetky prsty okrem malíčka v päsť. Nechajte malíček smerovať nahor, aby ste vytvorili písmeno I.


Podpíšte písmeno O. [16]
S dlaňou otočenou smerom nahor a stranou k osobe, ktorej sa podpisujete, vytvorte všetkými prstami vrátane palca tvar písmena „O“.

 • To by malo byť okrúhle a malo by tvoriť viditeľný kruhový tvar.

 • Podpíšte písmeno U. [17]
  S dlaňou smerujúcou nahor a priamo pred osobou, ktorej sa podpisujete, ohnite prstenník a malíček v päsť a prekrížte ich palcom. Ukazovák a prostredník nechajte smerovať nahor a spojte ich tak, aby medzi nimi nebola žiadna medzera.
 • Odkazy