Ako sa prispôsobiť riadeniu auta na pravej strane cesty

Približne štvrtina svetovej populácie žije v krajinách, kde sa jazdí po ľavej strane cesty (napr.g. Austrália, Jamajka, Japonsko, Pakistan, India, Írsko, Malajzia, Nepál, Nový Zéland, Singapur, Južná Afrika a Spojené kráľovstvo). Ak pochádzate z niektorej z týchto krajín, ale sťahujete sa alebo cestujete do krajiny, kde sa jazdí po pravej strane, máte čo robiť, kým začnete šoférovať.[1]

Časť 1 z 2:Prijímanie bezpečnostných opatrení

Preskúmajte zákony o jazde v krajine, do ktorej cestujete. V niektorých krajinách platia iné pravidlá cestnej premávky a iné dopravné značky, preto je dôležité vedieť, čo robíte, skôr ako sa vydáte na cestu. Naštudujte si informácie o oblastiach, do ktorých plánujete cestovať, a pred jazdou v danej krajine sa dobre oboznámte s ich pravidlami cestnej premávky. Nezabudnite, že v závislosti od krajiny, v ktorej budete jazdiť, si možno budete musieť osvojiť iný jazyk, pretože niektoré dopravné značky môžu byť skôr písomnými pokynmi než vizuálnymi značkami, preto sa pred cestou informujte.[2]

Preskúmajte oblasť na mape. Pred odchodom si preštudujte oblasť, v ktorej budete cestovať. Zoznámte sa s okolitými zaujímavosťami na každej trase, ktorou sa dostanete do cieľa svojej cesty. Bude ťažšie sa stratiť, ak si zapamätáte niekoľko kľúčových bodov záujmu, ktoré vás môžu udržať v správnom smere.

Uložte si mapu do auta. Pri jazde v inej krajine sa uistite, že máte vždy po ruke mapu. GPS je pohodlný spôsob orientácie, ale v niektorých oblastiach môže mať slabý signál.[3]

Nastavte si svetlomety. Zakúpte si konvertory svetlometov, aby ste si zabezpečili nastavenie svetlometov na jazdu vpravo. Uistite sa, že ste si kúpili také, ktoré majú jasné pokyny a dajú sa ľahko odstrániť. Pri nalepovaní nálepiek na svetlomety postupujte podľa pokynov uvedených na obale.[4]

Umiestnite si pripomienku na volant alebo na palubnú dosku. Označte si samolepiaci lístok slovami „Jazdite vpravo“, aby ste si pri jazde pamätali, že sa máte držať vpravo. Vodiči si tak zvyknú jazdiť po jednej strane cesty, že ľahko upadnú do rutiny jazdiť po tejto strane. Nechceli by ste zabudnúť na jazdu po pravej strane, pretože by to mohlo viesť k nehodám.[5]

Vytvorte si plán „poruchy“. Majte zoznam spoľahlivých ľudí alebo spoločností, ktorým môžete zavolať na pomoc, ak sa vám pokazí auto. Takto nebudete musieť žiadať o pomoc ľudí, ktorých nepoznáte a ktorí možno hovoria iným jazykom. Zvážte možnosť požiadať o poistenie, ktoré sa vzťahuje na vaše vozidlo, ak sa pokazí v krajine, v ktorej sa nachádzate.[6]

Nájdite volant a radiacu páku. V krajinách, kde sa jazdí po pravej strane cesty, sú autá konštruované tak, že vodič sedí na ľavej strane auta namiesto na pravej. Aj radenie rýchlostí sa vykonáva opačnou rukou.

  • Bez ohľadu na to, v akej krajine sa nachádzate, pedále budú vždy v rovnakej polohe zľava doprava.[7]

Precvičte si to na parkovisku. Pred jazdou na verejnej komunikácii si nacvičte jazdu vpravo a parkovanie na vyhradenom parkovisku, aby ste si vybudovali istotu ešte predtým, ako vyrazíte na cestu. Keď začnete jazdiť na verejných komunikáciách, zistíte, že ste lepšie pripravení a lepšie si zvyknete na tento odlišný spôsob jazdy. Bez praxe je možné, že sa rozptýlite a budete sa snažiť spomenúť si, ako sa jazdí vpravo.[8]

2. časť z 2:Opatrná jazda

Vnímajte svoje okolie. Ak ste zmätení, pozrite sa na chvíľu na dopravné značky okolo vás. Ak sú otočené k vám, idete správnym smerom – teda pokiaľ na nich nie je nápis „Nesprávny smer“ alebo „Nevstupovať“!

  • Protiidúcu premávku vidíte prichádzať zľava.
  • Odbočovanie doľava musí križovať protiidúce vozidlá.
  • Dopravné značky smerujúce na motoristov sú väčšinou na pravej strane cesty.

Jazdite v krajnom pravom jazdnom pruhu. Keďže ste nováčik, majte na pamäti, že „rýchly“ pruh je ľavý pruh a „pomalý“ pruh je pravý pruh, čo je opak toho, na čo ste zvyknutí. (V obidvoch prípadoch však ide o jazdný pruh najďalej z protiidúcej premávky.) Nechajte rýchlych vodičov prejsť po vašej ľavej strane.

  • Keď potrebujete predbehnúť iných vodičov, dajte ľavý smerový signál, prejdite doľava, prejdite, dajte pravý smerový signál a prejdite pred seba.

Dávajte pozor na chodcov. Skontrolujte, či sa v zrkadlách nenachádzajú chodci, a neustále sledujte svoje okolie. Za normálnych okolností by chodci mali kráčať po ľavej strane cesty, čelom k premávke, ale rovnako ako vo vašej domovskej krajine aj tu platí ľudská prirodzenosť: môžu byť kdekoľvek.[9]

Dodržiavajte väčší odstup od vozidla pred vami. Presvedčte sa, či sú vozidlá pred vami ďalej, ako ste zvyknutí.[10]
Zdroj experta
Simon Miyerov
Inštruktor šoférovania
Rozhovor s odborníkom. 4. decembra 2019.
Takto budete mať viac času reagovať na ich jazdu.[11]
Držte sa štyri až päť sekúnd za vozidlom pred vami, rovnako ako keď prší alebo sneží.[12]

Nezabudnite, že kruhové objazdy sú v protismere hodinových ručičiek. Zvyknite si na otáčanie kruhových objazdov v protismere hodinových ručičiek na miestach, kde sa jazdí po pravej strane cesty. Nezabudnite dať prednosť v jazde vľavo. Jazdite cez kruhové objazdy pomalšie, ako ste zvyknutí.[13]

Odbočujte opatrne. Signalizujte s dostatočným predstihom, aby ste ostatným vodičom dali vedieť, čo robíte, a vykonajte potrebné úpravy. Pred odbočením alebo zmenou jazdného pruhu skontrolujte všetky zrkadlá.

  • Odbočovanie doľava vykonávajte tak, že sa dostanete čo najbližšie k ľavému krajnému jazdnému pruhu, najbližšie k deliacemu pásu (na rozdelenej ceste) alebo k stredu cesty (ak je protiidúca premávka bezprostredne pri ňom). Pri dokončovaní odbočenia budete križovať premávku idúcu v protismere vášho pôvodného smeru a premávku v opačnom smere, než ste zamýšľali. Dbajte na to, aby ste skončili v pravej polovici každej obojsmernej cesty, ale v ľavom jazdnom pruhu (ak je ich viac).
  • Ak chcete odbočiť vpravo, držte sa blízko obrubníka alebo okraja vozovky a pri dokončovaní odbočenia nekrižujte žiadnu premávku.

Urobte si prestávku. Jazda na neznámom území môže byť vyčerpávajúca a stresujúca. Pravidelné prestávky vám umožnia na chvíľu si oddýchnuť, než sa opäť vydáte na cestu.[14]

  • Pri návrate domov používajte rovnaké kroky. Po návrate domov si budete musieť opäť zvyknúť na jazdu po ľavej strane cesty. Tieto kroky by mali pomôcť s nastavením späť do bežného jazdného režimu.[15]
  • Odkazy