Ako sa ako dôchodca rozhodnúť, či kúpiť alebo prenajať byt

Pri rozhodovaní, či si ako dôchodca prenajmete alebo kúpite dom, je potrebné zvážiť mnoho faktorov. Budete pracovať s fixným príjmom, takže budete musieť urobiť rozumné rozhodnutia, ktoré vám umožnia pohodlne si rozložiť príjem počas rokov dôchodku. Snaha zistiť, ktorá možnosť je pre vašu situáciu najlepšia, môže byť zdrvujúca, ale ak zvážite svoje životné potreby, zdravotný stav a plány do budúcnosti a zrátate niektoré čísla špecifické pre vašu situáciu, môžete urobiť rozhodnutie, ktoré vám umožní užiť si dôchodok naplno.

Časť 1 z 3:Určenie vašich priorít

Zvážte, ako dlho plánujete zostať. Jednou z prvých vecí, ktoré by ste mali vziať do úvahy, keď sa rozhodujete, či si po odchode do dôchodku prenajmete alebo kúpite dom, je, ako dlho plánujete zostať. Čím kratší pobyt, tým menej výhod získate z kúpy nového domu. Vo všeobecnosti platí, že ak plánujete zostať v novom domove menej ako tri alebo štyri roky, prenájom bude lepšou voľbou.[1]
Dôveryhodný zdroj
Spotrebiteľské správy
Nezisková organizácia, ktorá sa venuje ochrane spotrebiteľov a testovaniu výrobkov
Prejsť na zdroj

Premyslite si, čo musíte mať. Bez ohľadu na to, pre ktorú možnosť sa rozhodnete, budete sa chcieť uistiť, že v novom domove máte všetky veci, ktoré chcete a potrebujete. Vytvorte si zoznam svojich povinných vecí a uistite sa, že miesto, kam sa rozhodnete presťahovať, obsahuje všetky tieto veci.[2]
Dôveryhodný zdroj
Spotrebiteľské správy
Nezisková organizácia, ktorá sa venuje ochrane spotrebiteľov a testovaniu výrobkov
Prejsť na zdroj

 • Ak ste napríklad väčšinu svojho dospelého života vlastnili dom, pravdepodobne ste si zvykli na každodenný luxus, ktorý nemusí byť nevyhnutne spojený s prenájmom. Váš zoznam povinných vecí môže zahŕňať veľký dvor, slobodu zariadiť si ho, ako chcete, alebo záhradu za domom. Možno nebudete schopní udržať si všetky tieto veci prenájmom.
 • Na druhej strane sa možno chcete zmenšiť, obmedziť svoje povinnosti alebo si umožniť flexibilitu pri cestovaní. V takom prípade môže byť dobrou voľbou prenájom.
 • Tak ako máte zoznam vecí, ktoré musíte mať pre svoj nový domov, môžete mať aj zoznam vecí, ktorými sa už nechcete zaoberať. Možno sa tešíte na to, že budete mať prenajímateľa, ktorý sa postará napríklad o opravy domu a úpravu terénu. Alebo sa možno tešíte na to, že budete mať fixné mesačné výdavky na bývanie. Prenájom by pre vás mohol byť dobrou voľbou. Prenájom môže byť spojený s menším množstvom vybavenia, ale aj s menšími povinnosťami.[3]

Zhodnoťte svoj zdravotný stav. Ďalším faktorom, ktorý rozhoduje o tom, či si po odchode do dôchodku kúpite alebo prenajmete byt, je váš zdravotný stav. Váš zdravotný stav môže ovplyvniť také veci, ako je vaša schopnosť udržať si domov, vaše predpokladané výdavky na liečbu v budúcich rokoch a možnosť, že sa budete musieť časom presťahovať do zariadenia pre seniorov.

 • Napríklad, ak ste v dobrej zdravotnej kondícii, starostlivosť o opravy a údržbu nemusí byť problémom, ak máte vlastný dom. Ak však nie ste v najlepšej zdravotnej kondícii, starostlivosť o tieto opravy môže byť pre vás príliš náročná.
 • Musíte tiež zvážiť, aký peňažný tok budete potrebovať na zdravotné problémy, pričom nezabúdajte, že táto suma sa bude v priebehu rokov pravdepodobne zvyšovať, pričom najdrahších bude posledných päť až sedem rokov vášho dôchodku.[4]

Premýšľajte o zanechaní dedičstva. Pre mnohých dôchodcov zohráva pri rozhodovaní o prenájme alebo kúpe veľkú úlohu to, či chcú alebo nechcú zanechať dedičstvo svojim deťom alebo vnúčatám. Ak plánujete zanechať dedičstvo, kúpa domu vám môže pomôcť vybudovať vlastný kapitál a zvýšiť sumu, ktorú môžete zanechať svojim blízkym. Ak však neplánujete zanechať dedičstvo, lepšou voľbou môže byť prenájom.[5]

2. časť z 3:Zostavenie rozpočtu

Určite si zdroje príjmov v dôchodku. Váš dôchodkový príjem bude pochádzať z viacerých rôznych miest. Aby ste si mohli vypočítať rozpočet na dôchodok, musíte si určiť všetky zdroje, z ktorých budete počas dôchodku poberať príjem. Zaškrtnite všetky nasledujúce možné zdroje príjmov:

 • Sociálne zabezpečenie – poskytuje ho federálna vláda, tento príjem sa hromadí počas vašich pracovných rokov
 • Dôchodok s definovanými dávkami – poskytuje ho váš zamestnávateľ, tento príjem je založený na dobe, ktorú ste odpracovali pre svojho zamestnávateľa, na tom, čo ste počas týchto rokov zarobili, a na veku, v ktorom ste odišli do dôchodku. Informujte sa na personálnom oddelení svojho zamestnávateľa, aby ste zistili, aký dôchodkový príjem budete dostávať.
 • Plán s definovanými príspevkami – najčastejšie 401k, tento zdroj príjmu je plán, ktorý ponúka váš zamestnávateľ a do ktorého môžete investovať svoje vlastné peniaze. Mnohí zamestnávatelia dorovnajú časť vašich investícií, ale na rozdiel od dôchodku so stanovenými dávkami vám zamestnávateľ negarantuje, koľko dostanete v dôchodku. To, čo dostanete, bude závisieť od toho, koľko ste investovali, kde bolo investované a ako dlho ste boli účastníkom plánu.
 • Vlastný majetok – ak vlastníte svoj dom, časom sa vám vytvorí vlastný kapitál. Tento vlastný kapitál môžete využiť v dôchodku predajom svojho domu alebo získaním spätnej hypotéky.[6]
  Dôveryhodný zdroj
  Regulačná agentúra pre finančný sektor
  Mimovládna organizácia zodpovedná za reguláciu maklérskych spoločností a burzových trhov
  Prejsť na zdroj
 • Úspory a investície – ide o vaše osobné sporiace účty a investície, ako sú akcie, dlhopisy a IRA.[7]

Zhromažďujte finančné informácie. Je nevyhnutné, aby ste si stanovili realistický rozpočet na dôchodok, ktorý vám pomôže pri rozhodovaní o prenájme alebo kúpe. Keď zistíte svoj celkový rozpočet na dôchodok, môžete sa rozhodnúť pre rozpočet na bývanie. Začnite zhromažďovaním všetkých relevantných materiálov a informácií, ako napr:

 • Vaše posledné bankové výpisy (za 6-12 mesiacov)
 • Posledné výpisy z kreditnej karty (za 6 až 12 mesiacov)
 • Vaše posledné dve výplatné pásky (pre vás aj vášho manžela/manželku)
 • Farebné zvýrazňovače (10-12)
 • Vaše daňové priznanie za predchádzajúci rok [8]

Identifikujte svoje fixné výdavky. Pomocou jedného zo zvýrazňovačov si prejdite späť svoje bankové výpisy a výpisy z kreditných kariet a označte všetky fixné výdavky. Ten zahŕňa všetky opakujúce sa mesačné, štvrťročné alebo ročné platby. Pre ešte efektívnejší rozpočet rozdeľte svoje fixné výdavky do troch skupín a každú skupinu označte zvýrazňovačom inej farby:

 • základné potreby – potraviny, bývanie, doprava, oblečenie, zdravotná starostlivosť
 • Nepodstatné mesačné výdavky – členstvo v telocvični, káblovka, mesačné predplatné
 • Potrebné nemesačné výdavky – daň z nehnuteľnosti, poistné, registrácia automobilu
 • Nezabudnite identifikovať všetky zmeny vo výdavkoch na zdravotnú starostlivosť vrátane nákladov na zubné, zrakové a sluchové poistenie. Keď odídete do dôchodku, váš predchádzajúci zamestnávateľ už s najväčšou pravdepodobnosťou nebude hradiť žiadne z vašich zdravotných odvodov.[9]

Pridajte voliteľné výdavky. Premyslite si, ako sa zmenia vaše výdavky po odchode do dôchodku. Po odchode do dôchodku budete mať pravdepodobne viac času na veci, ktoré vás bavia, ako je cestovanie, golf alebo návšteva kúpeľov. Tieto položky sa vo vašom rozpočte považujú za nepovinné výdavky. Uistite sa, že ste upravili svoje predpokladané výdavky tak, aby zahŕňali akékoľvek zvýšenie týchto činností.[10]

Vypočítajte si fixné a flexibilné výdavky. Musíte zistiť, koľko budete míňať na fixné výdavky, aby ste určili, koľko voľných peňazí budete mať na voliteľné výdavky. Potom môžete upraviť svoj rozpočet a nájsť miesta, kde môžete ušetriť, ak by ste chceli viac peňazí na flexibilné výdavky. Ak chcete určiť svoje fixné výdavky, postupujte takto:

 • Sčítajte svoje celkové výdavky.
 • Sčítajte svoje fixné výdavky.
 • Rozdeľte svoje fixné výdavky na celkové výdavky. Z odpovede sa dozviete, aká časť vášho dôchodkového príjmu pôjde na fixné výdavky, medzi ktoré patria aj prípadné náklady na bývanie.[11]

Určite svoj ročný rozpočet na bývanie. Keď ste zistili svoj celkový rozpočet a ročný rozpočet na dôchodok, vypočítajte si rozpočet na bývanie, ktorý vám pomôže pri rozhodovaní o prenájme alebo kúpe. Názory odborníkov sa trochu líšia, ale vo všeobecnosti odborníci odporúčajú vynaložiť 15 až 20 % ročného rozpočtu na bývanie, či už si ho prenajímate alebo kupujete.[12]
Posúďte toto číslo vo vzťahu k vašim fixným výdavkom. Je možné zaplatiť túto sumu na bývanie a zároveň sa dokážete držať svojho rozpočtu?

 • Ak číslo, ku ktorému ste dospeli, nie je realizovateľné, upravte svoj rozpočet a nájdite miesta, kde môžete ušetriť a znížiť výdavky.

Poraďte sa s finančným plánovačom. Ak sa vám to všetko zdá dosť zmätené, je to preto, že to môže byť. Hoci si môžete sami vypočítať približnú sumu, konzultácia s finančným plánovačom vám veľmi pomôže pri zisťovaní špecifík vašej situácie. Finančný plánovač vám môže pomôcť nielen určiť váš rozpočet, ale môže vám tiež poradiť, ako a kedy využiť vaše aktíva, aby ste z vašich dôchodkových prostriedkov získali čo najviac.

 • Pred stretnutím s finančným poradcom si napíšte zoznam otázok. To vám pomôže zabezpečiť, aby ste získali všetky potrebné informácie a dôkladne preskúmali svoje možnosti.
 • Niektoré otázky, ktoré by ste mohli zahrnúť, by mohli znieť: „Ako môžem čo najlepšie využiť svoj dôchodkový príjem?“ „Ako si môžem naplánovať neočakávané výdavky?“ a „Existujú iné spôsoby, ako môžem zvýšiť svoj dôchodkový príjem?“

3. časť z 3:Výber nového domova

Zvážte lokalitu. Možno sa budete chcieť po odchode do dôchodku presťahovať, aby ste boli bližšie k rodine alebo žili v teplejšom podnebí. Výber miesta na bývanie môže byť zložitý, pretože pri tomto rozhodovaní je potrebné zvážiť mnoho vecí. Okrem toho sa náklady na prenájom alebo kúpu, ktoré sú veľmi dôležitou premennou pri odchode do dôchodku, budú meniť v závislosti od toho, v ktorej časti krajiny sa nachádzate. Niektoré veci, ktoré treba zvážiť pri výbere lokality, zahŕňajú:

 • Sú v blízkosti kvalitné zdravotnícke zariadenia?
 • Sú dostupné všetky rekreačné aktivity, ktorých sa chcete zúčastňovať počas dôchodku?
 • Chcete sa presťahovať bližšie k rodine?
 • Uvažujete o práci na čiastočný úväzok? Ak áno, hľadajte miesta s nízkou mierou nezamestnanosti a rastúcou ekonomikou.[13]
 • Vo všeobecnosti je prenájom lacnejší ako kúpa na oboch pobrežiach a kúpa je zvyčajne lacnejšia ako prenájom v strede krajiny.[14]
 • Lokalita je dôležitejšia ako samotná nehnuteľnosť. Pozrite sa na okolie, blízke mesto a dokonca aj okres.[15]
  Odborný zdroj
  Nathan Miller
  Špecialista na správu nehnuteľností
  Rozhovor s odborníkom. 15. októbra 2018.

Prediskutujte svoje možnosti so svojou druhou polovičkou a rodinou. Pri výbere domu musíte zohľadniť aj potreby a želania vašej drahej polovičky a rodiny. Porozprávajte sa s nimi o tom, čo musia mať a kde by chceli bývať.

 • Položte svojej drahej polovičke otázky typu: „Kde si predstavuješ, že budeme žiť po odchode do dôchodku??“ „Čomu by ste sa chceli venovať viac, keď odídete do dôchodku?“ alebo „Aké sú vaše tri najdôležitejšie veci, ktoré musíme mať pre náš nový domov?“
 • Ak sa plánujete presťahovať bližšie k rodine, nezabudnite prediskutovať hranice. Napríklad, hoci vaše deti a vnúčatá budú nepochybne radi, že budete bližšie, presťahovať sa do rovnakej štvrte ako oni by mohlo byť príliš blízko.

Nájdite dobrého realitného makléra. Keď zúžite okruh miest, kde by ste chceli bývať, budete potrebovať dobrého realitného makléra, ktorý vám pomôže nájsť miesta, ktoré vyhovujú vášmu rozpočtu a potrebám. Najdôležitejšie je, aby ste potrebovali skúseného realitného agenta, ktorý je etický a dobre pozná danú oblasť. Pri hľadaní realitného agenta postupujte nasledovne:

 • Požiadajte o odporúčania alebo ich vyhľadajte na internete. Dobrí realitní makléri budú mať veľa spokojných zákazníkov, ktorí sa radi pochvália ich schopnosťami.
 • Vyhľadajte si na internete najlepšie realitné spoločnosti v okolí a pozrite si životopisy a recenzie ich zamestnancov, aby ste získali predstavu, ktorý realitný maklér by mohol byť pre vás vhodný.
 • Požiadajte o odporúčania od iných realitných profesionálov. Ak máte v súčasnej lokalite skvelého realitného makléra, opýtajte sa ho, či nevie o nejakých dobrých realitných makléroch vo vašej novej lokalite. Profesionáli zvyčajne radi odporučia klientov na schopných spolupracovníkov.
 • Je rozdiel medzi realitným maklérom a realitným agentom. Realitní makléri patria do Národnej asociácie realitných kancelárií a zaväzujú sa dodržiavať etický kódex. Realitní agenti však takýto prísľub nedávajú.[16]

Zobraziť nehnuteľnosti. Bez ohľadu na to, či uvažujete o prenájme alebo kúpe, pri obhliadke potenciálnych nehnuteľností sa snažte byť dôkladní. Strávte čas prechádzaním celého domu a robte si poznámky o tom, čo sa vám páči, čo sa vám nepáči, a o všetkých obavách alebo problémoch, ktoré ste si všimli. Aby ste mohli určiť, či je tento dom pre vás vhodný, zvážte nasledujúce skutočnosti:

 • Je v dome niečo vlhké? Je budova stavebne zdravá? Sú okenné rámy v dobrom stave? Ako stará je strecha a či je neporušená?
 • Je k dispozícii dostatok úložného priestoru? Sú izby dostatočne priestranné pre vaše potreby? Je dostatok elektrických zásuviek? A či sú v dobrom stave? Aké je okolie?
 • Pred kúpou si vždy aspoň raz prezrite dom.[17]
  Odborný zdroj
  Nathan Miller
  Špecialista na správu nehnuteľností
  Rozhovor s odborníkom. 15. októbra 2018.
 • Pri obhliadke nehnuteľnosti si urobte video, ako ňou prechádzate. Takto môžete neskôr skontrolovať zábery.[18]
  Zdroj experta
  Nathan Miller
  Špecialista na správu nehnuteľností
  Rozhovor s odborníkom. 15. októbra 2018.

Výpočet mesačných nákladov na vlastníctvo domu. Keď na to príde, skutočné prepočítanie čísel vám môže poskytnúť najlepšiu predstavu o tom, či je pre vás najvhodnejší prenájom alebo kúpa (aspoň z finančného hľadiska). Keď ste zúžili svoje hľadanie na niekoľko domov, vypočítajte si mesačné náklady na vlastníctvo domu. Na tento účel musíte vziať do úvahy transakčné náklady na kúpu domu, poistenie a dane z nehnuteľnosti, náklady na údržbu a opravy, poistenie vlastníkov bytov a náklady obetovanej príležitosti, ktoré vzniknú viazaním vašich peňazí pri kúpe nového domu. Môže to byť veľmi zložité a bude sa to líšiť v závislosti od faktorov, ako je napríklad miesto, kde kupujete dom, a aktuálny stav na trhu s bývaním, ale ako všeobecné vodítko môžete použiť nasledujúce čísla:

 • Vo všeobecnosti odborníci tvrdia, že môžete očakávať, že na každých 100 000 dolárov hodnoty vášho domu vynaložíte približne 834 dolárov mesačne na náklady na prenájom. Napríklad dom v hodnote 300 000 USD by priniesol mesačné náklady na vlastníctvo vo výške približne 2 500 USD (834 USD x 3). Čísla v tomto príklade boli vypočítané za predpokladu, že majitelia domu budú vo svojom dome bývať 10 rokov.[19]

Určite mesačné náklady na prenájom. Keďže s prenájmom je spojených len málo dodatočných nákladov, ako napríklad údržba a opravy, dane a podobne, určenie vašich mesačných nákladov na prenájom je pomerne jednoduché. Tieto náklady budú jednoducho predstavovať sumu, ktorú budete musieť každý mesiac zaplatiť na nájomnom.[20]

 • Pri hľadaní vhodného prenájmu majte na pamäti svoje životné potreby a želania.
 • Zvážte tiež, že náklady na prenájom sa vo všeobecnosti z roka na rok zvyšujú, takže pravdepodobne nebudete platiť rovnakú sadzbu po 10 rokoch.[21]

Porovnajte náklady. Po určení mesačných nákladov na vlastný dom aj na prenájom porovnajte tieto dve možnosti a zistite, ktorá je lacnejšia. Napríklad dom v hodnote 300 000 dolárov by mohol generovať náklady na vlastníctvo vo výške približne 2 500 dolárov mesačne. Ak nájdete dom, ktorého mesačné náklady na prenájom sú nižšie ako 2 500 USD, prenájom môže byť pre vás lepšou voľbou.

 • Zisťovanie nákladov na vlastníctvo domu v porovnaní s prenájmom môže byť mätúce. Našťastie, online hypotekárne kalkulačky a kalkulátory nájomné vs.-kúpa nástrojov vám to môže výrazne uľahčiť. Denník New York Times má vynikajúci online prehľad nájomného a.-kúpiť nástroj, ktorý vám môže pomôcť pri týchto rozhodnutiach.[22]
  Dôveryhodný zdroj
  Spotrebiteľské správy
  Nezisková organizácia, ktorá sa venuje ochrane spotrebiteľov a testovaniu výrobkov
  Prejsť na zdroj
 • Zvážte výhody a nevýhody každého z nich. Prenájom aj kúpa majú svoje finančné výhody aj nevýhody, na ktoré musíte myslieť aj vy. To, že prenájom je lacnejšia možnosť, nemusí nevyhnutne znamenať, že je pre vás najlepšou voľbou, a naopak. Zvážte výhody a nevýhody každého z nich, aby ste mohli určiť, ktoré riešenie má pre vás najväčší zmysel.

  • Výhody vlastníctva domu: za svoje peniaze môžete zvyčajne získať viac a môžete budovať vlastný kapitál[23]
  • Nevýhody vlastníctva domu: prináša so sebou finančné riziká, ako sú výkyvy trhovej hodnoty a inflácia, ste zodpovední za náklady na opravy a údržbu a vaše mesačné náklady budú pravdepodobne kolísať[24]
  • Výhody prenájmu: suma zaplatená za prenájom sa nebude meniť z mesiaca na mesiac, prenajímateľ sa postará o náklady na opravy a všeobecnú údržbu a prenájom vám uvoľní peniaze, ktoré môžete investovať alebo použiť na iné výdavky[25]
  • Nevýhody prenájmu: nájomné sa bude časom pravdepodobne zvyšovať a pri prenájme domu nedochádza k vyrovnávaciemu nárastu vlastného kapitálu, ako je to pri kúpe[26]
 • Referencie