Ako sa povie krásne po arabsky

Arabčina je rozšírená na Blízkom východe a v severnej Afrike. Vo väčšine arabských krajín môžete povedať „jameel“ (جميل), ak chcete označiť muža, a „jameela“, ak chcete označiť ženu. Vyslovujte „ja-meela“ alebo „jah-meela“, ale majte na pamäti, že ľudia v niektorých oblastiach vyslovujú toto slovo s tvrdým „J“ – napríklad „gah-meela“.

Kroky


Povedzte „jameel“, ak chcete označiť muža, alebo „jameela“, ak chcete označiť ženu. V arabčine sa to priamo prekladá ako „krásny“.[1]
Vyslovujte „jah-meel“ alebo „jah-meel-ah“. Arabský znak je: جميل.

  • Niektorí arabsky hovoriaci (napr.g. Egypťania) majú tendenciu vyslovovať toto slovo s tvrdým „J“, ako napríklad „gah-meel“ alebo „gah-meelah“. Uvedomte si, že ľudia si o vás môžu vytvoriť domnienku, ak slovo vyslovíte určitým spôsobom. Predtým, ako začnete hovoriť, pozorne počúvajte a snažte sa brať podnety z okolia.[2]
  • Majte na pamäti, že „jameel“ a „jameela“ sú len fonetické aproximácie arabského slova (جميل). V arabčine existuje jeden oficiálny spôsob písania týchto slov, ale môžete sa stretnúť s rôznymi prijateľnými anglickými pravopismi: jamila, jameelah, gamila, gameela atď. Dôležité je, aby ste vedeli, ako ho povedať.[3]


Nehovorte „jameel“ alebo „jameela“ o veciach, ktoré sú krásne len na povrchu. Keď Arabi povedia „džamel“, myslia tým viac ako len „pekný“. Tento výraz sa vzťahuje na hlbokú, vnútornú krásu, ako napríklad „v tebe je niečo krásne“. Rešpektujte toto slovo a kultúru tým, že niečo nazvete „jameel“ len vtedy, ak ste skutočne ohromení jeho vnútornou krásou.[4]


Povedzte „Antee jameela“ (žena) alebo „Enta jameel“ (muž), čo znamená „si krásna“. Vyslovujte ho „an-tay jah-meelah“ (ženy) alebo „enta jah-meel“ (muži).

  • Dávajte si pozor na slová. Ženy oslovujte „jameela“ len vtedy, ak ich poznáte alebo sa s nimi stretávate oficiálne. Nechoďte to hovoriť ženám, ktoré nepoznáte, lebo by si mohli myslieť, že máte voči nim zlé úmysly.
  • Nazvať ženu „ya amar“ (يا قمر) vo význame „môj mesiac“ alebo „moja najkrajšia“. Vyslovujte „ya kamar“. Toto je silná fráza, preto ju používajte len vtedy, ak ju myslíte naozaj vážne.[5]

  • Všimnite si, že „jameel“ sa niekedy používa aj vo význame „dobrý“. Povedzte „hatha jameel“ alebo „da gameel“, ak sa vám niečo páči a myslíte si, že je to dobré alebo krásne. Vyslovte ho „hah-thuh jah-meel“.
  • Odkazy