Ako sa stať lepšou verziou seba samého (s obrázkami)

Stať sa lepšou verziou seba samého vám pomôže viesť šťastnejší a úspešnejší život. V tomto článku vám ukážeme stratégie, ktoré môžete použiť v každodennom živote, aby ste sa stali najlepšou verziou seba samého. Stratégie samozrejme nemusíte používať v nejakom konkrétnom poradí. Nedá vám to, aby ste tieto tipy nevyskúšali, aj keď vám ich realizácia zaberie nejaký čas.

Kroky


Majte vôľu zmeniť sa. Buďte ochotní zmeniť sa a skutočne sa nad touto myšlienkou zamyslite a vynaložte určité úsilie, pretože keď je vôľa, je aj cesta.


Prestaňte sa ospravedlňovať. Nemôžete očakávať, že sa zmeníte, ak sa budete neustále ospravedlňovať za všetko, čo sa vám nedarí, pretože takýmto spôsobom neuvidíte nič, čo by sa malo u vás zmeniť. Prevezmite zodpovednosť za svoje činy a preberte zodpovednosť za svoje rozhodnutia. Neobviňujte nikoho ani nič za svoje chyby. Naopak, snažte sa poučiť zo svojich chýb, čo vám zasa pomôže stať sa lepším človekom.


Prestaňte sa hnevať. Ak sa necháte nahnevať, váš hnev zmení vašu schopnosť rozhodovať sa a začnete robiť rozhodnutia, ktoré nie sú príliš racionálne. Hnev je známy aj tým, že poškodzuje vzťahy a negatívne ovplyvňuje vaše zdravie. Ak sa ním teda necháte ovládnuť, zabráni vám v zdokonaľovaní sa. Môže sa dokonca dostať do problémov. Ovládanie hnevu je síce náročná úloha, ale ak sa o to budete snažiť, získate veľkú odmenu.


Buďte si viac vedomí sami seba. Aby ste sa stali lepším človekom, naučte sa všímať si sami seba a spoznajte, ako sa správate v rôznych situáciách. Potom budete vedieť, kedy sa máte zlepšiť, ak niečo robíte nesprávne, a pokračovať v tom, čo robíte správne. Tento bod je veľmi dôležitý, pretože sa nemôžete stať lepším človekom, ak neviete, čo by ste mali zo seba zlepšiť v prvom rade.


Milujte sa. Keď sa budete mať radi, budete pre seba chcieť to najlepšie. Budete teda hľadať čokoľvek, čo vám ho môže spríjemniť a uspokojiť. Naučte sa prijať seba samého takého, aký ste, a len tak ho budete môcť vylepšiť a cítiť sa lepšie. Povedzte si, že ste milí a súcitní, že ste hodní a dôležití, čokoľvek, vďaka čomu by ste sa cítili milovaní a prijatí sami sebou. Mali by ste začať tým, že budete mať radi sami seba, pretože nebudete schopní milovať iných ľudí, ak nebudete mať najprv radi seba.


Stanovte si ciele. Každý človek by mal mať v živote určitý cieľ. Každý človek má schopnosti, ktorými môže prispieť spoločnosti, v ktorej žije. Z tohto dôvodu si stanovte ciele a úlohy, ktoré chcete zdolať. Zapíšte si ich do poznámky v telefóne alebo do denníka, ktorý máte vždy po ruke. Vždy, keď dosiahnete nejaký cieľ, objektívne sa o sebe dozviete viac a prídete na ďalšie spôsoby sebazdokonaľovania.


Buďte vďační a vďační. Buďte vďační a vážte si to, čo máte, namiesto toho, aby ste boli posadnutí tým, čo by ste chceli mať. Tiež ďakujte ľuďom za všetko dobré, čo pre vás urobia, a oceňte ich myšlienky a úsilie.


Buďte vzorom. To, že ste pre niekoho vzorom, vás povzbudí k tomu, aby ste sa neustále snažili byť lepší, pretože by ste nechceli sklamať toho, kto k vám vzhliada. Vždy budete hľadať spôsoby, ako sa zlepšiť, a budete si dávať väčší pozor na to, ako sa správate, pretože vždy budete chcieť byť dobrým príkladom pre ostatných. Napríklad ako rodič buďte vzorom pre svoje deti, aby sa snažili čo najlepšie rozhodovať a konať tak, aby ich deti rešpektovali.


Cvičte sa v sebaovládaní. Naučte sa vyvážiť svoj pracovný život a život mimo práce. Táto rovnováha je potrebná, aby ste sa nenudili, ak sa sústredíte len na prácu alebo ak si len sadnete a budete si užívať svoje radosti. Ak sa budete nudiť, nebudete spokojní, a teda nebudete mať zo seba dobrý pocit. Pamätajte, že všetko má svoj čas.


Ovládajte svoj hnev a žiarlivosť. Hnev a žiarlivosť sú veľmi bežné ľudské vlastnosti. Ale sú nepríjemné a sebazničujúce, ak sa vymknú spod kontroly. Opäť platí, že keď sa budete na niekoho hnevať alebo na niekoho žiarliť, a teda budete nešťastní a nespokojní, ublížite skôr sebe ako druhým.

  • Snažte sa neporovnávať s ostatnými a nemyslieť si, že sú lepší ako vy. Namiesto toho si uvedomte, že existuje veľa ľudí, ktorí sú nešťastní, a že máte lepšie podmienky ako oni. To by veľmi pomohlo.
  • Tiež sa snažte, aby vás nič ľahko nerozhnevalo, ale ak sa tak stane, skúste odpustiť tomu, kto vás kedy nahneval. To neznamená, že ste slabí a že sa vám nič zlé nestane; naopak, to, čo sa stalo, sa stále stalo, ale ste dostatočne silní na to, aby ste sa zbavili ťažkého bremena, ktoré vás držalo pri zemi, a teraz vám umožňuje uzdraviť sa.


Odpustite. Keď vám niekto ublíži, snažte sa mu odpustiť. Môže to byť ťažké, ale skúste to. Ak im neodpustíte čokoľvek, čo urobili, a budete im to zazlievať do konca života, budete si len viac ubližovať, pretože je nezdravé držať v sebe zášť. To bude mať len negatívny vplyv na vaše telo a myseľ.


Počúvajte. Je veľmi dôležité počúvať ľudí. Niekedy, keď pozorne počúvate, dozviete sa veci, ktoré by ste nevedeli, keby ste im nedali priestor. Hoci sú ľudia v dnešnej dobe stále zaneprázdnení a ponáhľajú sa, skúste si nájsť čas na to, aby ste vypočuli druhých, pretože to určite pozitívne ovplyvní váš život.


Buďte úprimní. Byť úprimný je jednou z najdôležitejších vlastností dobrého človeka. Keď budete úprimní, budete sa cítiť lepšie a ľudia vám budú viac dôverovať, pretože nebudete klamať; budete priami. Takto sa budete cítiť pohodlne pri všetkom, čo poviete alebo urobíte, pretože budete vedieť, že nič neskrývate a všetko je jasné a jednoduché.


Buďte užitoční. Pomoc druhým je jedným z najlepších spôsobov, ako sa stať lepším človekom. Keď pomôžete niekomu, kto to potrebuje, budete mať pocit spokojnosti so sebou samým a uspokojenie z dosiahnutého úspechu. Uvedomíte si, že to, čo robíte, má pre iných ľudí nejakú cenu a že svojou pomocou prinášate dobré skutky.


Robte veci, ktoré zvyčajne nerobíte. Niekedy sú veci, na ktoré by ste za normálnych okolností nepomysleli. Jednoducho nechcete riskovať. Ak však budete robiť tie veci, ktoré by ste zvyčajne nerobili, zvýši sa vaša šanca stať sa lepším človekom, pretože si budete klásť výzvy, aby ste vyskúšali niečo nové, čoho ste sa možno v minulosti báli. Buďte otvorení a pokúste sa prekonať svoje obavy a pochybnosti.


Urobte ľudí šťastnými. Urobte šťastnými ľudí, ktorých máte radi, alebo akúkoľvek náhodnú osobu, ktorú môžete počas svojho dňa stretnúť. Vyčarujte im úsmev. Veľmi uspokojivý pocit je vedieť, že ste niekoho urobili šťastným. Vymýšľajte rôzne kreatívne spôsoby, ktoré by na niekoho občas zapôsobili. Budete sa cítiť veľmi spokojní sami so sebou.


Ukážte ľuďom, že vám na nich záleží. Je príjemné vedieť, že niekomu na vás záleží, nemyslíte?? Vedieť to vám umožní uznať, že keď ľuďom ukážete, že vám na nich záleží, budú sa cítiť šťastní, a teda aj vy budete šťastní. Môžete im to dať najavo výlučne tým, že im poviete, že „mi na tebe záleží“, ale úprimnejšie je nechať ich, aby na to usúdili z vašich vlastných činov voči nim. Urobte pre nich niečo pekné, pomôžte im s niečím, čo potrebujú urobiť, akýkoľvek malý skutok poslúži tomuto účelu.


Dávajte druhým. To, čo dávate druhým, vám skutočne zostane, pretože to vytvára harmonickejšie spoločenstvo a ľudí, ktorí vám dôverujú. Má to svoju vlastnú odmenu, ktorá vám pomôže, aby ste sa cítili uspokojení a naplnení. Preto dávajte milodary ľuďom v núdzi. Nemusí to byť veľmi veľké. Každý malý príspevok sa počíta.


Objavujte svoje talenty. Ste si vedomí nejakej zručnosti alebo talentu, v ktorom vynikáte? Ak ste, vynaložte určité úsilie na jeho zlepšenie. Myslíte si, že ho nemáte? No každý má niečo, v čom je dobrý. Ak si myslíte, že nie ste v niečom konkrétnom dobrí, jednoducho ste to ešte nenašli. Preskúmajte svoje talenty. Snažte sa vyhľadávať činnosti, ktoré by vás mohli zaujímať a v ktorých sa ukáže, že ste veľmi šikovní. Keď objavíte svoj talent, nezabudnite ho obohatiť a uplatniť. Môžete si nimi dokonca zarábať na živobytie.


  • Robte to, čo vás baví. Aj keď máte prácu, za ktorú dostávate veľa peňazí, ak nemáte radi to, čo robíte, nebudete šťastní. Kto by chcel stráviť život v práci, ktorú nenávidí? A aj keď sa vám nie vždy podarí premeniť svoju záľubu na životnú kariéru, mali by ste si aspoň nájsť čas na jej praktizovanie. Preto nebudete mať pocit, že váš život je prázdny, ak nebudete robiť to, čo vás baví.