Ako sa stať konzultantom pre strategické plánovanie: 11 krokov

Poradcov pre strategické plánovanie využívajú malé podniky, veľké korporácie a neziskové organizácie na pomoc pri plánovaní dlhodobých stratégií rastu a rozvoja. Konzultant pre strategické plánovanie musí dobre poznať podnik a jeho súčasné smerovanie, aby mohol zhromažďovať informácie a vydávať odporúčania na navrhnutie budúcej cesty. Staňte sa konzultantom v oblasti strategického plánovania tým, že budete študovať obchodné, finančné a strategické modely plánovania a budete sa predávať spoločnostiam a organizáciám, ktoré by mohli potrebovať vaše služby.

Metóda 1 z 2:Vzdelávanie na konzultanta pre strategické plánovanie


Získajte bakalársky titul. Medzi dobré odbory pre konzultanta pre strategické plánovanie patria obchod, financie, komunikácia a verejná správa.[1]

  • Absolvujte kurzy finančného prognózovania, marketingu, štatistiky, organizačného riadenia a ľudských zdrojov. Ak chcete byť konzultantom pre strategické plánovanie, musíte rozumieť rôznym činnostiam podniku.


Zvážte možnosť získania vyššieho stupňa vzdelania. Magisterský titul v oblasti podnikania (MBA) alebo v iných oblastiach, ako je verejná politika a verejná správa, vám môže uľahčiť vstup do oblasti poradenstva ako strategický plánovač.


Zoznámte sa s rôznymi modelmi strategického plánovania. Žiadny model nie je vhodný pre všetky podniky. Ak budete mať v súbore nástrojov niekoľko rôznych modelov, pomôže vám to byť efektívnym konzultantom.[2]

  • Oboznámte sa so základnými modelmi vrátane modelu strategického plánovania založeného na cieľoch, plánovania založeného na otázkach, modelu zosúladenia a samoorganizácie.
  • Umožnite flexibilitu pri štúdiu modelov. Niektoré prvky jedného modelu môžu napríklad dobre fungovať v rámci iného. Zachovanie plynulosti procesu vám pomôže pri práci so spoločnosťami na ich strategických plánoch.


Získajte skúsenosti. Pracujte s profesionálnymi strategickými plánovačmi ako asistent, stážista alebo spolupracovník.


Zostaňte aktuálny v tejto oblasti. Osvedčené postupy a nové postupy sa neustále testujú a prehodnocujú.[3]

  • Predplaťte si Harvard Business Review a podobné publikácie v tlačenej a digitálnej podobe. Často prehodnocujú procesy a modely strategického plánovania. Recenzujú sa aj knihy na túto tému.


Staňte sa certifikovaným odborníkom na strategické plánovanie. Asociácia pre strategické plánovanie (ASP) ponúka 2 úrovne certifikácie strategického plánovania. Testovanie sa vykonáva každý štvrťrok.[4]

  • Začnite s certifikáciou odborníka na strategické plánovanie (SPP) a potom postúpte na certifikáciu odborníka na strategické riadenie (SMP). Môžete tiež získať označenie Strategic Planning Associate (SPA).

Metóda 2 z 2:Získanie práce konzultanta pre strategické plánovanie


Pripojte sa k ASP. Táto asociácia vám môže poskytnúť zdroje a kariérne príležitosti.[5]


Predaj seba a svojich zručností.[6]

  • Navrhnite webovú stránku, ktorá bude propagovať vaše vzdelanie, skúsenosti a schopnosti konzultanta pre strategické plánovanie. Uveďte úspešné príbehy od predchádzajúcich klientov a referencie od referencií.
  • Zostavte elektronický bulletin na témy strategického plánovania, ktoré by mohli byť zaujímavé pre vaše kontakty a potenciálnych klientov.


Využívajte sociálne siete. Podniky a neziskové organizácie všetkých veľkostí sú na Facebooku, Twitteri a LinkedIn.

  • Založte komunity na sociálnych sieťach, kde môžete zdieľať informácie, poskytovať odporúčania a zvyšovať návštevnosť vlastnej webovej stránky.


Pridajte sa k profesijným skupinám a vybudujte si sieť. Poradenskú prácu môžete nájsť na podujatiach obchodnej komory, ako aj prostredníctvom iných občianskych a profesijných organizácií.


  • Požiadajte o odporúčania. Slovo z úst je mocný marketingový nástroj. Požiadajte bývalých klientov a súčasné kontakty, aby vás odporučili spoločnostiam, ktoré by mohli zvažovať proces strategického plánovania.
  • Referencie