Ako sa prestať sťažovať (kresťanstvo): 11 krokov

Biblia hovorí: „Všetko robte bez sťažovania sa a hádok, aby ste sa stali bezúhonnými a čistými, Božími deťmi bez chyby v pokrivenom a pokrivenom pokolení. Potom budeš medzi nimi žiariť ako hviezdy na oblohe, keď sa budeš pevne držať slova života.“ (Filipským 2,14.15). Izraelské zástupy sa veľa sťažovali, keď boli na púšti, po tom, čo ich Boh vyslobodil z Egypta. Niektorí hovoria, že to bol hlavný dôvod, prečo ich Boh 40 rokov nepustil do zasľúbenej krajiny. Biblia hovorí v ,,Ľud sa v Pánovom sluchu sťažoval na svoje nešťastie, a keď to Pán počul, vzplanul jeho hnev a Pánov oheň sa medzi nimi rozhorel.“ (Čísla 11). Sťažovanie Boha hnevá, pretože potom ste nevďační za všetko, čo vám dal. Máte problém so sťažovaním sa a myslíte si, že vám to môže brániť vstúpiť do vašej „zasľúbenej krajiny“??“ Tu je niekoľko tipov, ako sa môžete naučiť prestať sa sťažovať.

Kroky

Buďte vďační: „Ďakujte za všetky okolnosti, lebo to je Božia vôľa pre vás v Kristovi Ježišovi.“ (1 Tesaloničanom 5). Uvažujte tiež: „Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý. Jeho láska trvá naveky.“ (Žalm 136). Ako kresťania máme byť vďační za veľa vecí; za to, že nám bolo odpustené, za nádej, že raz budeme v nebi, za to, že sme Božie dieťa atď. Okrem toho niektorí hovoria, že ak máte kde bývať a máte auto, ste bohatší ako veľké percento ľudí na svete.

Veďte si denník vďačnosti. Ak máte tendenciu zabúdať na všetky požehnania vo svojom živote, skúste si ich každý deň zapisovať. Každý deň si napíšte 10 vecí, za ktoré ste vďační. To vám s najväčšou pravdepodobnosťou výrazne zlepší náladu a schopnosť vidieť viac vecí, za ktoré môžete byť vďační.

Naučte sa radovať zo všetkých vecí: „Radostné srdce je dobrý liek, ale zdrvený duch vysušuje kosti.“ (Príslovia 17, 22). Pavol napísal: „Radujte sa vždy v Pánovi. Zopakujem to ešte raz: Radujte sa!“ (Filipským 4,4). Pavol to napísal, keď bol vo väzení. Ak si teda dokázal povedať, aby sa radoval v takých hrozných podmienkach, môžete si to povedať aj vy, bez ohľadu na to, v akom stave sa práve nachádzate.

  • Šťastie a radosť sú voľbou. Môžete si vybrať, či chcete byť spokojní so svojím životom, alebo sa môžete rozhodnúť, že nebudete. Spomeňte si tiež na verš: „Radosť z Pána je vašou silou.“ Ak chcete mať silu pre svoj život, rozhodnite sa pre tlmenú radosť a spokojnosť bez ohľadu na to, čo sa deje.

Naučte sa byť spokojní so svojím životom. Nikto nie je dokonale spokojný so svojím životom. Všetci ľudia takmer inštinktom vedia, že život nie je taký, aký by mal byť. Časť z nás vie, že sme boli stvorení pre rajskú záhradu, ale náš súčasný svet nie je vôbec taký, ako bola rajská záhrada. Naučiť sa byť spokojný je však stále možné.

  • Pavol povedal: „Viem, čo je to byť v núdzi, a viem, čo je to mať dostatok. Naučil som sa tajomstvo, ako byť spokojný v každej situácii, či už som dobre nasýtený alebo hladný, či žijem v hojnosti alebo v nedostatku.“ Aj Pavol sa musel naučiť byť spokojný. Nikto sa nenarodil s vrodeným umením byť vždy spokojný, ale môžeme sa to naučiť.
  • Ďalší skvelý verš znie: „zbožnosť so spokojnosťou je veľký zisk.“ Ak sa naučíte chváliť Boha za svoj život taký, aký je teraz, namiesto toho, aby ste si stále želali, aby bol iný, budete sa oveľa menej sťažovať na veci.

Doprajte si dostatok spánku. Svet je vždy o niečo šedivejší, keď si unavený. Ak sa cítite skleslo, skúste si pekne a dlho zdriemnuť. Väčšina ľudí sa po dobrom spánku cíti oveľa lepšie. Dôverujte Pánovi: „Márne vstávate skoro a zostávate hore dlho do noci, namáhate sa, aby ste mali čo jesť – veď On (Boh) dáva spať tým, ktorých miluje.“ (Žalm 127). Boh by chcel, aby ste každú noc spali 8 alebo 9 hodín. Nedovoľte, aby vám chýbal spánok. Oveľa menej sa budete sťažovať, ak budete vždy dobre oddýchnutí.

Upravte svoj myšlienkový život. Skúste častejšie premýšľať o tom, na čo myslíte. Naše slová sú diktované našimi myšlienkami. Môžete sa prinútiť myslieť pozitívnejšie. Môžete sa prinútiť myslieť skôr na dobré veci ako na negatívne. Ovládajte svoje myšlienky namiesto toho, aby ste nechali svoje myšlienky ovládať vás.

  • Uvažujte: „Čokoľvek je pravdivé, čokoľvek je ušľachtilé, čokoľvek je správne, čokoľvek je čisté, čokoľvek je milé, čokoľvek je obdivuhodné – ak je niečo vynikajúce alebo chvályhodné -, myslite na takéto veci.“ (Filipským 4,8). Ak budete myslieť len na to, čo je pravdivé, ušľachtilé, správne, čisté, krásne, obdivuhodné, vynikajúce a chvályhodné, nebudete mať vo svojich myšlienkach miesto na to, aby ste mysleli na to, čo je falošné, nesprávne, nečisté, škaredé alebo nie je obdivuhodné.

Buďte pokorní. Sťažovanie často pochádza z nášho vlastného ega a pýchy. Myslíme si, že veci by mali byť istým spôsobom, alebo si myslíme, že si zaslúžime viac, ako dostávame, a tak sa sťažujeme, že veci nezodpovedajú našim vysokým štandardom. Ale: „Nemyslite si o sebe viac, ako by ste mali, ale radšej o sebe zmýšľajte s triezvym úsudkom, podľa viery, ktorú Boh každému z vás rozdelil.“ (Rimanom 12,3). Nemyslite si o sebe, že ste viac, než ste. Bolo by dobré prestať si myslieť, že si zaslúžite zvláštne zaobchádzanie alebo honosné veci.

  • Pozrite sa radšej na pokornú realitu toho, kto ste, než aby ste si mysleli, že ste niekto väčší, než ste. S pokorou si povedzte: „Ani neviete, čo sa stane zajtra. Aký je váš život? Ste hmla, ktorá sa na chvíľu objaví a potom zmizne.“ (Jakub 4,14). Skutočnosť je taká, že náš život je veľmi krehký a konečný. Naozaj nemôžeme s istotou očakávať ani to, že zajtra budeme nažive, nehovoriac o tom, že zajtrajšok bude naším najlepším dňom v živote.

Znížte svoje očakávania. Možno máte príliš vysoké očakávania, ako by mali veci vo vašom živote prebiehať. Ale namiesto toho, aby ste veľa očakávali, buďte šťastní, ak dostanete v živote niečo dobré. Ako kresťanovi nám pomáha uvedomiť si, že sme si zaslúžili zomrieť za svoje hriechy, ale Boh prejavil svoju milosť, keď poslal svojho syna, aby za nás zomrel. To, že v živote dostaneme niečo skvelé, je skutočnosť, že dostávame oveľa viac, než si zaslúžime. Urobte všetko, čo môžete, ale očakávajte menej, ako ste dúfali, a pravdepodobne budete šťastnejší. Očakávajte príliš veľa a pravdepodobne budete nešťastní. Potom sa budete oveľa častejšie sťažovať, čo nepomôže, ale môže spôsobiť väčšiu nespokojnosť.

Dištancujte sa od všetkého, čo vás trápi. Ak je to osoba, ktorá vás núti sťažovať sa, ak môžete, zdravo si od nej oddýchnite. Ak je to vaša práca, ktorá spôsobuje, že sa viac sťažujete, zvážte zmenu zamestnania. Ak môžete zmeniť čokoľvek, čo vás obťažuje, tak to zmeňte. Ak nie, naučte sa opakovať modlitbu pokoja: „Bože, daj mi pokoj prijať veci, ktoré nemôžem zmeniť, odvahu zmeniť veci, ktoré zmeniť môžem, a múdrosť, aby som vedel rozlíšiť.“ Amen.

Vyslovte slová viery. Namiesto toho, aby ste očakávali a hovorili o najhoršom možnom scenári, premýšľajte o tom, čo by sa mohlo stať. Premýšľajte o možnostiach. Majte nádej: „Nech z vašich úst nevychádzajú pohoršujúce reči, ale len také, ktoré sú dobré na budovanie, ako sa hodia na danú príležitosť, aby dali milosť tým, ktorí počúvajú.“ (Efezanom 4, 29). Namiesto toho, aby ste povedali: „Jednoducho viem, že dnes bude hrozný deň“ alebo „Dnes je hrozný deň“, povedzte: „Ďakujem ti, Bože, že dnes bude pre nás všetkých skvelý deň“.“ Budujte seba aj ostatných tým, čo hovoríte. Namiesto toho vyslovujte slová viery a nádeje.

  • Požiadajte o pomoc. Požiadajte ľudí vo svojom živote, aby vás upozornili, keď sa začnete na niečo sťažovať. Požiadajte známych, aby vám pripomínali, že máte zostať pozitívny. Ak máte závislosť od sťažovania sa, v istom zmysle budete potrebovať pomoc od iných, aby ste sa tohto zlozvyku zbavili.