Ako rozlíšiť dezert a pizzu: 8 krokov

Pri písaní môže byť ľahkou chybou zameniť slová púšť a dezert. Píšu sa veľmi podobne, majú buď jedno písmeno „s“, alebo dve. Aj keď je tento rozdiel malý, celý význam slova sa zmení v závislosti od toho, ktorý pravopis použijete. Naučte sa a precvičte si rozdiely medzi týmito dvoma slovami, aby ste pri písaní nepoužili nesprávne slovo.

1. časť z 2:Zapamätanie a naučenie sa slova „púšť“


Naučte sa používať slovo „púšť“. Slovo púšť možno použiť niekoľkými rôznymi spôsobmi, pričom môže fungovať ako podstatné meno alebo sloveso. Udržiavanie významov a spôsobov použitia tohto slova spojených s jeho pravopisom vám pomôže zapamätať si, kedy a ako ho používať.[1]

 • Púšť môže fungovať ako podstatné meno, ktoré označuje horúce, suché a vyprahnuté podnebie. Niekedy sa používa v prenesenom význame na označenie niečoho, čo je nudné a nezaujímavé alebo bez života, napríklad: „Moje rodné mesto je taká zábavná púšť.“[2]
 • Púšť môže fungovať ako sloveso s významom opustiť alebo utiecť. Tento význam pochádza z latinského slova desertus ktoré znamenalo „ľavý odpad.“ Príkladom tohto použitia by bolo „Strach ho prinútil opustiť svoje miesto“.
 • Púšť sa môže použiť aj na označenie toho, že si niekto alebo niečo zaslúžilo trest. Napríklad: „They got their just deserts.“[3]
  Tento význam pochádza zo starofrancúzskeho slova deservir, z ktorého tiež pochádza anglické slovo „deserve“ (zaslúžiť si).“


Zapamätajte si správnu výslovnosť. Hoci rozdiel vo výslovnosti medzi slovami „desert“ a „dezert“ môže byť nepatrný, naučenie sa tohto rozdielu vám môže pomôcť zapamätať si, kedy a ako používať slovo „desert“. Zapamätanie si výslovnosti vám môže pomôcť aj pri jasnej komunikácii, keď toto slovo použijete pri rozhovore.[4]

 • Pri opise podnebia alebo geografickej oblasti je dôraz na prvej slabike slova púšť. Vyslovuje sa DEZ-urt.
 • Keď používate slovo dezert na označenie toho, že niekto opustil nejaký post alebo že niekto dostal niečo zaslúžené, vyslovuje sa dez-URT.


Používajte len jedno písmeno „s“. Jediný rozdiel medzi týmito dvoma slovami, „púšť“ a „dezert“, je ten, že slovo púšť má len jedno písmeno „s“. Zapamätanie si tejto skutočnosti vám umožní oddeliť tieto dve slová a používať ich presne a vhodne. Pozrite si niektoré z nasledujúcich príkladov, v ktorých sa používa slovo púšť, aby ste sa naučili, kedy používať tento pravopis.

 • Cestovali cez púšť.
 • Vojak opustil svoje stanovište.
 • Dostali po zásluhe.


Vytvorte si mnemotechnickú pomôcku. Mnemotechnika je „trik“ alebo pomôcka, ktorá vám pomáha niečo si zapamätať.[5]
Aby ste si ľahšie zapamätali, že v slove púšť je len jedno „s“, môžete si predstaviť, že človek je solitárny v púšti. Alebo si môžete predstaviť púšť plnú Saguaro kaktusy, keďže Saguaro má tiež len jedno „s.“

 • Púšť je prázdne a suché miesto, ktoré má málo vody a iba jedno písmeno „s“.
 • Jedno písmeno „s“ púšťou.

2. časť z 2:Zapamätanie a naučenie sa slova „púšť“


Myslite na sladkosti. Slovo dezert je podstatné meno, ktoré označuje jedlo, zvyčajne veľmi sladkej chuti, podávané po jedle ako posledný chod. Spojením významu slova so spôsobom jeho písania sa môžete naučiť, kedy použiť správny pravopis.[6]

 • Slovo „dezert“ pochádza zo starého francúzskeho slova desservir to znamenalo „vyčistiť stôl“. Táto asociácia vám môže pomôcť zapamätať si, kedy toto slovo použiť.[7]


Zamerajte sa na výslovnosť. Nezabudnite, že slová dezert a desert sa vyslovujú odlišne. Ak budete mať na pamäti správnu výslovnosť, pomôže vám to zapamätať si, ako sa slovo píše. Pri používaní v reči vám správna výslovnosť tiež pomôže jasne vyjadriť váš význam.[8]

 • Dôraz je na poslednej slabike slova dezert.
 • Slovo dezert vyslovujte ako dez-URT.


Zapamätajte si dve písmená „s„s. Pri správnom písaní slova dezert majte vždy na pamäti, že toto slovo má dve s. Túto hláskovú podobu si môžete zapamätať tak, že ju budete používať vo vetách:

 • Zjedol som chutný dezert.
 • Po večeri sme jedli dezert.

 • Vytvorte mnemotechnickú pomôcku. Aby ste si zapamätali, že slovo „dezert“ sa píše s dvoma s, vymyslite niečo, čo vám pomôže spojiť toto písanie s významom, napr super sweet dessert“ alebo „Strawberry sundaes sú môj obľúbený dezert.“

  • Chutné dezerty sú také dobré, že potrebujú dve písmená „s“.
 • Odkazy