Ako sa stať audiovizuálnym technikom: 6 krokov (s obrázkami)

Audiovizuálni (AV) technici poskytujú podporu prezentačnej techniky korporáciám, vzdelávacím a vládnym agentúram, hotelom a kongresovým centrám a iným obchodným a zábavným zariadeniam. K pracovným povinnostiam vo všeobecnosti patrí údržba, nastavenie a prevádzka multimediálnych zariadení. Technici pracujú aj v televíznych a rozhlasových staniciach, kde obsluhujú hlavné kontrolné zariadenia, udržiavajú štúdiové a spravodajské kamery a vykonávajú ďalšie všeobecné technické práce na podporu výroby.

Kroky


Zoznámte sa so širokou škálou audiovizuálnych zariadení.[1]

 • Budete potrebovať široké všeobecné znalosti audio, video a počítačovej techniky.
 • Počítačové zručnosti a znalosť rôznych operačných systémov a prezentačných programov, ako sú PowerPoint a Keynote, budú užitočné pri vybavovaní rôznych klientov.
 • Zručnosti v oblasti kamery, videografie a osvetlenia vám tiež pomôžu napredovať v tejto oblasti.


Získajte pracovné skúsenosti prostredníctvom dobrovoľníckej práce, stáží alebo členstva v skupinách.[2]

 • Stredoškolské audiovizuálne kluby a komunitné prístupové televízne programy sú častým východiskom pre kariéru audiovizuálneho technika.
 • Medzi ďalšie príležitosti patria školské alebo komunitné divadelné predstavenia.


Rozvíjať silné zručnosti v oblasti vzťahov so zákazníkmi.[3]

 • Hoci sú technické zručnosti v tejto oblasti nevyhnutné, audiovizuálni technici pracujú s rôznymi klientmi, často pod tlakom termínov. Možno budete musieť spolupracovať s niekým, koho ste nikdy nevideli, keď sa počas živého podujatia stretnete s technickou krízou, zmenou programu alebo poruchou zariadenia. Schopnosť robiť to s rozvahou a sebavedomím dáva zákazníkom – a vašim spolupracovníkom – väčší pocit istoty.
 • Možno budete musieť klientom, ktorí nepoznajú technológiu, poradiť aj v otázke najlepšieho zariadenia pre ich potreby alebo zaškoliť klientov do používania zariadenia.


Absolvujte vzdelávací alebo odborný program.[4]

 • Niektoré spoločnosti, ktoré zamestnávajú audiovizuálnych technikov, vyžadujú bakalársky titul alebo diplom v oblasti komunikácie, vysielacej techniky alebo v príbuznom odbore. Školenia na základné pozície sú dostupné aj prostredníctvom odborných škôl a certifikačných programov profesijných skupín.


Rozvíjajte špecializované oblasti odbornosti, ako budete postupovať vo svojej kariére.

 • Špecializácia v oblasti, ako je projekčná technika, návrh systému alebo inštalácia, môže priniesť vyšší plat a pomôcť vám postúpiť na vyššiu alebo manažérsku pozíciu.

 • Aktualizujte svoje technické zručnosti, znalosti a certifikáty počas celej kariéry.

  • InfoComm (http://www.infocomm.org/cps/rde/xchg/infocomm/hs.xsl/education.htm), národná organizácia pre odborníkov v oblasti audiovizuálnej techniky, ponúka množstvo vzdelávacích a certifikačných programov online a na svojich kongresoch ponúka aj „výcvikové tábory“ na mieste. Audiovizuálna technológia sa rýchlo mení. Udržiavanie aktuálnych vedomostí a poverení je nevyhnutné na postup v tejto oblasti.
 • Odkazy