Ako sa stať čestným študentom (s obrázkami)

Stať sa čestným študentom je významným míľnikom v akademickej kariére. Zapísanie do zoznamu ocenených alebo do zoznamu dekana hovorí ostatným, že ste nielen najlepší študent v známkach, ale že preukazujete vyspelosť a beriete štúdium vážne. Hoci to nie je ľahké, dosiahnutie statusu vyznamenaného môže mať skutočné výhody: môže vás dostať na dobrú vysokú školu, môže zapôsobiť na komisie pre štipendiá alebo finančnú pomoc, môže vám priniesť zľavu na školnom alebo vám môže pomôcť získať prácu, po ktorej ste vždy túžili. Záväzok však môže byť intenzívny. K úlohám budete musieť pristupovať s vážnosťou.

Časť 1 z 3: Začíname


Nájdite si svoju motiváciu. Prečo chcete byť študentom s vyznamenaním? Získať dobre platenú prácu? Aby boli vaši rodičia spokojní? Z čistej lásky k akademickej práci? Motivácia môže prichádzať zvnútra alebo zvonka. Najlepší spôsob, ako začať smerovať k svojmu cieľu, je presne vedieť, čo vás motivuje.

 • Štúdie naznačujú, že vnútorná motivácia, teda pocit, že ste motivovaní niečo robiť, pretože je to v súlade s niečím, čomu veríte alebo čo si ceníte, je silnejšia ako vonkajšia alebo externá motivácia. Vnútorná motivácia je poháňaná tromi základnými potrebami: kompetencia (robiť niečo úspešne), príbuznosť (spojenie s inými ľuďmi) a autonómia (pocit zodpovednosti za vlastný život).[1]
 • Ak ste napríklad motivovaní stať sa čestným študentom, pretože radi dosahujete dobré výsledky v štúdiu, alebo preto, že vám to dáva pocit, že ste zodpovední za svoje vzdelanie, ide o vnútornú motiváciu.
 • Ak ste motivovaní usilovať sa o čestný status, pretože chcete, aby na vás boli rodičia hrdí, alebo aby ste si vylepšili životopis, ide o vonkajšiu motiváciu. Vonkajšia motivácia nie je zlá, ale nie je taká silná ako vnútorná motivácia.[2]


Usporiadajte si seba. Škola vám môže nadeliť veľa. Uplatňujte systematický prístup. Každý deň si pripravte všetky knihy a úlohy a vedzte, čo vás čaká. Organizácia je kľúčovou vlastnosťou čestných študentov.

 • Máte tendenciu zabúdať na úlohy? Skúste používať denný plánovač ako spôsob, ako si zapamätať. Pripomienky si môžete zadávať aj do telefónu alebo do online kalendára, napríklad do kalendára Google alebo iCloud kalendára od spoločnosti Apple.[3]
 • Majte samostatné priečinky pre každý kurz alebo predmet. Uistite sa, že si uchovávate všetky úlohy, poznámky, rubriky atď. pre kurz v tomto priečinku. Keď príde čas študovať na skúšku alebo písať esej, budete mať všetky materiály na jednom mieste.
 • Stanovte si termíny. Vaši učitelia majú pravdepodobne stanovené termíny pre projekty, ale stanovenie vlastných termínov pred nimi vám pomôže udržať sa na ceste. Rozdeľte veľké projekty na menšie čiastkové úlohy a pre každú úlohu stanovte minitermín. Napríklad namiesto „semestrálna práca má byť odovzdaná 4. decembra“ zistite, koľko času budete potrebovať na jednotlivé fázy tejto práce. Budete potrebovať čas na plánovanie, výskum, napísanie návrhu, jeho opravu a odovzdanie (najlepšie pred termínom). Stanovte si termíny pre každú z týchto etáp.[4]


Nastavte si rutinu. Ľudia s vysokými výsledkami často dodržiavajú veľmi pravidelné harmonogramy. Nemecký filozof Immanuel Kant bol taký rutinér, že si naňho susedia nastavovali hodinky! Pravidelné vykonávanie rovnakých úloh každý deň v rovnakom čase a na rovnakom mieste je súčasťou organizovanosti a uvedie vás do správneho mentálneho priestoru.

 • Rutina vás pripraví na prácu. Každý deň alebo každý týždeň si vyhraďte čas na prácu na danom predmete bez rozptyľovania. Alebo si dajte kvótu, ktorú musíte každý deň splniť – toľko a toľko strán, ktoré treba prečítať, alebo slov, ktoré treba napísať.
 • Dohodnite si čas na štúdium. Vyplňte si ich do kalendára rovnako, ako keď idete na hodinu alebo futbalový tréning. Tieto stretnutia poctivo dodržiavajte.
 • Zvyknite si študovať určitý čas, napríklad 45 minút, po ktorých nasleduje 15-minútová prestávka. Táto metóda je oveľa účinnejšia ako snaha učiť sa obrovské časové úseky.[5]
  [6]


Vytvorte si dobrý študijný priestor. Je dôležité mať dobrý pracovný priestor. Potrebujete miesto, ktoré vám pomôže sústrediť sa na štúdium bez rozptyľovania a vyrušovania. Zistite, čo vám najlepšie vyhovuje, a vytvorte si študijné prostredie, ktoré bude týmto potrebám zodpovedať.[7]
Odborný zdroj
Alexander Ruiz, M.Ed.
Vzdelávací konzultant
Rozhovor s odborníkom. 18. júna 2020.

 • Niektorí ľudia pracujú najlepšie v tichu. Iní radšej pracujú pri hudbe alebo hluku v pozadí.
 • Vyhnite sa štúdiu v posteli, pretože vás to môže povzbudiť k tomu, aby ste namiesto toho blbli alebo si zdriemli.[8]
 • Občas zmeňte miesto štúdia. Dobrou voľbou je stôl doma, knižnica alebo stôl v tichej kaviarni.

2. časť z 3:Začíname s knihami


Choďte na hodinu. Škola je plná rozptýlenia, od kamarátov až po šport a večierky, a keď sa dostanete na vysokú školu, nikto nebude volať vašim rodičom, ak vynecháte hodinu. Snažte sa však, aby bolo štúdium vašou prioritou. Ak budete chronicky absentovať, nebudete študentom s vyznamenaním. Nemôžete vyniknúť, ak sa nebudete učiť a diskutovať o učebnej látke.

 • Mnohé kurzy s vyznamenaním majú dodatočné požiadavky, ako napríklad účasť na hodine alebo diskusia v triede. Ak vynecháš hodinu, prídeš o túto časť známky.
 • Dobrý okruh priateľov alebo študijných partnerov vás môže držať v zodpovednosti. Zvážte dohodu s kamarátmi na štúdium, aby ste sa navzájom udržali v triede.


Získajte pomoc od iných. Školy majú zvyčajne k dispozícii zdroje, ktoré vám pomôžu dosiahnuť váš najvyšší potenciál. Stačí, keď sa opýtaš. Malo by byť možné nájsť si študijnú skupinu a niektoré školy majú dokonca špeciálne centrá na doučovanie predmetov, napríklad matematiky. Informujte sa o tom, čo je k dispozícii.

 • Porozprávajte sa s učiteľom, ak máte ťažkosti alebo by ste len chceli lepšie pochopiť tému. Pokiaľ to nie je hodinu pred skúškou, väčšina učiteľov rada odpovie na vaše otázky.
 • Ak potrebujete intenzívnejšiu individuálnu pomoc, zapojte sa do programu rovesníckeho doučovania. Peer tútori sa vyznajú – musíte mať dobré výsledky v predmete, aby ste sa mohli stať jedným z nich. Môžu vás sprevádzať úlohami a hlavnými pojmami, budovať základ vašich vedomostí alebo vám pomôcť pripraviť sa na nadchádzajúcu skúšku.
 • Nezúfajte, ak vaša škola tieto zdroje neponúka. Vždy je možné vytvoriť si vlastný študijný krúžok. Buďte však opatrní, ak váš študijný okruh tvoria len blízki priatelia. Minimalizujte rozptýlenie a nezabudnite na knihy!


Robte si dobré poznámky v triede. 47 % informácií, s ktorými sa stretnete, zabudnete do dvadsiatich minút. Za deň zabudnete 68 %.[9]
Robte si dobré poznámky ku každému predmetu, aby ste si zapamätali, čo ste prebrali v čítaní a na prednáškach, a mohli si to neskôr zopakovať.

 • Robiť si poznámky je umenie. Chvíľu vám potrvá, kým sa naučíte efektívne počúvať a čítať a identifikovať najdôležitejšie veci. Školské centrá písania často ponúkajú študentom tipy na tento účel.[10]
 • Je na vás, ako si budete robiť poznámky – či počítačom alebo rukou. Štúdie však naznačujú, že písanie poznámok rukou je lepšie pre porozumenie a zapamätanie si.[11]
  Niektorým (ale nie všetkým) učiteľom nevadí ani to, keď si ich študenti na hodine nahrávajú. Len si vopred nezabudnite vyžiadať ich súhlas.
 • Mnohí čestní študenti radi používajú Cornellovu metódu, ktorá spočíva v tom, že si počas hodiny robia poznámky a neskôr sa k nim vracajú, aby si ich zopakovali a zhrnuli. Táto metóda je skvelá pre kurzy, ktoré sa týkajú jasne definovaných predmetov, ako je matematika, prírodné vedy a história. Je menej užitočná pri abstraktnejších predmetoch, ktoré sa menej zameriavajú na zapamätanie a zapamätanie, napríklad pri literárnych predmetoch s veľkým počtom diskusií.


Urobte si svoje úlohy. Či už ide o eseje, laboratórne správy alebo problémové úlohy, zadania budú zvyčajne tvoriť veľkú časť vášho celkového hodnotenia v kurze. Vynechanie len jedného z nich môže znamenať zníženie vašej výslednej známky. Môže to znamenať viac. Môže to byť rozdiel medzi výslednou známkou B+ a päťkou.

 • Okrem známok existujú aj iné dôvody, prečo si robiť domáce úlohy. Štúdie ukázali, že plnenie domácich úloh je spojené s vyšším prospechom a rozvojom zručností, ako je riadenie času, zodpovednosť a dobré študijné návyky.
 • Odovzdávajte svoje úlohy early keď je to možné. Ak má byť vaša práca odovzdaná online o polnoci, je prakticky zárukou, že o 23:59 sa ju bude snažiť nahrať tucet študentov, čo môže spôsobiť pád systému. Urobte si úlohy čo najskôr a určite ich odovzdajte skôr, keď môžete.[12]
 • Silná história odovzdávania úloh načas tiež zvyšuje pravdepodobnosť, že učitelia budú flexibilní, ak máte skutočne naliehavú situáciu. Ak ste však na začiatku odovzdali len tretinu domácich úloh, na učiteľa pravdepodobne neurobí dojem vaša výborná výhovorka, prečo ste ich tentoraz neurobili.


Buďte úprimní, pokiaľ ide o vašu prácu. Hoci je zvyčajne dobré učiť sa so spolužiakmi, medzi spoluprácou a podvádzaním môže byť tenká hranica. Učitelia od vás budú očakávať, že odovzdáte svoju vlastnú prácu. Ak nemáte jasno v tom, čo je prijateľné, vopred sa poraďte s učiteľom.

 • Buďte obzvlášť opatrní, keď ide o domáce úlohy. Ak nejde o skupinový projekt, môže byť nevhodné robiť úlohu s ostatnými.
 • Nikdy neplagiátori. Používanie cudzích odpovedí alebo kopírovanie slov z knihy či webovej stránky do eseje sú formy plagiátorstva a akademicky nečestné. Plagiátorstvo vám môže spôsobiť neúspech v úlohe alebo v kurze, alebo dokonca vylúčenie zo školy.[13]


Učte sa často a včas. Byť čestným študentom pravdepodobne znamená, že sa do učebníc púšťate viac ako vaši rovesníci. Prelistujte si učivo a poznámky doma alebo pred hodinou. Skúmajte s priateľmi alebo sami. Recenzujte, keď sedíte v autobuse alebo pozeráte televíziu. Môžete sa tiež snažiť čo najviac čítať dopredu, pretože vám to pomôže klásť rozumné otázky a umožní vám to ľahšie pochopiť nové témy.[14]

 • Skúste si so sebou do autobusu alebo verejnej dopravy vziať kartičky. Môžete si ich prezerať počas cesty do školy alebo dokonca počas státia v rade v obchode.
 • Častým preberaním látky po menších častiach si ju s väčšou pravdepodobnosťou zapamätáte dlhodobo.
 • Skúste študovať s priateľom. Niekedy vám môže štúdium s niekým iným pomôcť udržať si motiváciu.[15]
  Odborný zdroj
  Alexander Ruiz, M.Ed.
  Vzdelávací konzultant
  Odborný rozhovor. 18. júna 2020.


Zabudnite na to, že by ste sa snažili vykonávať viac úloh naraz. Zdá sa, že mnohí študenti veria, že sú skvelí multitaskeri.[16]
Mnohé štúdie však ukazujú, že multitasking alebo snaha sústrediť sa na niekoľko úloh súčasne jednoducho nefunguje. V konečnom dôsledku len rozptýlite svoju pozornosť na viacero oblastí, namiesto toho, aby ste ju sústredili na jednu.[17]
Odložte teda mobilný telefón, odhláste sa zo sociálnych sietí a vypnite televíziu, keď sa učíte.

 • Funguje to aj opačne. Aj ten najoddanejší čestný študent potrebuje čas na dekompresiu a oddych, inak vyhoríte. Naplánujte si vyhradený čas pre seba a poctivo ho dodržiavajte. Ak máte polhodinovú prestávku, snažte sa nemyslieť na domáce úlohy.

3. časť z 3:Sledovanie výsledkov mimo vyučovania


Zostaňte sústredení. Získať dobré známky počas celého akademického roka je výzva, ktorá si vyžaduje mentálne sústredenie. Niekedy to bude fuška. Pamätajte na svoju pôvodnú motiváciu a majte ju na pamäti.

 • Motivácia sa niekedy mení. Možno, že mať dokonalý životopis bolo v auguste naozaj motivujúce, ale v novembri už toľko nie je. Skúste sa zamyslieť nad svojimi dlhodobými cieľmi a nad tým, ako do nich zapadá to, že ste čestným študentom.
 • Snažte sa nájsť zdroje vnútornej motivácie, keď môžete. Môže byť oveľa ťažšie zostať sústredený a oddaný, ak robíte niečo, čo má urobiť radosť niekomu inému, a nie vám.[18]


Porozprávajte sa so svojimi učiteľmi. Učitelia sú tu na to, aby vám pomáhali – je to ich práca a vo všeobecnosti sú radi, keď študenti prejavujú záujem. Ak sa predstavíte, nielenže si vás zapamätajú, ale ocenia aj vaše otázky.

 • Ochota priznať si, že potrebujete pomoc, a klásť otázky vás ako čestného študenta v skutočnosti dobre hodnotí. V konečnom dôsledku to ukazuje, že chápete potrebu spolupráce a rastu.
 • Učitelia si často nájdu čas pred alebo po vyučovaní, aby mohli odpovedať na otázky študentov. Zvyčajne je potom dobré k nim pristupovať. Ak vám to však pred alebo po vyučovaní nevyhovuje, poraďte sa s učiteľom o inom čase stretnutia. Učitelia vám často radi vyjdú v ústrety, ak máte skutočné otázky a zvedavosť.
 • Na vysokej škole majú profesori spravidla aj týždenné úradné hodiny. Zistite si, kde a kedy sa nachádzajú, a niekoľkokrát ich počas semestra navštívte. Ale majte jasný dôvod, prečo tam idete. Vašu návštevu ocenia, pokiaľ nebudete strácať ich čas.


Nenechajte sa odradiť. Školská kariéra nie je úplná bez jedného alebo dvoch prešľapov – napríklad zlej známky alebo zle prijatej eseje. Je dôležité využiť ich ako ponaučenie do budúcnosti a nevzdávať sa.

 • Pripomínajte si, že každý robí chyby. Urobiť chybu alebo dokonca dostať horšiu známku nie je to isté ako byť „neúspešný.“ Študenti, ktorí si kladú neprimerané nároky na dokonalosť, často trpia zvýšenou mierou depresie a úzkosti, a dokonca nemusia dosahovať také dobré výsledky ako tí, ktorí majú primeranejšie nároky.
 • Perfekcionizmus nie je to isté ako zdravá snaha o dokonalosť, ktorú predstavuje byť čestným študentom. Keď máte perfekcionistický prístup, používate myslenie typu všetko alebo nič: jediná zlá známka predstavuje úplné zlyhanie, ktoré je neprijateľné. Máte tiež tendenciu internalizovať si chyby, akoby zlé výsledky v teste hovorili niečo negatívne o vás ako o osobe.[19]
  Namiesto toho si stanovte vysoké štandardy, ktoré však nevyžadujú úplnú dokonalosť. Nezabúdajte, že učenie je spracovať a nie produkt.
 • Frustráciu môžete premeniť na produktívnu energiu. Pokúste sa prijať kritiku a využiť ju na zlepšenie v budúcnosti. Chyby neberte ako zlyhanie, ale ako príležitosť rásť a učiť sa, aby ste nabudúce mohli podať iný výkon.


Udržujte zdravú rovnováhu medzi školou a životom. Dávajte si pozor na príliš veľa dobrých vecí. Vyučovanie je dôležité; je to dôvod, prečo ste v škole. Prílišné sústredenie sa na štúdium však môže viesť k stresu, úzkosti a depresii. Doprajte si čas na spoločenský život, aktivity, ktoré vás bavia, a na dekompresiu od stresu, ktorý vám prináša štúdium na vysokej škole.[20]

 • Robte veci, aby ste si udržali zdravie a dobrú náladu. Zvážte zapojenie sa do mimoškolskej činnosti. Nielenže sa zabavíte, mimoškolské aktivity často vyzerajú skvele v životopise alebo prihláške na vysokú školu.
 • Majte podpornú sieť. Priatelia vám môžu pomôcť dobehnúť, keď v konkrétny deň chýbate, ale sú neoceniteľní aj pre vašu celkovú pohodu. Aktívny spoločenský život môže byť skvelým uvoľnením a poskytne vám potrebný oddych od štúdia. Aj rodina je dôležitá. Pravdepodobne prídu chvíle, keď sa budete musieť oprieť o morálnu podporu.

 • Správne sa stravujte a cvičte. Možno to znie zvláštne, ale dnes už vieme, že existujú jasné súvislosti medzi stravou, cvičením a vysokou kognitívnou výkonnosťou u detí aj dospelých.[21]
  Dôveryhodný zdroj
  Centrá pre kontrolu a prevenciu chorôb
  Hlavný inštitút verejného zdravia pre USA, ktorý riadi ministerstvo. zdravotníctva a sociálnych služieb
  Prejsť na zdroj
  Správne jedlo a pravidelný pohyb vás pripravia na učenie.

  • Každý deň jedzte raňajky, najlepšie také, ktoré obsahujú zdroje kvalitných bielkovín, ako sú vajcia, jogurt a celozrnné výrobky.[22]
  • Do svojho jedálnička zaraďte veľa čerstvého ovocia a zeleniny tmavej farby. Tieto potraviny majú vysoký obsah vitamínov a antioxidantov a sú doslova „potravou pre mozog.“[23]
  • Získajte dostatok glukózy. Štúdie ukázali, že glukóza je dôležitá pre fungovanie mozgu. Ak ste diabetik, samozrejme, musíte dodržiavať pokyny svojho lekára. Vo všeobecnosti však platí, že zdroje glukózy, ako sú zemiaky a celozrnný chlieb, a dokonca aj občasný pohár limonády alebo čokolády, pomôžu posilniť vašu pamäť a pozornosť.
  • Doprajte si dostatok každodenného pohybu. Aj 30 minút denne mierneho aeróbneho cvičenia, ako je beh, tanec alebo kickbox, vás zbaví stresu a udrží v dobrom zdravotnom stave.[24]
 • Referencie