Ako sa modliť k Panne Márii: 4 kroky

Modlitby k Panne Márii sú pre katolíkov často dôležité. Jej nežná, súcitná láska je k dispozícii každému, kto je akejkoľvek viery.

Kroky

Zdravas Mária: „Zdravas, Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnikov teraz i v hodine našej smrti. Amen.“[1]

Salve Regina: „Buď pozdravená, naša Kráľovná a Matka požehnaná! Radosť, keď všetko bolo smutné, Život a nádej si dala ľudstvu, Matka našej radosti! Deti hriešnej Evy, bezhriešna Eva, spriateľ sa s nami, vyhnanými v tomto slzavom údolí; silu a útechu nám pošli! Modli sa za nás, patrónka, buď našou útechou! Veď nás domov, aby sme videli tvojho Syna, Ježiša, našu spásu! Milostivá si, plná milosti, Milujúca ako nikto iný, Radosť neba a radosť zeme, Mária, Božia vlastná Matka!

Modlitba k Márii Najsvätejšieho Srdca: „Nežná Matka, aká si krásna a sladká. Tvoje svetlo je všade. Neexistuje miesto, kde by nemohla žiariť. Skrze teba sa zmätok mení na požehnané more pokoja. Skrze teba sa dejú zázraky všetkého druhu. Svätá Matka nežnosti a jednoduchosti, Ty žiariš svojou mocou Do tisícov možností sveta; Do srdca nevinného, Do srdca pochybujúceho, Do srdca toho, kto ťa obviňuje a pomenúva, Do srdca všetkých, ktorí ťa milujú. Tvoja moc je nekonečná. Svätá Matka, odovzdávam sa ti, Tvojej sladkosti. Ty si med, ktorý vyteká z môjho srdca. Mia Mater, Svetlo súcitu, Zdravas‘!“

Mnohí ľudia sa rozhodnú modliť sa k Panne Márii v desiatkoch, čo znamená recitovať „Zdravas Mária“ v skupinách po desiatich.

Ružencová modlitba

Ruženec v angličtine

Ruženec v latinčine

Odkazy