Ako sa naučiť pracovať v počítačovej sieti: 14 krokov (s obrázkami)

Počítačové siete zohrávajú zásadnú úlohu v mnohých aspektoch nášho každodenného života, od našich domovov cez pracoviská až po verejné priestory. Hoci sa počítačové siete môžu zdať ako rozsiahla a mätúca téma, môžete sa začať učiť, ako sa orientovať v tejto oblasti, a to tak, že začnete so základmi a potom sa budete učiť ďalej vlastným tempom. Ak ste boli vždy zvedaví, ako začať, a dúfate, že sa dozviete, čo je to počítačová sieť, ste na správnom mieste![1]

Metóda 1 z 2:Kľúčové pojmy a termíny

Počítačové siete: počítačová sieť sa vzťahuje na prepojenie dvoch alebo viacerých počítačov na zdieľanie súborov alebo iných zdrojov. Počítače môžu byť pripojené buď pomocou káblov, alebo bezdrôtovo (i.e. prostredníctvom WiFi). Keď sú počítače prepojené, môžu komunikovať mnohými užitočnými spôsobmi, ktoré sú nevyhnutné pre každodenný život – napríklad posielanie e-mailov, tlač dokumentov, zdieľanie zvuku a videa, nakupovanie online a dokonca aj samotné vyhľadávanie na internete. Existuje mnoho typov počítačových sietí, ktoré slúžia na rôzne účely a používajú sa v rôznych kontextoch.[2]

 • Počítačové siete môžu byť vytvorené z hardvéru, ako sú káble, optické vlákna a smerovače.
 • Počítačové siete sa môžu skladať aj zo softvéru, napríklad z operačných systémov.
 • Počítačové siete sa pri komunikácii riadia protokolmi (súbormi pravidiel o tom, ako sa majú odosielať a prijímať údaje).[3]

LAN (lokálna sieť): sieť LAN spája počítače na kratšie vzdialenosti alebo menšie plochy, napríklad v školskej alebo kancelárskej budove. Sieť LAN býva lacnejšia, pretože je zostavená z lacnejšieho hardvéru, ako sú ethernetové káble, a poskytuje aj vyššiu bezpečnosť a rýchlosť. Zvyčajne sú v súkromnom vlastníctve.[4]

 • Sieť WLAN je bezdrôtová verzia siete LAN.
 • Mnohé počítačové siete sú definované geografickým rozsahom.

WAN (rozsiahla sieť): WAN spája počítače na väčšie vzdialenosti, napríklad zo štátu do štátu alebo z kontinentu na kontinent. Internet je v skutočnosti najväčšia sieť WAN a spája miliardy počítačov na celom svete! Ďalším príkladom použitia siete WAN je, keď sa hlavná kancelária spája s pobočkami po celej krajine. Sieť WAN býva drahšia, vyžaduje si viac bezpečnostných opatrení a je v kolektívnom vlastníctve.[5]

 • Väčšina sietí WAN sa skladá z prepojených sietí LAN.[6]
 • Siete WAN sa často používajú v obchodnom alebo podnikovom kontexte.

MAN (metropolitná sieť): MAN spája počítače v rámci metropolitnej oblasti, napríklad mesta. Zvyčajne sú väčšie ako siete LAN, ale menšie ako siete WAN. Keďže sú menšie ako siete WAN, bývajú rýchlejšie. Mestá a vlády zvyčajne spravujú siete MAN – napríklad na monitorovanie dopravy a riešenie nehôd.[7]

 • Siete MAN sa tiež skladajú z prepojených sietí LAN.

PAN (personal area network): PAN slúži len jednej osobe, napríklad vám; ak sa napríklad váš smartfón, tablet a notebook navzájom spoja a zdieľajú údaje – ako keď synchronizujete fotografie vo všetkých troch zariadeniach – potom tvoria PAN. siete PAN zvyčajne používajú technológiu Bluetooth, pretože poskytuje pohodlnú komunikáciu na krátku vzdialenosť.[8]

 • PAN môžu byť buď káblové (napr.g. prostredníctvom USB) alebo bezdrôtovo (e.g. Bluetooth).
 • WPAN je názov pre bezdrôtovú verziu siete PAN.

IP adresa (adresa internetového protokolu): adresa IP je jedinečné číslo, ktoré má každé zariadenie pripojené k sieti. IP adresa slúži na identifikáciu toho, čo je hostiteľská sieť a kde sa konkrétne zariadenie nachádza v hostiteľskej sieti, čo pomáha uľahčiť komunikáciu medzi zariadeniami, aby sa informácie dostali na správne miesto.[9]

 • IP adresu si môžete predstaviť ako poštovú adresu.

Uzly: uzol je spojovací bod v sieti, ktorý prijíma, odosiela, vytvára a ukladá údaje. Uzol môže spracovávať a posielať informácie ktorémukoľvek inému uzlu. Uzly tiež vyžadujú, aby ste pred získaním prístupu k informáciám poskytli svoju identifikáciu, napríklad adresu IP.[10]

 • Napríklad počítače aj tlačiarne sa považujú za uzly.

smerovač: fyzické alebo virtuálne zariadenie, ktoré posiela informácie medzi sieťami vo forme dátových paketov. Pomáha usmerňovať prevádzku tak, aby sa informácie dostali k svojmu cieľu najlepším spôsobom. smerovače treba odlišovať od prepínačov, ktoré posielajú informácie medzi uzlami v jednej sieti.[11]

 • Napríklad smerovač by bol aktívny, keď chcete vytlačiť dokument (zabezpečil by, aby sa dokument dostal do tlačiarne a nie do reproduktora).
 • Smerovač by bol aktívny aj vtedy, keď niečo vyhľadávate v službe Google (zabezpečil by, aby sa vaše vyhľadávanie dostalo na servery spoločnosti Google).

Architektúra P2P (peer-to-peer): v počítačových sieťach architektúra znamená fyzický a logický rámec siete. V rámci prvého typu, ktorý sa nazýva P2P, sú dva pripojené počítače „rovnocenné“ a majú rovnaké právomoci. Z tohto dôvodu nie je potrebný centrálny server a oba počítače môžu navzájom zdieľať zdroje.[12]

 • Siete P2P sú zvyčajne lacnejšie na implementáciu.

Architektúra klient-server: v sieti klient-server je jeden počítač „klient“ (počítač, ktorý požaduje službu alebo potrebuje k nej prístup) a druhý je „server“ (počítač, ktorý službu poskytuje alebo na ňu odpovedá). Zdroje nie sú zdieľané a klienti v sieti musia komunikovať s ostatnými klientmi prostredníctvom servera.[13]

 • Siete typu klient-server sa nazývajú aj viacúrovňové modely.
 • Siete typu klient-server sú zvyčajne drahšie na implementáciu.

Metóda 2 z 2: Získavanie ďalších informácií o počítačových sieťach

Prihláste sa na online kurz. Ak máte záujem dozvedieť sa viac a hlbšie o mnohých zložkách počítačových sietí, napríklad o viacerých typoch sietí, architektúrach a bezpečnostných prvkoch, je k dispozícii množstvo online kurzov (niektoré sú bezplatné, iné platené). Tieto kurzy vám poskytnú možnosť vyskúšať si praktické projekty a získať spätnú väzbu na svoju prácu a väčšina z nich nevyžaduje žiadne skúsenosti. Môžete si vybrať program, ktorý najlepšie vyhovuje vašim vzdelávacím cieľom.[14]

 • Niektoré príklady možností online kurzov zahŕňajú Coursera (https://www.coursera.org/learn/computer-networking) a program MIT OpenCourseWare (https://ocw.mit.edu/courses/electrical-engineering-and-computer-science/6-829-computer-networks-fall-2002).
 • Prihlásením sa na online kurz môžete mať aj možnosť komunikovať s ostatnými, ktorí sa zaujímajú o rovnakú tému. Ak vám niečo nejde, môžete požiadať o pomoc svojich kolegov.

Absolvujte osobné kurzy. Ak sú vo vašom okolí k dispozícii a dostupné osobné kurzy týkajúce sa počítačových sietí alebo sú dostupné, môžu byť ďalšou skvelou možnosťou, ako sa hlbšie ponoriť do oblasti počítačových sietí. Môžete skúsiť navštíviť webovú stránku miestnej inštitúcie, kde by ste chceli navštevovať prezenčné kurzy, a pozrieť si ich ponuku kurzov, ktoré sú často uvedené online.

 • Ak ste študentom univerzity, môžete v rámci výučby absolvovať príslušné kurzy, aj keď to nie je váš hlavný študijný odbor. Ak máte menej času alebo nechcete negatívne ovplyvniť svoj GPA, môžete dokonca kurz auditovať (navštevovať hodiny bez toho, aby ste dostali známku). Mali by ste sa však informovať na svojej vysokej škole o konkrétnych pravidlách.[15]
 • Ak nie ste študentom vysokej školy, môžete stále navštevovať kurzy prostredníctvom miestnej vysokej školy na základe jednotlivých kurzov (napríklad ako externý študent), ale pravdepodobne za ne budete musieť platiť – opäť sa informujte na svojej inštitúcii, aké možnosti máte k dispozícii.[16]

Pozrite si vzdelávacie videá. Videá môžu byť mimoriadne užitočným spôsobom, ako vizuálne vidieť a naučiť sa, ako sa realizujú počítačové siete, a na internete je k dispozícii mnoho vynikajúcich výukových programov a videosérií, napríklad na portáli Youtube. Tieto videá tiež pokrývajú širokú škálu informácií, od základov až po pokročilejšie koncepty.

 • Prečítajte si základné materiály. Okrem štruktúrovaných kurzov a videí existuje aj mnoho kníh a webových stránok, ktoré poskytujú podrobné a užitočné informácie o počítačových sieťach. Tieto materiály môžu slúžiť buď ako východiskový bod, alebo ako spôsob, ako doplniť to, čo ste sa naučili inými prostriedkami.

  • Ďalšie informácie nájdete v našich článkoch o počítačových sieťach!
  • IBM aj Microsoft na svojich webových stránkach poskytujú aj prehľad počítačových sietí a vysvetľujú niektoré kľúčové pojmy a koncepcie.
 • Odkazy